Učíme děti ptát se a přemýšlet

SLEVY A AKCE|Zboží skladem|Knihy » Autoři » Z  » Zoller Eva|Knihy » Kategorie » O dětech a pro děti|Knihy » Kategorie » Osobní rozvoj|Knihy » Nakladatelství » Portál

Cena:120,-
doporučená cena: 149 Kč
SLEVA: 29 Kč
dostupnost: skladem (1 kus)
96 stran, vazba brožovaná,
formát: 230x160 mm, vydáno 2012
hodnocení:4.50, (1 min / 5 max), hlasů:2

Metody a aktivity k rozvoji myšlení i kultivaci osobnosti dětí

Publikace vychází z metodiky "Filosofie pro děti" a představuje program pro všechny, kdo pracují s dětmi předškolního a mladšího školního věku a chtějí využít potenciál přirozeného dětského údivu, zvídavosti, tázání a touhy porozumět k rozvíjení kritického myšlení a prosociálního cítění dětí. V tomto přístupu se prolínají metody zážitkové pedagogiky (metody dialogické, slovní, práce s příběhy, dále činnosti hudební, výtvarné); hry a aktivity lze uplatnit ve dvojicích i větších skupinách. Podstatou je vhodná formulace otázek ze strany pedagoga, nikoli "předávání informací", ale společné objevování, dítě v živém dialogu pod vedením pedagoga zkoumá pojmy, využívá vlastní zkušenost, pomocí her ověřuje hypotézy, hledá paralely v příbězích, formuluje a prezentuje vlastní názory.

Aktivity využívají běžných, přirozených situací, které lze chápat jako motivační základ pro řízené rozvíjení rozlišovacích, argumentačních a obecně vyjadřovacích dovedností dětí. Hry podporují kritické a tvořivé myšlení, zároveň však v hodnotové dimenzi (etická výchova), otevírají dětem přirozenou hravou cestou oblast logiky, etiky a poznání.

Eva Zoller je pedagožka, žije ve Švýcarsku, kde už přes 20 let propaguje pedagogický směr Filosofie pro děti; publikovala množství knih s uvedenou problematikou.

Obsah

Předmluva
O malých a velkých filozofech

Otázky o otázkách
Lépe používat naše smysly
Dívat se namísto pouhého vidění
Naslouchat namísto pouhého slyšení
Cítit, ochutnávat, hmatat
Vnitřní vnímání
Kombinování smyslů
Více a přesněji vnímat
O smyslu a smyslech
Doporučená literatura

O rozdílech a podobnostech, o fantazii a skutečnosti
Rozdíly a podobnosti
Doporučená literatura

Za hvězdami ...
Něco o jménech a pojmech
Od fyzického k metafyzickému
Od pojmu a podstaty ke jménu a identitě
Filozofické myšlení
Doporučená literatura

O lidech a zvířatech, o mluvení a myšlení
Doporučená literatura

O malých a velkých, o hodnocení a zdůvodnění
Výchova k etice nebo k morálce?
Výchova k vlastním hodnotám
Od mluvení k jednání
Dětská práva
Ještě jednou: malý a velký
Identita, setkání a tolerance
Doporučená literatura

Filozofický přístup k náboženským otázkám
Doporučená literatura

Na čem záleží při filozofování s dětmi a dospívajícími
Filozofování jako pedagogický postoj
Základní filozofické techniky
Metody filozofie pro děti
Filozofické náměty
Doporučená literatura