Hrušková Marie

Knihy » Autoři » H » Hrušková Marie

Marie Hrušková (*1939) je česká spisovatelka a pedagožka. Vystudovala Pedagogickou fakultu a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala jako učitelka. Publikační činnosti se věnuje od 60. let, je známá svými knihami o stromech a přírodě, věnuje se tématice památných stromů. Spolupodílela se na vzniku televizního cyklu Paměť stromů (2003). Spolupracovala také s Českým rozhlasem. Žije v Dobříši.

Z vydaných knih: Památné stromy - 1. a 2. díl (1995, 2001), Stromy pamatují (1999), Tam, kde teče Doubravka - 1., 2. a 3. díl (1995-2004), Kult stromů v zemích koruny české (2005), Krajinou řeky Doubravy (2006), Tajemství starého dubu (2007), Za památnými stromy Vysočiny - 1. a 2. díl (2008, 2009), Podivuhodné stromy (2011), Aleje - Krása ohroženého světa (2012)