Mylné domněnky vědy

Výprodej zboží|Zboží skladem||Knihy » Autoři » S » Sheldrake Rupert|Knihy » Kategorie » Na pomezí vědy|Knihy » Nakladatelství » Fontána

Cena:279,-
doporučená cena: 398 Kč
SLEVA: 119 Kč
dostupnost: skladem (1 kus)
352 stran, vazba vázaná,
formát: 246x174 mm, vydáno 2014
hodnocení:2.00, (1 min / 5 max), hlasů:3

Osvobození vědy a oživení ducha svobodného bádání

Nejmylnější domněnkou vědy je názor, že věda již pochopila podstatu reality - že základní otázky jsou už zodpovězeny a nyní zbývá pouze dořešit detaily. V této knize vám Rupert Sheldrake, jeden z nejvíce průkopnických vědců současnosti, názorně ukáže, že věda je spoutaná domněnkami, které se změnily v dogmata. "Vědecký pohled na svět" se stal souborem pouhých domněnek a vírou. Veškerá realita je podle něj hmotná či fyzikální a svět je strojem, jenž je tvořen neživou hmotou. Příroda dle tohoto pohledu postrádá jakýkoli smysl a vědomí není ničím víc, než pouhou fyzickou aktivitou mozku. Svobodná vůle je iluzí a bůh existuje jenom jako představa v lidské mysli, uvězněn v naší lebce.

Rupert Sheldrake vědecky prozkoumává tato dogmata a předkládá přesvědčivé důkazy, že vědě by se dařilo lépe bez nich - byla by svobodnější, zajímavější a zábavnější.

"Rupert Sheldrake je vynikajícím vědcem: opravdovým a vynalézavým - typem vědce, kterří dříve objevovali kontinenty a zrcadlili svět ve svých sonetech." (New Scientist)
Ukázka z knihy:

V této knize jsem vám předložil celou řadu nových možností pro výzkum, například: používání srovnávacích studií účinnosti konvenčních a "alternativních" léčebných postupů pro častá onemocnění, například bolesti v dolní části zad, migrény a opary (viz 10. kapitola); provádění experimentů na experimentech, aby se zjistilo, jak výrazně ovlivňuje očekávání experimentátora výsledky experimentů v přírodních vědách (viz 11. kapitola); analýzu existujících dat ke zjištění toho, zda nějak kolísají hodnoty gravitační konstanty G (viz 3. kapitola); průzkum za účasti široké veřejnosti k prověření toho, zda je možné předvídat zemětřesení a tsunami na základě předtuch a neobvyklého chování zvířat (viz 9. kapitola); a vyhlášení odměny pro toho, kdo by objevil jakékoli alternativní technologie získávání energie či "perpetum mobile", které opravdu funguje (viz 2. kapitola).

Věda i nadále bude samozřejmě pokračovat ve stejném směru. Nic se příliš rychle nezmění, když do ní budou zapojeny velké instituce, obrovské finanční částky a velký počet pracovních míst: nyní existuje ve světě více než 7 milionů vědeckých výzkumníků, kteří každým rokem vytvářejí 1,58 milionů publikací. Navrhuji však to, aby byla malá část zdrojů na oficiální vědu věnována prozkoumávání nových otázek. K novým objevům s větší pravděpodobností dojde tehdy, když se odvážíme vykročit mimo bezpečně vyšlapané cestičky konvenčního výzkumu a když si dovolíme klást si otázky, které byly dříve potlačovány dogmaty a tabu.

Mylná domněnka, že věda již objevila odpovědi na základní otázky, utlumuje a zadušuje ducha svobodného bádání, svobodného kladení si otázek a hledání odpovědí. Iluze, že vědci jsou nadřazeni zbytku lidstva, znamená, že jsou tito vědci ochotni se toho jen málo učit od druhých. Potřebují finanční podporu jiných lidí, ale nepotřebují naslouchat nikomu méně vědecky vzdělanému, než jsou oni sami. Na oplátku za jejich privilegované postavení vědci předávají ostatním vědění a moc nad přírodou, čímž transformují lidstvo a Zemi.

Materialistická ideologie byla kdysi osvobozující, avšak nyní je spíše skličující. Ti, kdo v ni věří, jsou odcizeni od svých vlastních zkušeností a prožívání; jsou odstřiženi od všech náboženských tradic a často trpí pocitem odpojenosti a izolace. Mezitím moc, kterou vyvolalo vědecké poznání, způsobuje masová vyhynutí dalších biologických druhů a ohrožuje existenci našeho vlastního druhu.

Uvědomění si toho, že věda nezná odpovědi na základní otázky, vede k pokoře namísto arogance a k otevřenosti namísto dogmatismu.

Zbývá nám toho ještě mnoho objevit a znovuobjevit, včetně moudrosti.
Obsah

Předmluva
Úvodní slovo: DESET DOGMAT MODERNÍ VĚDY
Úvod: VĚDA, NÁBOŽENSTVÍ A MOC

1. Je příroda mechanická?
2. Je celkové množství energie a hmoty vždy stejné?
3. Jsou všechny přírodní zákony neměnné a pevně dané?
4. Je hmota nevědomá?
5. Postrádá příroda smysl a účel?
6. Je veškerá biologická dědičnost materiální?
7. Jsou vzpomínky uchovávány v podobě hmotných otisků v mozku?
8. Je mysl omezena pouze na mozek?
9. Jsou paranormální jevy pouhou iluzí?
10. Je mechanistická medicína opravdu jediným způsobem léčení, které funguje?
11. Iluze objektivity
12. Budoucnost vědy

Poznámky
Odkazy
Rejstřík