Bibliotheca gnostica

Knihy » Nakladatelství » Bibliotheca gnostica

Nakladatelství Mgr. Jana Kozáka vydává knihy o gnozi, překlady nejstarších dochovaných gnostických, raně křesťanských, buddhistických a dalších starověkých spisů.