Uvedení do zenu

Výprodej zboží|Zboží skladem|Knihy » Autoři » N » Navrátil Jiří|Knihy » Kategorie » Buddhismus|Knihy » Kategorie » Zen|Knihy » Nakladatelství » Avatar

Cena:219,-
doporučená cena: 325 Kč
SLEVA: 106 Kč
dostupnost: skladem (1 kus)
223 stran, vazba vázaná,
formát: 205x130 mm, vydáno 2004
hodnocení:3.15, (1 min / 5 max), hlasů:13

Zen. Na první pohled systém beze smyslu, bez logiky, cesta plná provokací, paradoxů a výlevů zuřivosti, cesta odnikud nikam. Rozhovory mistrů s žáky se podobají spíše dadaistickému představení než duchovnímu školení - mistři hovoří v nesrozumitelných obrazech a žáci je napodobují, mistři je tlučou, a žáci jsou rázem osvíceni. A když se potká mistr s mistrem, oba se bezstarostně chechtají a my čtenáři skrytý účel tohoto nepokrytého bláznovství sotva tušíme. A přece je to cesta nad jiné přímá a nauka přísně logická.

Kniha Jiřího Navrátila nás prostřednictvím bezpočtu kóanů, zenových příběhů a výroků mistrů velmi fundovaně uvádí do problematiky zenového buddhismu. Autor s hlubokou znalostí filozoficko-historických reálií postupně odkrývá smysl zenové praxe a seznamuje nás s podmínkami vzniku této filozofie a s jejím vývojem na území Číny a Japonska. Publikace má všechny předpoklady stát se pro mnohé klíčem k rozluštění zevního tajemství zenu a průvodcem na cestě k odhalení původní přirozenosti.

Mistr se zeptal žáka: "Co je základním principem buddhismu?"
Žák: "Ani mráčku nad horskými vrcholy. A jak jasně se měsíc zrcadlí ve vlnách."
Mistr zvolal: "Hanba ti. Tak dlouholetý žák a má takovýhle názor!"
Žák: "A co je tedy základním principem buddhismu?"
Mistr: "Ani mráčku nad horskými vrcholy. A jak jasně se měsíc zrcadlí ve vlnách."

"Mravnost, meditace a moudrost - všechny tři jsou formami původní přirozenosti. Chápeme-li, že v ní není nic špatného, máme mravnost, chápeme-li, že je prosta nevědomosti, máme moudrost, a chápeme-li, že ji nic neruší, je to meditace." (Chuej-neng)
Obsah

Slovo úvodem

1. Nábožensko-filosofické pozadí
2. Stěžejní ideje mahájány
3. První vývojová fáze školy čchan
4. Buddhovská přirozenost, Prázdno, Jedna Mysl, nondualita a specifická takovost ve výrocích starých zenových mistrů
5. Velký paradox v srdci skutečnosti a specificky zenový přístup k ní
6. Přímé dirigování k živoucí skutečnosti samé
7. Dirigování k náležitému duchovně-praktickému postoji
8. Otevřená povaha zenové meditace
9. Probuzení uprostřed každodennosti a jeho předpoklad - zavržení kvietismu
10. Pozornost vůči aktům samým čili překročení domény účelu
11. Neuchopování, nevybírání a nepřebývání
12. Vyřazení klamné sebe-představy a návrat k spontánnosti
13. Stav nejzazší prostoty
14. Neverbální demonstrace původní přirozenosti a taktika šoků
15. Náhlé probuzení k nonduální skutečnosti
16. Satori či probuzení k nondualitě všeobecně
17. "Dosažení" a "přirozený stav"
18. Paradoxní stav svobody
19. Výraz duchovní zkušenosti v zenových verších
20. Škola rinzaj a škola sótó
21. Další vývoj zenu v Číně
22. Zen v Japonsku
23. Duchovní praxe ve škole sótó
24. Praxe chua-tchou
25. Zenové obrázky nazvané Pasení vola
26. Život v zenových klášterech
27. Zenová dó, čajová ceremonie a vliv zenu na poezii a malířství
28. Zen jakožto princip

Poznámky
Ediční poznámka
Poděkování
Použitá literatura