Kniha za milion!

Nově přidané zboží|Knihy » Autoři » H » Helsing Jan van|Knihy » Kategorie » Osobní rozvoj|Knihy » Kategorie » Pozitivní myšlení|Knihy » Kategorie » Společnost|Knihy » Nakladatelství » ANCH BOOKS

Cena:450,-
dostupnost: 1-6 dnů
400 stran, vazba brožovaná,
formát: 200x140 mm, vydáno 2017
hodnocení:2.95, (1 min / 5 max), hlasů:38

Umíte rozpoznávat znamení? Věříte na náhody? Myslíte si, že je náhoda, když několik stovek elitních rodin vlastní větší majetek než zbytek lidstva? Považujete za náhodu, že se tito lidé spolu pravidelně scházejí s vyloučením veřejnosti? Vědí snad tyto osoby o penězích něco, co není známo zbytku lidstva? Domníváte se, že štěstí, bohatství, peníze a majetek přicházejí k vybraným lidem náhodně?

Nejedná se o náhodu, nýbrž o speciální vědění týkající se zacházení s penězi a úspěchem, které je masám upíráno. Každý přece zná pojem „recept na úspěch“. Skutečně existuje takový návod? Ano, existuje! Pouze musíme umět rozpoznat určité mechanismy, všímat si jich, ba dovedně je využít. Všichni víme, že kukuřice vysazovaná v zimě nikdy nevzejde a že kiwi neroste ve Finsku. Ať již se jedná o sadbu brambor, nebo o sklizeň chřestu: Sklidíme-li příliš brzy, bude kvalita úrody mírně řečeno nevalná, a naopak – budeme-li sklízet příliš pozdě, mohou plody shnít. Všechno má svůj „správný čas“ i své „správné místo“. Stačí to umět rozpoznat.

To samé funguje v oblasti peněz. Vyjádřeno zjednodušeně: Chceme-li „sklízet“ maximální příjem, měli bychom jednat v příhodnou dobu, což platí i pro finanční operace. Pro realizaci každého rozhodnutí v našem profesním životě, zdali je to úspěšné podnikání na volné noze, přínosný prodej či koupě firmy, anebo sdílení nápadů s ostatními – na vše existují příhodné okamžiky. Každý člověk dostane ve svém životě vícero šancí na úspěch. Většina z nás však tyto příležitosti promarní; buď proto, že je nepozná, nebo je ani rozpoznat neumí. Mnozí lidé (ke své škodě) nevidí znamení okolo sebe ani se nesnaží poučit se o tom, jak životní mechanismy fungují.

Že jste o něčem takovém nikdy neslyšeli? Samozřejmě, že ne! Proč by se asi scházely různé mužské spolky ve skrytu a v utajení, kvůli čemu by se jejich členové vázali mezi sebou přísahou mlčenlivosti? Jen tak pro zábavu? Existuje několik malých tajemství, která jsou známa pouze vyvoleným a jež jsou prostým lidem upírána – jedná se totiž o klíč ke skutečnému úspěchu.

A tato tajemství zůstanou skryta i pro vás, pokud se ovšem nerozhodnete otevřít tuto knihu...

Ukázka z knihy:

Co vím, to mě vzrušuje!

Opravdu jste to udělali! Vaše zvědavost vás podnítila otevřít tuto knihu, což je v pořádku, neboť právě o to jde. Zvědavost podněcuje k činům, vzniká něco nového – toužíme po něčem novém. Zvědavost přináší rozvoj a pokrok. Kdo následuje svoji zvědavost, něco podniká, je to „podnikatel“. Jestliže následujeme zvědavost opravdu důsledně, až k momentu, kdy je otázka jasně a srozumitelně zodpovězena a žízeň po vědění uhašena, vzniká něco nového – objevuje se nová zkušenost, nový poznatek, možná dokonce i nová obchodní myšlenka. Teď se možná zeptáte, co má tohle společného s názvem této knihy? Co to má společného s milionem eur?

Rád vám to prozradím – nejedná se pouze o zvědavost, nýbrž také o peníze, přesněji řečeno o úspěch. Úspěch se dá samozřejmě vyjádřit jako hodnota v milionech eur nebo také jako ohromné materiální vlastnictví. Pro vášnivého horolezce bude ovšem možná tím největším úspěchem zdolání obtížného horského vrcholku, pro faráře zcela zaplněný kostel, pro člena organizace Greenpeace čistší svět, pro jógína stav podobný osvícení, pro žurnalistu exkluzivní příběh či zpráva, pro filmaře vděčné a pozorné publikum, pro státního prezidenta země bez dluhů, pro genového výzkumníka objev nového léku, pro vojáka obrana vlasti, pro obézní dámu redukce její hmotnosti, pro studenta získání diplomu, pro mladistvého úspěšně absolvovaná řidičská zkouška, pro drogově závislého pozitivní průběh odvykací kúry, pro burzovního spekulanta možná naděje, že ho nikdy nenajdou investoři či vkladatelé, jejichž peníze zpronevěřil…

Jak vidíte, je úspěch pro každého člověka něco jiného. A existují také věci, které koupit nelze – jsou nezaplatitelné! Každý chce být nějak úspěšný, přičemž každý člověk má k tomu své specifické osobní důvody. Proč má však jeden nápady, které dokáže i úspěšně v podnikání zrealizovat, a jiný ne? Touto otázkou se budeme v knize zabývat.

