Král Oldřich

Knihy » Autoři » K » Král Oldřich

Prof. PhDr. Oldřich Král, CSc. (*1930) je významný český sinolog, literární vědec a překladatel z čínštiny. Vystudoval sinologii a dějiny Dálného východu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1960 získal v Orientálním ústavu ČSAV vědeckou hodnost CSc. Po roce 1969, kdy vystoupil z KSČ, mu byla zakázána veřejná a publikační činnost, pracoval v dělnických profesích na Nákladovém nádraží Žižkov. Od roku 1972 byl kurátorem malířství a kaligrafie pro Národní galerii v Praze. Od roku 1990 působil na FF UK jako docent čínské a srovnávací literatury a od roku 1993 jako profesor sinologie a srovnávací literatury. V letech 1993 až 1998 byl ředitelem Ústavu Dálného východu a vedoucím Centra komparatistiky FF UK. Od roku 2006 je předsedou Pražského lingvistického kroužku.

Zaměřuje se na teorii a dějiny klasické čínské literatury, umění, estetiky a filozofie v kontextu soudobých srovnávacích, kulturních a estetických studií.

V roce 2010 mu byla udělena Státní cena za překladatelské dílo a také Cena Učené společnosti ČR za "rozvoj české sinologie a mnohostranné interkulturní zprostředkování čínské vědy a kultury české veřejnosti odborné i širší, zvláště v oblasti literatury, estetiky a filozofie".

Řadit podle||
Zobrazit všechno | Stránky:
Zobrazit všechno | Stránky: