O nebeském a lidském

Výprodej zboží|Zboží skladem||Knihy » Autoři » N » Navrátil Jiří|Knihy » Kategorie » Moudrost staré Číny|Knihy » Kategorie » Posvátné spisy|Knihy » Kategorie » Taoismus|Knihy » Nakladatelství » Avatar

Cena:229,-
doporučená cena: 325 Kč
SLEVA: 96 Kč
dostupnost: skladem (2 kusy)
199 stran, vazba vázaná,
formát: 205x130 mm, vydáno 2003
hodnocení:3.00, (1 min / 5 max), hlasů:37

Studie o klasickém filozofickém taoismu, doprovázená překladem Tao-te-t'ingu a výboru z knihy Čuang-c' / Ukázky z úvodní studie Jiřího Navrátila

Tato kniha je věnována jeho dvěma největším představitelům a jejich dílům a všímá si i jejich působení v celku čínské kultury. O obou myslitelích lze s historikem čínské filozofie Wing-tsit Čanem říci, že čínská kultura by byla vypadala úplně jinak, kdyby jejich díla nebyla bývala napsána. Neboť jak konfucianismus, dominantní systém v čínské historii a kultuře, tak importovaný buddhismus nebyly s to uniknout jejich vlivu. Filozofie, náboženství, umění, teorie vlády, lékařství - to vše jimi bylo silně zasaženo.

První z těchto knih, Tao-te-ťing (čili klasická kniha o Tau a Te), rozsahem velmi malá, byla tradicí připsána legendární postavě jménem Lao-c’, a její vznik byl v souladu s tím umístěn do 6. století př.n.l. I když existence postavy samé není historicky doložena a dobu vzniku původní podoby díla nelze přesněji určit, můžeme jeho autora nadále nazývat Lao-c’em čili Starým mistrem, aniž bychom ho ztotožňovali s onou legendární postavou.

(Lao-c’ byl prý archivářem na dvoře čouského krále; setkal se též s Konfuciem a snažil se ho poučit. V době, kdy došlo k úpadku státu, odešel z hlavního města a vydal se na západ. Než zmizel lidským zrakům, sepsal svou knihu a předal ji důstojníkovi pohraniční stráže v průsmyku Sien-ku. To je jádro legendy, která obsahuje jinak řadu fantastických prvků.)

Kniha sama patří bezesporu k tomu nejhlubšímu, co bylo kdy napsáno. Žádné z klasických čínských děl podobného rozsahu nebylo tak vlivné jako ona, k žádnému nebylo napsáno tolik komentářů. Je to sbírka sugestivních, velmi hutných básnicko-filozofických aforismů...

Ukázka z Tao-te-ťingu:

10
Jsi s to usebrat svou duši tak, aby objímala Jediné a netříštila se?
Jsi s to soustředit svou životní sílu a dosáhnout takové měkkosti, abys byl jako děcko?
Jsi s to vyjasnit své vnitřní zření tak, aby bylo bez poskvrny?
Jsi s to milovat lidi a vládnout říši, a přitom zůstat nepoznán?
Jsi s to, když se brány nebe otevírají a zavírají, sedět tak jako samička ptačí?
Jsi s to proniknout vše svým jasným pohledem a přitom sám nezasahovat?
Potom ploď a živ je, tvoř, ale nevlastni,
působ, ale nepodržuj, veď je, ale nebuď jejich pánem!
Tomu se říká: tajemný, skrytý Život.

25
Je cosi - nevymezitelné, beztvaré, a přece úplné.
Před nebem a zemí bylo to.
Jak tiché, jak prázdné!
Stojí samo a nemění se.
Proniká vším a nic je neohrožuje.
Lze je pokládat za matku světa.
Neznám jeho jméno. Mám-li je označit slovem, pravím: Tao…
Ukázka z knihy Čuang-c’:

5. Kdo má pravdu?

...Nje-čchűe se zeptal: "Nejsi-li ty sám s to rozlišovat mezi dobrým a špatným, mezi užitkem a škodou, umí mezi nimi rozlišovat dokonalý člověk?"

Wang I odpověděl: "Dokonalý člověk je duch. Kdyby se oceán vypařil vlivem žáru, on by nepociťoval horko; kdyby všechny toky zmrzly, nepociťoval by chlad; kdyby bouře rozervala hory a zbičovala moře, nemohlo by mu to nahnat hrůzu. Takový člověk jezdí na vzduchu a oblacích; osedlal si slunce a měsíc a putuje v oblasti ležící mimo svět. Život a smrt nad ním už nemají moc. Co by pro něj tedy teprve mohly znamenat myšlenky na užitek a škodu!"