Většina lidí má vnitřní pocit, že život, jak jej vedou, nemůže být smyslem jejich bytí. Jsou sice zaměstnání celý den, přesto však cítí, že jim něco schází a jsou nespokojení. V současnosti doslova na každém kroku máme kontakt s virtuální realitou – televize, video, počítačové hry, internet, a tak je stále méně těch, kteří si uvědomují, že jim v životě něco podstatného schází. Nechávají se unášet „vlnou mainstreamu“, a proto je stále méně těch, především mladých lidí, kteří si kladou otázku po smyslu své existence: „Co tady dělám, nač jsem vůbec zde?“

Kvůli čistě materiálním pseudohodnotám, které nám v současnosti nabízí západní svět, jako například blahobyt, slávu, kariéru či efektní zevnějšek, nejsou lidé schopni kriticky myslet a ptát se „Proč?“ a „Jak?“, hledat vyšší smysl života a svého BYTÍ. Pokud se na chvíli zastavíme a začneme o tom přemýšlet důkladněji, pocítí většina z nás vnitřní strach: strach z toho, že existuje cosi neznámého, co nás přesahuje, a začneme tušit, že bychom měli o životě vědět více. Pak však například někdo zazvoní u dveří a my se (naštěstí) přestaneme těmito znepokojivými otázkami zabývat…

V našem hledání nám příliš nepomohou ani tradiční náboženství. Do jaké podoby mohou náboženství některé své „věřící“ vytvarovat, můžeme názorně pozorovat v Iráku, Sýrii, Izraeli nebo v Irsku... Křesťanská církev je tak „zastaralá“, že ji za ideální vzor považuje stále méně občanů. Může tomu ale být jinak, když se církev i dnes zarytě opírá o Starý zákon, což není nic jiného než sbírka příběhů o zabíjení a pomstě, namísto toho, aby se soustředila na Ježíšovo učení a jeho poselství lásky k bližnímu? Nikoho pak nemůže překvapit, že jsou kostely čím dál, tím více prázdnější. Dnešní člověk pozvolna pociťuje, co není v pořádku – nová generace dětí to však ví.

Přemýšlivý člověk by se měl pozastavit nad slovy bývalého papeže Jana Pavla II.: „S žádostmi o odpuštění vašich hříchů se neobracejte na Boha, nýbrž na mě!“

Je tu i komunisticko-socialistický trend, což je vlastně druhý extrém, který by chtěl duchovní myšlenky ze života zcela vymýtit, což vlastně znamená bezduchost. O náboženstvích se tvrdí, že „se do tohoto světa nehodí“, výrostci a klackové zase říkají, že „typy jako Ježíš jsou zoufale staromódní...“ (Anglický výraz „kids“ neznamená „děti“, nýbrž „výrostci“ nebo také „klackové“ – pozn. autora). Žijeme ve společnosti ostrých loktů, kde není místo pro ohledy a odpuštění. Lidé si vychutnávají údajnou „neomezenou svobodu“, orgie konzumu a pohodlí, což pochopitelně nepodněcuje k hlubokomyslným úvahám. Človíček degradovaný na příjemce konzumních požitků se pochechtává, když mu vyprávíme o tom, že se zabýváme „přáními“, ba tím, že existují i jiné informace než brak, který nám vnucují všudypřítomná média. Vše, co neodpovídá primitivnímu a surovému duchu doby, je odmítáno a znevažováno. Kdo však leží na smrtelné posteli nebo je těžce nemocný, ten se k situaci staví zcela odlišně. V takovém případě se rychle přivolají na pomoc ti, kteří jsou jinak zapuzováni – tedy kněží, odborníci na duchovní nauky, ba dokonce i přírodní léčitelé, jimž je jinak spíláno do šarlatánů. Je-li člověku špatně, je každá pomoc dobrá. Ano, tak uvažuje běžný občan. Teprve když je někomu skutečně zle, začne se najednou zabývat otázkou, co se děje po fyzické smrti. A pak se každý snaží – pokud možno co nejrychleji – dosáhnout toho, čemu se jiní věnovali po celý život.

