László Ervin

Knihy » Autoři » L » László Ervin

Ervin László (*1932) je maďarský filozof vědy, vůdčí představitel systémové filozofie a teorie obecné evoluce, jeden z nejvýznamnějších světových teoretiků integrálního myšlení.

Narodil se a vyrůstal v Budapešti. Od dětství se věnoval hře na klavír, jeho první veřejné vystoupení se symfonickým orchestrem proběhlo v době, kdy mu bylo devět let. Koncem druhé světové války odcestoval a žil ve Spojených státech. Oženil se v roce 1956, je otcem dvou synů.

Působil jako profesor filozofie, systémové vědy a výzkumů budoucnosti na univerzitách v Americe, Evropě a na Dálném východě. Je zakladatelem a prezidentem Budapešťského klubu, zakladatelem Univerzity globální proměny Giordana Bruna, zakladatelem a ředitelem Skupiny pro výzkum obecné evoluce, vědeckým ředitelem Mezinárodní univerzity míru v Berlíně, administrátorem Univerzity mezioborových studií v Paříži, členem Světové akademie umění a věd, senátorem Mezinárodní akademie Medici, editorem čtvrtletníku World Futures: The Journal of General Evolution (Svět budoucnosti: Časopis o obecné evoluci) a sérií General Evolution Studies (Studie o obecné evoluci). V roce 2004 a 2005 byl nominován na Nobelovu cenu míru. Je nositelem Goi Peace Award (2001) a Mandir Della Pace (2005).

Je původcem avantgarní kosmologické teorie spojitosti, podle níž je vesmír tvořivým procesem, ve kterém je všechno navzájem propojeno prostřednictvím informačního pole, jehož základním aspektem je vědomí. Tato teorie je považována za jednu nejpropracovanějších vědeckých syntéz, otevírajících cestu novému holististickému paradigmatu.

Napsal více než 70 knih, které byly přeloženy celkem do 16 jazyků. Např. Úvod do systémové filozofie, Vzájemně propojený vesmír, Věda a ákášické pole

Odkazy: http://ervinlaszlo.com/, http://www.clubofbudapest.org/