Devět bran, Talmud

Knihy » Autoři » L » Langer Jiří|Knihy » Kategorie » Židovská mystika|Knihy » Nakladatelství » Avatar

nedostupné
titul je rozebraný
320 stran, vazba vázaná,
formát: 210x140 mm, vydáno 2016
hodnocení:2.43, (1 min / 5 max), hlasů:7

Langerův soubor chasidských legend Devět bran je dílem mimořádným, vpravdě mistrovským. Co do myšlenkové hloubky i literárního zpracování. Dotýká se nejzazších hlubin lidského bytí, povznáší eticky i esteticky, jiskří vtipem a půvabem. Pohladí, povzbudí a nasměruje duši hledající pravdu a harmonii života. V málokteré knize najdeme tolik moudrosti a opravdovosti, tolik jemnosti a krásy. A přece je tento duchovní a umělecký skvost namnoze opomíjen, přehlížen a nedoceněn.

S úctou a radostí jsme připravili toto vydání, abychom alespoň trochu přispěli k rozšíření obecného povědomí o průzračné hloubce chasidských světců i geniálním ztvárnění jejich osudů Jiřím Langerem. Vždyť Devět bran patří k tomu nejlepšímu, co kdy bylo lidskou rukou a srdcem napsáno. Nakladatel vychází z původního vydání nakl. ELK, které schvaloval Jiří Langer a polygrafické stránce knihy je věnována nadstandardní péče.

Nepříliš známý Langerův výbor z Talmudu, jenž se nachází ve druhé části svazku, nás uvede do tajů tradiční rabínské filozofie, která je jedním z pilířů judaismu a ideových zdrojů chasidismu. Může tak pomoci ozřejmit či doplnit leckteré myšlenky a pasáže u Devíti bran.

Obsah

DEVĚT BRAN

Hedvábný človíček Jiří Langer - předmluva

PŘÍCHOD - Pražský mládenec mezi chasidy

BRÁNA I. - Koruny Páně démant nejdražší svatý reb Šúlem z Belzu

BRÁNA II. - Deťátko Boží rozmilé svatý Majrlíček přemyšlanský

BRÁNA III. - Srdcí našich potěšení svatý reb Naftúli z Ropšice

BRÁNA IV. - Ohnivý lev nebeské Akademie svatý Írelíček Serafín ze Strelisky (též svatý reb Jíde Herš ze Streteny)

BRÁNA V. - Dva zlaté pozouny kůru andělského svatý rebe reb Mešilem Žíše z Hanipole a svatý rebe reb Mélech liženský

BRÁNA VI. - Tajemní Blíženci svatý rebe reb Šmelke z Mikulova a svatý rebe reb Pinches z Frankforta

BRÁNA VII. - Tři vysoké tamaryšky na té širé pláni svatý Jismach Mojše z Íhelu - Svatý Ojhav Jisrúel aptský - jakož i svatý Kálevský

BRÁNA VIII. - Mystické zrcadlo skvoucí svatý reb Jákev Jicchek Jasnovidec z Lublína (taktéž svatý Dyvre Chájim ze Sanzu)

BRÁNA IX. - Mozek Moudrosti a Velikosti velmi tajemný svatý reb Pinchesl z Korice (aj. ti svatí ze Slavuty)

A K TOMU PŘÍDAVKEM: Zlato a stříbro a perly a všechno to drahé kamení Kotsku - (to je to město Moudrosti -) aneb svatý reb Mojše Jíde Lejb ze Sasova - reb Simche Binem z Pšischy - Svatý Žid - Mendele z Kotsku - jakož i ten moudrý Rim z té Góry Kalwaryje

TALMUD

Část první: Sto citátů

I. - Bůh, svět a duše
II. - Stvoření člověka
III. - Věčná blaženost
IV. - Ctnosti a utrpení
V. - Práce a pracující
VI. - Žena a rodina
VII. - O pití vína
VIII. - Zvířata
IX. - Světci a učenci
X. - Mír
XI. - Láska k lidstvu - Jinověrci
XII. - Z modliteb stanovených Talmudem

Část druhá

I. - Talmud zevně
II. - Autoři a řeč Talmudu
III. - Obsah Talmudu
IV. - Mišna a Gemára
V. - Šulchan áruch
VI. - Osudy Talmudu a jeho studium
VII. - Doslov

Galerie chasidských rabínů z Devíti bran - namísto doslovu