„Lidičky, rychle sem, je mi špatně, potřebuji pomoc.“ Právě tak reagují lidé, jaké dnešní svět potřebuje. Jako další věta obvykle následuje: „Doktor mi nepomohl, není dobrý.“ Samozřejmě, lékař zavinil, že pacient je nemocný... A kdo způsobil, že mám prázdnou tobolku?

Pokud aspoň trochu vychovaný a vzdělaný člověk pozoruje masy svých spoluobčanů, musí si nutně položit otázku: „Lze moji zemi ještě zachránit?“ Nejedná se však pouze o mou či tvou zemi, nýbrž o celý svět. Je to neuvěřitelné. V posledních dvaceti letech jsem procestoval více než 75 zemí světa. Část této knihy jsem napsal v Keni a Jihoafrické republice, a i tam jsem musel konstatovat: „Situace se zhoršuje!“

Životu dnešního konzumního člověka, jenž je sice moderní a osvícenský, ale jinak zcela bezduchý, chybí jasné a srozumitelné vysvětlení toho, jaký je vlastně život na Zemi a jak funguje. Ale právě toto objasnění je obtížně najít. Lidem k tomu scházejí disciplína, čest, etika, víra, sebevědomí, vytrvalost, pečlivost, soucit, láska a mnoho dalších ctností. Vzhledem k absenci ctností tak někteří vyhledávají pomíjivé obchody, v nichž je možné za málo práce přijít k velkému výdělku. Jak vidíme na příkladu našich bank, nevyhýbá se kriminalita ani této branži. Mnoho lidí usiluje pouze o vlastní prospěch…

Zeptejme se sami sebe: Můžeme se ráno před zrcadlem podívat sami sobě do očí s pocitem, že je náš život i způsob, jakým jednáme s našimi bližními, v souladu s naším svědomím? Můžeme být na sebe hrdí? Anebo odkládáme svoji duši v šatně u svého zaměstnavatele a slepě se podřizujeme rozkazům a příkazům? Baví nás, když se ustrašeně krčíme, poklonkujeme a děláme věci, které jsou proti našemu svědomí?

Uvědomujeme si vůbec, že není žádný důvod k nářkům? Nikdo nás pochopitelně nenutil pracovat tam, kde si momentálně vyděláváme na živobytí. Zajisté nejsme žádní nevolníci, pracovní smlouvu jsme přece podepsali dobrovolně. Za naše špatné pocity nemůže Bůh, Ježíš ani Alláh, nýbrž jsme to my sami! Máme však také svobodnou vůli a můžeme se svobodně rozhodnout, že to změníme. Je tomu tak, že?

Jak to vypadá s našimi partnerskými vztahy, s naším manželstvím? Schází tomu něco? Zevšedněl náš svazek? Vytratily se z našich vztahů láska a porozumění?

Pokud ano, existují jen dvě možnosti:

1. Buďto se změníme, znovu se s partnerem či partnerkou sblížíme, odstraníme negativní stereotypy a vzorce chování, a dokážeme tak manželství zachránit;

2. anebo se rozejdeme.

Faktem je, že jsme se nechali sezdat dobrovolně, nikdo nás k tomu nenutil. Jak jsme se tedy mohli ocitnout v disharmonickém stavu plném svárů a stresu? Kdo nás nutí žít s někým, s nímž se neustále jenom hádáme? Je to zvyk, existenční obavy, arogance nebo společné děti?

Proč se na to všechno ptám? Souvisí to nějak s názvem této knihy? Inu, v této knize se jedná také o to, že za náš život a jeho kvalitu nezodpovídá nikdo jiný než my sami. Zodpovídáme i za naši případnou chudobu, naše ztráty nebo naše bohatství. Pokud máte s tímto tvrzením problém, přečtěte si raději nějakou jinou knihu. Jestliže ale máte dost dosavadního plahočení a toužíte konečně dosáhnout spokojenosti, úspěchů i blahobytu a rádi byste naplnili vaši věčně prázdnou peněženku i vybrakované bankovní konto, tak seberte odvahu a přečtěte si následující řádky.

Rozdíl mezi zámožným člověkem, chudým člověkem a vámi se neprojevuje na nohou, rukou či v břiše, tedy na těle, nýbrž v tom, co se odehrává v hlavě, tedy v mozku (vůle, odvaha, schopnost čelit překážkám i souhrn vědomostí), přičemž je zároveň nesmírně důležité, co člověk při myšlení pociťuje, tedy jeho přesvědčení a víra.

O úspěchu či neúspěchu člověka rozhodují jeho myšlenky, cíle i přání, rozhoduje o tom i jeho svědomí, které někoho může brzdit a jiného povznášet; a úspěch ovlivňuje také fakt, zdali jednáme v souladu s jistými zákonitostmi platnými od počátků lidstva.

