Neubauer Zdeněk

Knihy » Autoři » N » Neubauer Zdeněk

Zdeněk Neubauer Prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Neubauer, CSc. (*1942) je český filosof, biolog a spisovatel. Vystudoval mikrobiologii, biologii a chemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a filosofii na Filozofické fakultě téže univerzity. V roce 1970 získal titul doktor přírodních věd (RNDr.) a v roce 1971 titul doktor filozofie (PhDr.). Po studiích pracoval na Přírodovědecké fakultě a v Mikrobiologickém ústavu ČSAV. V letech 1967-1970 se věnoval vědeckému výzkumu v Ústavu genetiky a biofyziky v Neapoli. Po návratu opět zamířil na Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, kde spoluzakládal filozofickou skupinu "Platonská akademie". V roce 1982 musel kvůli politickým názorům opustit fakultu. Našel si zaměstnání v ČKD jako programátor.

Od roku 1990 přednáší na Katedře filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, v letech 1990 až 1996 byl vedoucím katedry. Přednáší také na Filosofické fakultě. V roce 1991se stal docentem, v roce 1992 profesorem obecné biologie. V roce 2001 mu byla udělena Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.

Ve svých knihách se zabývá vědou i religionistikou, zajímá se především o vztahy mezi vědou a filosofií, o filozofické problémy biologie a fyziky, velký prostor věnuje i hermetismu a hlubinné psychologii.

Vydané knihy: Nový areopág (1992), Přímluvce postmoderny (1994), Faustova tajemná milenka (1990), O cestách tam a zase zpátky (1990), Deus et natura (1999), O Přírodě a přirozenosti věcí (1998, 2005), Golem a jiná vyprávění o podivuhodných setkáních (1998), Svatojánský výlet (spoluautor, 2000), Smysl a svět (2001), Biomoc (2002), Respondeo dicendium (2002), O Sněhurce aneb cesta za smyslem bytí a poznání (2004), Skrytá pravda Země (spoluautor, 2004) Slabikář hermetické symboliky a čítanka tarotu (spoluautor, 2003), O svatém Františku aneb zrození ducha novověku (2006), Golem a další příběhy o kabale, symbolech a podivuhodných setkáních (2007), Státověda a teorie politiky (2007), O počátku, cestě a znamení časů (2007), Mystéria křesťanská aneb o kosmogonickém tajemství Velikonoc (2009), O čem je věda? (2009), Střetnutí paradigmat a řád živé skutečnosti (spoluautor, 2011), O pokladu v srdci Evropy (2011)

Odkaz: Univerzita Karlova v Praze - Katedra filosofie a dějin přírodních věd - Prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Neubauer

Řadit podle||
Zobrazit všechno | Stránky:
Zobrazit všechno | Stránky: