Kusánský Mikuláš

Knihy » Autoři » K » Kusánský Mikuláš

Mikuláš Kusánský Mikuláš Kusánský (1401-1464) byl německým kardinálem, filosofem, teologem, mystikem a všestranným vzdělancem, který silně ovlivnil renesanční myšlení. Velkou měrou inspiroval také J. A. Komenského. Po studiích na univerzitách v Heidelbergu a Padově se věnoval filosofii a církevní službě. Svou filozofii postavil na novoplatonismu (spisy Pseudo-Dionysia Areopagity) a také na díle Mistra Eckharta. V roce 1431 se zúčastnil církevního koncilu v Basileji, kde zpočátku prosazoval názor, že nejvyšší autoritou v církvi má být všeobecný sněm. Později však musel svůj postoj přehodnotit a podpořit papeže. Kardinálem se stal v roce 1448. Pokusil o reformy církve v Německu, narazil však na velký odpor, v roce 1452 přežil pokus o otravu a o dva roky později byl uvězněn Zikmundem Tyrolským a jen stěží vyvázl. Na sklonku života byl biskupem v Brixenu. Zemřel v roce 1464 v italském Todi.

Mikuláš Kusánský šířil na svou dobu ojedinělou myšlenku o míru mezi všemi náboženstvími: “Tak dostává jeden Bůh u různých národů vždy jiné jméno, přesto že je všude a ve všem jeden.”