Stručně řečeno: Úspěch začíná v naší hlavě...; jak praví úspěšný mentální kouč Frank Wilde: „Výhry a prohry se odehrávají mezi našima ušima!“ Nejsme-li úspěšní, měli bychom prozkoumat vše, co se odehrává v naší hlavě, ba je zapotřebí tento orgán vyčistit, obohatit novými vědomostmi, nově strukturovat a nasměrovat. A přesně to zde budeme dělat – myšlenkovou hygienu.

Na první pohled to možná zní jako vymývání mozků, pochopitelně se však jedná o něco zcela jiného. Vymývání mozků bylo totiž to, co jsme zakoušeli doposud, když jsme byli vychováváni jako poslušné loutky ovládané masovými médii, etablovanými politiky, náboženskými či vědeckými autoritami. S tím nyní skoncujeme – samozřejmě v případě, pokud si to přejete vy sami!

V této knize se budeme mimo jiné zabývat následujícími otázkami:

• Proč je první vydělaný milion ten nejobtížnější?

• Proč se bohatí stávají stále bohatšími, zatímco masy lidí jsou stále bídnější a primitivnější?

• Jak začnu věřit sám / sama sobě?

• Jak získat odvahu a ochotu riskovat?

• Co dělat, když utrpím finanční ztrátu nebo zkrachuji? Anebo vyjádřeno lépe: Jak učiním z jedné porážky dvě vítězství?

• Proč si buduji karmu tím, půjčuji-li druhým peníze?

• Čeho chci v životě dosáhnout, odkud jdu a kde je můj cíl?

• Čím je tvořen naplněný život?

Proč se stále připravujeme konečně žít, ale nikdy s tím opravdu nezačneme?
Obsah

Co vím, to mě vzrušuje!

1. Hezký vzorec – model peněz
Jak peněžní vzorce ovlivňují naše bohatství nebo naši chudobu
• Vzorec číslo 1: Jsem vždy úspěšný neboli vzorec Odhodlej se k činu
• Vzorec číslo 2: Neumí s tím zacházet
• Vzorec číslo 3: Půjčka za půjčkou
• Vzorec číslo 4: Nepřízeň
• Vzorec číslo 5: Pocit viny
• Vzorec číslo 6: Program nenávisti
• Vzorec číslo 7: Komplex méněcennosti
• Vzorec číslo 8: Program strachu
• Vzorec číslo 9: Přizpůsobím se vždy a všude aneb Plavba na vlně hlavního proudu
• Vzorec číslo 10: Lenost
• Shrnutí

2. Průmysl osobnostního rozvoje – gigantický stroj na plané sliby

3. Proč klasické recepty na úspěch nepomáhají a jsou jen polotovarem?!
• 1. Zákon příčiny a následku (=Zákon karmy)
• 2. Zákon analogie
• 3. Zákon resonance
• 4. Zákon reinkarnace

4. Co je vlastně úspěch?
• Technika číslo 1: Úspěšné zacházení s časem
• Technika číslo 2: Pozitivní myšlení
• Technika číslo 3: Mentální trénink
• Technika číslo 4: Železná vůle

5. Existuje „svobodná“ vůle?
• Simulace vnějšího světa
• Redukce přijímaných informací
• Rozum má jen právo veta

6. Podvod se sebepoznáním
• Problém s cíli
• Z čeho mám strach?
• Vliv našich zakořeněných přesvědčení – naše duchovní okovy
• Vědomí a duch
• Časoprostorový kužel

7. Jak se rozhodovat
• Cíle a smysl
• Důležité je mít vlastní cíle!

8. Programujeme svoji budoucnost
• Jak najít vlastní poslání?
1. Rybí kostička
2. Víla plnící přání
3. Již jsem milionář/ka
4. Řeč na vlastním pohřbu
5. Přemítání nad životem s nadhledem a odstupem
6. Analytická cesta
7. Pohled nejlepšího přítele
8. Jasnovidec
9. Hypnóza
10. Regrese
11. Konzultace s médiem
12. Spontánní prosba či modlitba

9. Programování cílů
• Moc symbolů
• Umíme si vůbec představit být milionářem?
• Treasure Mapping
• Stav mezi bdělostí a spánkem
• Odpoutání se
• Člověk jako stvořitel a tvůrce

10. Jak zrušit karmické vzorce?
Regresní terapie
Rebirthing
Aplikovaná kineziologie
Konfrontace
• Proč máme z konfrontací strach?
• Příběh o tom, jak zhmotňovat svá přání
• Nezáměrnost
• Absence úmyslů a záměrů

11. Poslední zkouška: Duchovní pole nám odpovídá. Jak ale tato znamení rozpoznat?

12. Souhrnný návod

Doslov Jana van Helsinga
Dodatek: Děti Štěstěny v Africe
Bibliografie a zdroje obrázků

Související článek na Gnosis: Jan van Helsing: Kniha za milion