Podzemní Čechy

Zboží skladem|Knihy » Autoři » C » Cílek Václav|Knihy » Autoři » K » Korba Milan|Knihy » Autoři » M » Majer Martin|Knihy » Kategorie » Člověk a příroda|Knihy » Kategorie » Krásy přírody|Knihy » Nakladatelství » Eminent

Cena:540,-
dostupnost: skladem
348 stran, vazba vázaná,
formát: 240x210 mm, vydáno 2015
hodnocení:2.67, (1 min / 5 max), hlasů:12

Dvanáct knih o tom, jak české hornictví utvářelo osud země

Cílem této knihy je ukázat neznámé a nepřístupné bohatství podzemních Čech a popsat tisíciletý vliv, který mělo hornictví na utváření země. Je mnohem větší, než jsme si zpočátku mysleli.

Mnoho pravěkých, středověkých i současných sídel vzniklo nedaleko ložisek zlata, cínu, železa nebo uhlí. Ale hornictví stálo i u zrodu systémového myšlení konce středověku, mezinárodní spolupráce, bankovnictví a obchodní revoluce. I chemický průmysl vznikal a rozvíjel se nad nalezišti surovin. Myslíme si dokonce, že to byla "etika práce" zavedená na krušnohorských ložiscích, která přispěla k formování Lutherovy reformace. Dějiny surovin jsou zároveň dějinami sociálního vývoje společnosti.

Základem knihy jsou fotografie, které představují výběr z mnoha tisíc záběrů pořízených během několika stovek pracovních dní v podzemí. Zachycena je zde více než stovka podzemních lokalit.

"Vyhýbali jsme se běžně dostupným místům. Občas jsme přemýšleli nad dávnou alchymickou zásadou, že v hlubinách země se něco důležitého rodí a něco krásného vzniká. Zatím jsme ale nepřišli na to, co by to mohlo být."
Obsah

Úvod: Země a její tři sudičky

I. STRUČNÉ DĚJINY A VÝZNAM ČESKÉHO DOLOVÁNÍ OD PRAVĚKU DO RENESANCE
Mnoho ložisek různých typů
Komoditní trhy v pravěku
Keltská industrializace země
Těžba stříbra jako předpoklad středověké revoluce
Cesta k hornímu právu
Železný klobouk, cementační zóna a otázka vyčerpání ložisek
Kutná Hora a její evropský rámec
Přestřelka v Kutné Hoře
Komoditní pohled na dějiny světa
Založení města Písku a potravinová krize následkem dolování
Jáchymovská stříbrná horečka
Hornická města v Krušnohoří
Hájek z Libočan: Libušino proroctví o horách a kovech

II. HORNICKÁ KRAJINA
Definice a genius loci
Pravěké hornictví v Krumlovském lese
O rybnících
Zvuková krajina - soundscape
Starohorský vodní náhon
Doly a lesy
Dřevěné uhlí
Rekultivace a báňská digitální hygiena
Delius: O rudních žilách

III. HORNICTVÍ V NOVOVĚKU
Čechy jako "kolonie" Evropy?
Příbram - hlavní ložisko rakousko-uherské monarchie
Horní skoly
Mincovnictví a nové pojetí času
Hornictví a vznik systémového myšlení - hydraulické a montánní civilizace
Cítíte evropské kořeny?

IV. JAK VZNIKAJÍ LOŽISKA?
Hydrotermální proces
Duchovní význam hliníku
Železo je jiné
Oleum, kamenec, kyzy a počátek chemického průmyslu
Ordovická ložiska: železné srdce království
Skarny
Greisen
Učenci, badatelé a reformátoři
Jak kořeny přemýšlejí o stromu?
Chemická analýza, analytická chemie a objev barvy
Pochopit ducha století skrze hornictví
Cestou na Horu sv. Kateřiny

V. ZLATO
Největší pravěký důl v České republice
Jílové, tajemné a velkolepé
Chcete si zarýžovat zlato?
Blaník, Roudný a arzenopyrit
Nevytěžené zásoby zlata v ČR
Zlato jako osobní a národní investice
Peak gold: dosáhli jsme vrcholu těžby zlata... A co to znamená?

VI. CÍN A DALŠÍ BAREVNÉ KOVY
Čtyři kovy a možná pět
Rýžování cínu a zlata
Rýžování
Krupka a Horní Slavkov - tisíc let dolování cínu
Kovový vlk
Regulus neboli Králíček

VII. URAN
Počátky těžby
Uranový Jáchymov a Horní Slavkov
Stíny smrti
Vytěžený uran
Uranová Příbram
Strážský blok - velké evropské ložisko v křídových pískovcích
Nejmladší těžba
Kyseliny a jaderná energetika

VIII. ŽELEZO
Železo je všude
Dýmačky a vysoké pece
Produkční oblasti
Produkce železa v českých zemích
Železná cesta rakouské monarchie
Dobřív
Velkomoravská železná říše

IX. UHLÍ
Černé i hnědé uhlí a lignit k tomu
Krtek prospektor aneb počátky černého i rudého Kladna
Krvavé Boží tělo
Doprava vzniká kvůli uhlí, ne lidem
Technický vzestup země - zapomenutý vklad do národního obrození
Kombinace uhlí a železa vytváří novou situaci
Cesta k plzeňské Škodovce
Wittgenstein na Kladně
Hnědé uhlí
Důlní neštěstí na dole Nelson
Limity těžby a obnovení hlubinného dolování
Černý trojúhelník, budoucnost smrku a velká hra o les
Lidská historie uhlí
Uhlí a nové pojetí světa
Uhel král

X. NERUDNÍ LOŽISKA A JEJICH VZNIK
Kaolin a keramické jíly
Pegmatity
Poklad v pegmatitovém dole
Jeskynní výplně
Grafit
Kadaňská zeleň (hlinka)
Podzemní dobývání stavebních materiálů
Drahé kameny
Voda
Fluorit a baryt
Tužka - grafit a jalovec

XI. TUNELY A BUDOUCNOST ČESKÉHO HORNICTVÍ
Tunely - na cestě k hornictví dneška
Pestrý život barabů
Co nám ještě v zemi zbývá?
Návrhy místním iniciativám a starostům obcí

XII. ZÁVĚR: PRÁCE S DUŠÍ ZAČÍNÁ PRACÍ S HMOTOU
Několik příkladů ze středoevropského prostředí

Poděkování
O autorech
Literatura a prameny
Abecední rejstřík