Libri

Knihy » Nakladatelství » Libri

Nakladatelství Libri bylo založeno na přelomu let 1992 a 1993. Vydává původní encyklopedickou literaturu. Hlavní pozornost věnuje humanitním oborům, ale neopomíjí ani neencyklopedické publikace, které jsou zaměřeny převážně na historii či kulturní historii.