Brána k nadvědomí

Výprodej zboží|Zboží skladem||Knihy » Autoři » M » Mihulová Marie|Knihy » Autoři » S » Svoboda Milan|Knihy » Kategorie » Duchovní cesta|Knihy » Kategorie » Transformace vědomí|Knihy » Nakladatelství » Santal

Cena:189,-
doporučená cena: 268 Kč
SLEVA: 79 Kč
dostupnost: skladem (1 kus)
178 stran, vazba brožovaná,
formát: 230x130 mm, vydáno 2012
hodnocení:2.50, (1 min / 5 max), hlasů:4

Kniha podrobně popisuje tři oblasti vědomí - podvědomí, denní vědomí a nadvědomí. Uvádí rovněž praktické postupy a doporučení umožňující plnohodnotné využívání všech tří oblastí.

Vědomí představuje nejvýznamnější složku lidské bytosti, která odlišuje člověka od říše živočišné, rostlinné i nerostné. Navíc vytváří vztah člověka k vnějšímu světu, umožňuje poznání vnějšího a vnitřního světa i celou škálu nejrůznějších aktivit. Přes obrovský význam vědomí v lidském životě mu většina dnešního lidstva věnuje jen malou pozornost, převážně je považuje za něco samozřejmého a jeho schopností využívá hlavně směrem k vnějšímu světu.

Má-li však mít lidský život odpovídající kvalitu, je třeba znát jeho řídící složku, kterou vědomí bezesporu je. Lidé sytí svoji paměť obrovským množstvím informací, ale velice málo znají podstatu a zákonitosti vlastního vědomí. V tomto smyslu je dobré si připomínat starověký imperativ: Poznej sám sebe! Toto poznání se týká především vědomí, o jehož funkcích ví dnešní průměrný člověk velice málo. Podobá se tak dispečerovi letištního provozu, jenž zná přístroje potřebné ke své práci pouze povrchně. Některé jejich funkce jsou mu zcela neznámé a jiné v určitých situacích nedokáže plně ovládat. Taková činnost by jistě představovala velká bezpečnostní i provozní rizika a dispečer by nevzbuzoval příliš velkou důvěru...

Celou historii prolínají snahy o odhalení záhady lidského vědomí. Vznikla i řada systémů, poskytujících rady, metody či techniky vedoucí k uvedenému cíli. Jedná se například o cestu jógy (není-li redukována na pouhou tělesnou aktivitu), buddhismu, taoismu i některé další, jejichž hlavním cílem je poznání sebe sama. V této souvislosti je však třeba upozornit na řadu pseudoduchovních směrů vznikajících v současné době, které nerespektují duchovní zákony a místo sebepoznání končí ve slepých uličkách klamu a nebezpečných manipulací.

Lidské vědomí nepředstavuje jednolitou oblast, ale vykazuje vnitřní strukturu, kterou lze charakterizovat jako určité stupně či sféry. Indové používají často jako přirovnání slupky cibule, což není sice zcela přesné, ale upozorňuje to na existenci jistých vrstev vědomí. Jako základní lze použít rozdělení na tři oblasti či stupně. Jedná se o podvědomí, vědomí a nadvědomí. Dnešní člověk zná především oblast vědomí, jež bývá často označováno za bdělé vědomí. Toto označení lze sice přijmout jako odlišení od stavu spánku, k bdělosti jako takové má však, bohužel, často daleko. V Indii se místo tohoto termínu užívá označení přerušované vědomí, což je vzhledem k jeho kvalitě jistě výstižnější. Slovo bdělost by totiž mělo značit, že člověk si je všeho vědom. To je vzhledem k nedostatečné koncentraci, ke stálému odbíhání mysli do minulosti či budoucnosti, nezvládnutí nežádoucích obsahů i ke stavům čistě chaotickým mnohdy předpoklad až iluzorní. Pro tento druh vědomí je tedy možno užívat názvu denní vědomí, což odpovídá jeho známým projevům.

Označení podvědomí a nadvědomí navozují představu o uspořádání, v němž denní vědomí zaujímá střední příčku. Tato rozšířená představa však neodpovídá skutečnosti. V prvé řadě nelze na úrovně vědomí aplikovat běžné geometrické představy. Za druhé je uspořádání úrovní vědomí takové, že z oblasti denního vědomí lze proniknout k nadvědomí právě přes oblast podvědomou.

Všechny tři oblasti jsou propojeny a navzájem se ovlivňují. Impulsy z jedné oblasti mohou za určitých okolností pronikat do druhé a vyvolávat zde odpovídající reakce. Neznalost těchto principů je příčinou, proč je život dnešního člověka označován z duchovního hlediska za život v nevědomosti, i když disponuje nesmírným množstvím vnějších informací.

Záměrem této publikace je poskytnutí základní orientace v oblasti lidského vědomí a zároveň možnosti k praktickému využití uvedených principů ve všech úrovních vědomí.