Skřítci, bohové, Boží služebníci

Výprodej zboží|Zboží skladem|Nejlevnější knihy|Knihy » Autoři » V » Vasey Christopher|Knihy » Kategorie » Člověk a příroda|Knihy » Nakladatelství » Integrál Brno

Cena:99,-
doporučená cena: 169 Kč
SLEVA: 70 Kč
dostupnost: skladem (1 kus)
96 stran, vazba lepená,
formát: 180x120 mm, vydáno 2012
hodnocení:3.00, (1 min / 5 max), hlasů:5

Působení malých a velkých bytostí ve stvoření

Existují bytosti přírody? Mají nějakou spojitost s antickými bohy? Jsou všechny přírodní národy primitivní? Na tyto otázky dává Christopher Vasey překvapující odpovědi. Odhaluje červenou nit ve vývoji náboženství a ukazuje, proč jsou skřítci a bohové, malí a velcí bytostní ve stvoření, služebníky jednoho nejvyššího Boha.

Samostatnou kapitolu věnuje autor aktuálně velmi naléhavé otázce: působí přírodní síly slepě a ničivě? Jsou přírodní katastrofy slučitelné s myšlenkou, že prostřednictvím těchto sil působí vůle spravedlivého, milujícího Boha?

Ukázka:

Varování bytostných se vždy dostavují před hrozícím zvratem, nezřídka s odstupem několika dní. Velké přírodní události nenastávají náhle, náhodně a slepě, nýbrž se předem předvídají, plánují a připravují. Přitom je jasné, že právě toto plánování a příprava nemůže vycházet ze samých jevů, nýbrž musí být podmíněno vědomím.

Opět je naprosto zjevné, že zde musejí být existence, schopné předem odhadnout důsledky svého konání, útrapy a škody, jež z něj mohou vzejít, a navíc schopné i ochránit jiné bytosti, respektive je přiměřeným způsobem zavčas varovat. Lidé, kteří taková varování obdrželi, potvrzují, že se u těchto vědomých sil jedná o bytostné.

Zkušenosti s těmito varováními z dávných i mladších dob jsou mnohé: rolníci rychle svážejí sklizenou úrodu, jakmile od bytostných zvědí o blížící se bouři; námořníci uniknou jisté smrti, poněvadž hned po varování zamíří do bezpečného přístavu; horníci se zachrání před udušením v dole opuštěním svého pracoviště před zřícením štoly; horští sedláci opustí po varování svou salaš, než se uvolní lavina.

My lidé však nejsme jediní, kdo může mít z podobných oznámení užitek. Varování dostávají i zvířata. Často opouštějí ohrožená území, nebo se zdráhají vstoupit tam, kde vbrzku dojde k nebezpečné události. Jejich chování pak často následně upozornilo i lidi na blížící se nebezpečí a umožnilo jim včas utéci. K tomu hned několik příkladů:

V roce 1953 se v Řecku při mohutném zemětřesení zřítilo 22 000 budov. Bylo však jen 27 mrtvých. Půl hodiny před katastrofou se totiž čápi, kteří v postižených oblastech sídlili, nečekaně vznesli do vzduchu a začali nad domy opisovat široké kruhy. Toto chování lidem vnuklo myšlenku, že se chystá něco neobvyklého. Opustili své domovy a uprchli do okolních kopců.
Obsah

Úvodem
Proč bytostné nevidíme?
Svět a jeho povědomí o bytostných
Bytostní a bible
Bytostní a věda
Působí přírodní síly slepě a ničivě?
Nepostradatelné vědění