Kostićová Zuzana Marie

Knihy » Autoři » K » Kostićová Zuzana Marie

Mgr. Zuzana Marie Kostićová, Ph.D. (*1980) je česká religionistka se zaměřením na předkolumbovskou kulturu Mayů a jejich náboženství. Zabývá se také hnutím New Age a fenoménem očekávání apokalyptických událostí v roce 2012. Vystudovala religionistiku, filozofii a iberoamerikanistiku na Ústavu filosofie a religionistiky Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Studovala také v zahraničí. Kromě psaní a přednáškové činnosti pracuje jako překladatelka a odborná korektorka.

Vydané knihy: Krvavé rituály Střední a Jižní Ameriky (2011, spoluautorka), 2012: Mayský kalendář, transformace vědomí, dva světy a rovnováha (2011)

Odkaz: http://zuzana.kostic.info/