Bakan Joel

Knihy » Autoři » B » Bakan Joel

Joel Bakan Joel Conrad Bakan (*1959) je kanadský spisovatel, jazzový hudebník, filmař a profesor na právnické fakultě Univerzity Britské Kolumbie.

Narodil se a vyrůstal v Michiganu. Jeho rodiče přednášeli psychologii na Michiganské státní univerzitě. V roce 1971 se celá rodina přestahovala do kanadského Vancouveru. Joel studoval na univerzitě Simona Frasera, univerzitě v Oxfordu a na Dalhousie univerzitě v Halifaxu. Studia v USA ukončil ziskem magisterského titulu na Harvard Law School. Po návratu do Kanady v roce 1987 působil jako odborný asistent na Osgoode Law School Hall. Od roku 1990 je docentem a přednáší na právnické fakultě Univerzity Britské Kolumbie.

Je autorem řady knih o kanadském ústavním právu. Je také autorem studií z oblasti sociálně-právní, teorie práva a hospodářského práva. V dalších knihách kriticky analyzuje aktivity velkých korporací. V roce 2007 vydal se svou druhou manželkou jazzové album "Blue Skies".

Odkaz: http://www.joelbakan.com/