Langer Jiří

Knihy » Autoři » L » Langer Jiří

Jiří Mordechaj Langer (1894-1943) byl židovský mystik, básník, publicista a překladatel.

Jiří Langer Narodil se 7. března 1894 v Praze do obchodnické rodiny. Nejdříve se začal zajímat o mystiku prostřednictvím díla básníka Otokora Březiny, posléze spolu se svým přítelem Alfredem Fuchsem i o židovskou mystiku. Naučil se hebrejsky, studoval talmud. Ovládal i jidiš, aramejštinu a arabštinu. Od roku 1913 navštěvoval komunitu belzských chasidů na východě Haliče. Pobýval tam dohromady asi pět let. Pobyt významně ovlivnil jeho život. V období po vzniku první republiky se pod vlivem Sigmunda Freuda zabýval kombinováním židovské mystiky a psychoanalýzy (výsledkem byla kniha Erotika kabaly). Učil na pražské židovské škole, byl úředníkem Ústředního svazu sionistického a Židovského národního fondu.

Na podzim 1939 se spolu s dalšími židy odhodlal k emigraci. Po různých nesnázích se v únoru 1940 dostal do Palestiny, během cesty však vážně onemocněl a 12. března 1943 v Tel Avivu zemřel.

Vydané knihy: Erotika kabaly (1923, 1991), Básně a písně přátelství (1929, 2013), K úmrtí básníkovu (Za Franzem Kafkou) (1932-33), Devět bran (1937), Talmud: Ukázky a dějiny (1938), Zpěvy zavržených (1938), Studie, recenze, články, dopisy (1995)

Řadit podle||
Zobrazit všechno | Stránky:
Zobrazit všechno | Stránky: