Holos

Knihy » Nakladatelství » Holos

V rámci nakladatelství Holos jsou vydávány publikace s tématikou transpersonální psychologie. Nezisková organizace Holos je společenstvím osob zabývajících se celostním pohledem na lidské zdraví a uplatňujících jej při napomáhání jednotlivcům i rodinám k dosažení plnohodnotného životního stylu.