Šircová Ivana

Knihy » Autoři » Š » Šircová Ivana

Mgr. Ivana Šircová (*1966) vystudovala historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Studovala také pedagogiku a psychologii v oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů. Vyučuje komunikaci a rétoriku na VŠTVS Palestra, kde spolupracuje na programech kurzů v přírodě. Dlouhodobě se věnuje pedagogice volného času dětí a mládeže, vede a organizuje akce v přírodě. Spolupracuje na projektech osobnostně sociální výchovy. Od roku 2008 vede metodické dílny pro další vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských a základních škol na témata: Aktivity v přírodě a jejich využití pro osobnostní a sociální rozvoj dětí v mateřských školách, aktivity v přírodě a utváření vztahu dětí k přírodě.