Cesta k probuzení v tradici korejského buddhismu

Výprodej zboží|Zboží skladem|Knihy » Autoři » C » Činul, Zenový mistr|Knihy » Kategorie » Buddhismus|Knihy » Kategorie » Zen|Knihy » Nakladatelství » DharmaGaia

Cena:160,-
doporučená cena: 228 Kč
SLEVA: 68 Kč
dostupnost: skladem (2 kusy)
188 stran, vazba vázaná,
formát: 210x140 mm, vydáno 2013
hodnocení:2.50, (1 min / 5 max), hlasů:2

Reprezentativní výběr šesti textů z díla zenového mistra Činula, jenž patří k nejvýraznějším postavám v dějinách korejského buddhismu. Činul (1158-1210) se do historie zapsal nejen jako iniciátor obrodného komunitního hnutí, ale i jako myslitel, jemuž se podařilo překlenout názorové rozpory v mnišské obci, systematizovat metody zenové meditace a úspěšně je skloubit s metafyzikou scholastického buddhismu, zvláště školy Chua-jen. Činulův myšlenkový odkaz je nedílnou a organickou součástí širší dálněvýchodní tradice buddhismu čínského kulturního okruhu, v němž se snoubí indický substrát, středoasijské vlivy, taoistické myšlení, prvky konfuciánské morálky i lidové pověry a představy vycházející z šamanských kořenů.

"Slova, jimiž se vysvětluje nauka, jsou jen falešným rozlišováním mělké moudrosti. Kvůli nim vznikají překážky a není dosaženo po­znání vlastní mysli. Pokud někdo není schopen poznat vlastní mysl, jak by mohl znát pravou stezku?"

"Pokud chce člověk poznat stav buddhovství, musí očistit své myšlení, aby bylo jako prázdný prostor."
Informace o jednotlivých textech

1. Ponaučení pro začínající adepty buddhismu

Základní manuál pravidel chování v klášterní komunitě, který dodnes tvoří povinnou součást učebního plánu mnišské výuky ve většině korejských klášterů; rozdělen do tří částí - poučení pro novice, řadové mnichy a konečně pro mnichy meditující; důraz kladen na etické jednání za situace, kdy se podle Činulových slov nemálo čchanových mnichů nechalo ovlivnit představou spontánního a ničím nevázaného jednání, údajně jsoucího v souladu s pravou přirozeností.

2. Povzbuzení ke kultivaci ve Společenstvu soustředění a moudrosti

Text vydaný při příležitosti zahájení činnosti reformní komunity, jejímž cílem byl návrat k čistému řádovému životu; zodpovídá základní otázky spojené s metodami a cíli mnišské praxe, vychází ale vstříc duchovním potřebám širšího okruhu lidí bez ohledu na jejich příslušnost; jsou zde formulovány základy nauky o prvotním prozření, pochopení přirozené podstaty vlastní mysli, s následnou pozvolnou kultivací soustředění (bdělosti a ztišení) a moudrosti; vybízí k zavržení myšlenek na světskou slávu a hmotný prospěch, k vnitřnímu obrácení.

3. Tajemství kultivace mysli

Systematický výklad metody náhlého prozření a následného postupného zdokonalování; ve formě otázek a odpovědí rozptyluje pochybnosti ohledně legitimity a účinnosti zvoleného způsobu kultivace, kritizuje falešné představy současníků; rozlišuje odlišné přístupy k pěstování soustředění a moudrosti podle stupně pokročilosti žáka.

4. Přímý výklad ryzí mysli

Zatímco v Tajemství kultivace mysli je výklad podřízen záměru soustavně popsat a obhájit zvolenou metodu ovládnutí mysli, Přímý výklad je snahou výslovně odkrýt její podstatu, odhalit a popsat konečný cíl snažení; kromě výkladu etiky a myšlenkového základu propagovaného způsobu buddhistické praxe je dále rozpracován postup ovládnutí zbloudilé mysli; dílo je často hodnoceno jako nejsoustavnější úvod do Činulova pojetí čchanu.

5. Rozprava o dokonalém a náhlém dosažení buddhovství

Inspirována Pojednáním o Avatansaka sútře mistra Li Tchung-süana z hlediska časového zařazení patří k posledním Činulovým dílů z konce jeho života; formou otázek a odpovědí rozpracovává základní ideje Avatansaka sútry ve vztahu k čchanové praxi, zejména pak myšlenku prvotního vzbuzení odhodlání a důvěry v identitu zmatené mysli cítících bytostí a nehybné moudrosti buddhů.

6. Rozptýlení pochybností ohledně meditace nazíráním chua-tchou

Text vychází z prožitku duchovního prozření stimulovaného studiem Ta-chuejových čchanových rozprav; tento prožitek vedl Činula přehodnocení názoru na metodu kóanové meditace ve smyslu jejího pozitivního přijetí; aktivní propagace tohoto způsobu buddhistické praxe přispěla k upevnění postavení jižního čchanu v Koreji.

7. Epitaf národního preceptora Činula od Kim Kun-sua

Nápis na náhrobním kameni, který na panovníkův příkaz sepsal místní konfuciánský hodnostář Kim Kun-su; shrnuje v krátkosti Činulův život a dílo.