ABC osvícení - Duchovní slovník

Knihy » Autoři » O » Osho|Knihy » Kategorie » Duchovní cesta|Knihy » Nakladatelství » BETA

nedostupné
titul je vyprodaný
456 stran, vazba brožovaná,
formát: 210x140 mm, vydáno 2009
hodnocení:1.80, (1 min / 5 max), hlasů:5

Duchovní slovník, který sestavili žáci mistra Osho z jeho promluv, obsahuje velké množství hesel zabývajících se základními otázkami duchovního života, ale i mnoha věcmi, s nimiž se setkáváme v běžném životě. Osho je mistr, jenž svými slovy provokuje a podněcuje lidi, aby byli bdělí, vnímaví, osobití. Je to mistr nevyhýbající se žádným tématům, je to mistr jdoucí přímou cestou k poznání pravé podstaty, k poznání pravé přirozenosti. Jeho cílem je vést člověka k pochopení vlastní výjimečnosti, aby se dokázal zbavovat vlivů společnosti a začal hledat svou cestu vedoucí k objevení tajemství vlastního nitra, jež je součástí nekonečného vesmíru.

Ukázka:

ÚVOD

Slova nejsou jen pouhá slova. Mají určitou náladu, mají vlastní klima. Jakmile se ve vás slova usadí, vyvolávají ve vaší mysli jiné klima, jiný přístup, jiný pohled. Nazvěte tutéž věc jinak a vida, stane se s ní okamžitě něco jiného.

Zapamatujte si proto jednu velmi důležitou věc: je-li to možné, prožívejte danou chvíli a nevyjadřujte ji žádným slovem, protože se tím vymezí. Teď tu sedíte... je poklidný večer. Slunce zapadlo a začínají se objevovat hvězdy. Prostě jen buďte. Neříkejte: "Je to krásné," protože jakmile řeknete, že je to krásné, bude to najednou jiné. Tím, že řeknete slovo "krásné", sem vnášíte minulost a s ní veškeré prožitky, které jste kdy nazvali krásnými, a tím jste toto slovo zabarvily. Vaše slovo "krásné" obsahuje mnoho prožitků spojených s krásou. Tenhle je však zcela nový. Takové to nikdy nebylo. A nikdy to už takové nebude.

Proč vyvolávat minulost? Přítomnost je velmi obsáhlá - minulost je velmi omezená. Proč se dívat škvírou ve zdi, když můžete vyjít ven a pohlédnout na celou oblohu? Snažte se tedy nepoužívat slova, a je-li to nezbytné, volte je velice obezřetně, protože každé slovo má různé nuance. Budťe poetičtí. Používejte je s chutí, láskou a citem.

Existují pocitová slova a rozumová slova. Stále více se zbavujte slov rozumových. A používejte stále více slov pocitových. Existují politická slova a náboženská slova. Zbavte se politických slov. Jsou to slova, která okamžitě vytvářejí konflikt. Jakmile je vyslovíte, vyvstane nějaký argument. Proto nikdy nepoužívejte logický argumentační jazyk. Používejte jazyk citu, starostlivosti a lásky, aby nemohl vzniknout žádný spor.

Jakmile se v člověku zrodí tento pocit, vidí, že začíná docházet k úžasné změně. Kdo je v životě alespoň trochu bdělý, může se vyvarovat utrpení. Jediné nevědomky vyřčené slovo totiž dokáže vytvořit dlouhý řetězec utrpení. Stačí drobný rozdíl, malá odchylka, a spousta věcí se tím změní. Člověk by měl být velmi opatrný a měl by používat slova jen tehdy, je-li to naprosto nezbytné. Vyhýbejte se znečištěným slovům. Používejte slova svěží, nekontroverzní, která nejsou argumenty, ale jen vyjadřují vaše pocity.

Stane-li se člověk znalcem slov, bude jeho život zcela jiný. Vaše vztahy budou zcela jiné, protože devadesát devět procent každého vztahu je vyjádřeno slovy a gesty - což jsou také slova. Určité slovo vám přineslo spoustu problémů, ale vy ho přesto řeknete. Pokud některé slovo vyvolává utrpení, zlost či hádku, zbavte se ho. Proč byste si ho měli dál nechávat? Nahraďte ho něčím lepším. Nejlepší je ticho. A hned po něm zpěv, poezie a láska.