Bárta Miroslav

Knihy » Autoři » B » Bárta Miroslav

Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. (*1969) je český egyptolog a archeolog. Vystudoval egyptologii a pravěkou a raně středověkou archeologii na Univerzitě Karlově v Praze. Po studiu egyptologie v Hamburku v roce 1997 obhájil doktorát, v roce 2002 se habilitoval pro obor egyptologie, v roce 2009 byl jmenován profesorem pro obor egyptologie.

Mezi hlavní oblasti jeho vědeckého zájmu patří archeologie a historie 3. a 2. tis. př. Kr. Intenzivně se zabývá vztahem člověka a krajiny ve starověku, vývojem a kolapsem komplexních společností, koordinuje interdisciplinární výzkumy Českého egyptologického ústavu a zabývá se též archeologickým a kulturně-historickým pozadím Starého Zákona. Od roku 2009 začal s výzkumy i v Súdánu. Kromě archeologické činnosti v Egyptě vedl první detailní satelitní mapování pyramidových polí provedené v letech 2002-2003, od roku 2003 vede výzkumy v egyptské Západní poušti a od roku 2005 je zástupcem vedoucího výzkumu lokality Abúsír. Od roku 1998 přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v letech 2003-2004 působil jako profesor egyptologie na University of Pennsylvania v USA.

Z vydaných knih: Sinuhetův útěk z Egypta - Egypt a Syropalestina v době Abrahamově (1999), Něco překrásného se končí (spoluautor, 2008), Hrobka v době stavitelů pyramid (2008), Ostrovy zapomění. El-Héz a české výzkumy v egyptské Západní poušti (2009), Plavci v písku. K neolitickým počátkům staroegyptské mytologie a symbolismu (2010), Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur (spoluautor, 2011)

Odkaz: Český egyptologický ústav