Tajné nauky Tibetu

Knihy » Autoři » T » Tomáš Eduard|Knihy » Kategorie » Duchovní cesta|Knihy » Kategorie » Jóga|Knihy » Kategorie » Tibet|Knihy » Nakladatelství » Avatar

nedostupné
titul je vyprodaný
208 stran, vazba vázaná,
formát: 210x140 mm, vydáno 2015
hodnocení:3.11, (1 min / 5 max), hlasů:9

"Nehledejte poklady v zevním světě. Najděte poklad sami v sobě, a najdete trvalé štěstí nejen pro vás, ale i pro ostatní. Tajné nauky tantrické i celá řada jiných duchovních cvičení jsou prostředkem k tomuto cíli. Nedbejte na to, že nevznikly teď, že pramení už v dávné minulosti, spíše si važte této skutečnosti, prověřující tak jejich pravdivost. To, co tak dlouho vydrželo, je dobré, ať to pochází odkudkoli. Čas ani prostor neuberou pravdě ani miliontinu její hodnoty, neboť je to hodnota trvalá, která neztrácí na ceně ani tehdy, když je urážena nízkými a opomíjena nevědomými. Obraťte proto svůj zájem i svou mysl především k tomu, co je trvalé. Óm namó sarva Tathágata. Ať jsou pozdraveni všichni takto jdoucí."

Třetí z cyklu přednášek Eduarda Tomáše v Unitarii. Doplňuje Jógu velkého symbolu, přináší řadu meditačních námětů a průpravných mentálních cvičení k urychlení vnitřního pokroku.

Ukázka z knihy:

"Dlouho jsem se rozmýšlel, než jsem se odhodlal ke zveřejnění tohoto cyklu. Studoval jsem "Tajné nauky" již před lety; bylo mi však již tehdy jasné, že z toho, co bylo pochopeno, může být slovy sdělena jen jistá část. Pouhými slovy lze totiž říci jen něco ze vzácných mysterií, těchto strmých a záhadných duchovních cest, dnes již téměř neznámých, stěží uvěřitelných, těžko pochopitelných, ještě hůře napodobitelných a někdy téměř nereprodukovatelných. Tibetská mysteria nejsou a nikdy nebyla napsána jasně na papír ani vryta do dřevěných desek. To, co je o nich zachováno, je často psáno jen v glosách, v náznacích, úryvcích anebo citátech, ve zcela jiném stylu a jiným způsobem, než je náš explikativní (vykládací), někdy až příliš podrobný způsob západní. Nebylo snadné z těchto náznaků a symbolů zachytit právě základní ideu učení, porozumět stěžejní myšlence, jejíž výklad byl jen doplňován osobním vedením kompetentního duchovního učitele, gurua. Dnes je málo těchto velkých znalců, žijí veřejnosti neznámi a v ústraní. Osobní vedení bylo nutno nahradit přímým vstupem do oblasti neosobnosti, kde tito mudrci dodnes působí.

Některé věci, speciálně získávání ezoterních sil, nebyly prověřovány. Ne snad proto, že by to nebylo možné, když tomu člověk věnuje patřičný čas a úsilí. Nepátráme však po silách a zázracích, ale po pravdě, a tak studium i vlastní pátrání byly přísně zaměřeny tímto směrem.

Bude proto asi zklamán ten, kdo si představuje, že se tu naučí sedět na klasu, vyvolávat tibetské duchy a démony, ovládat bouře a blesky anebo létat vzduchem jako Milarepa. Nic takového není v programu, i když se některým zvláštním zkušenostem přirozeně nevyhneme.

My ovšem hledáme především pravdu a nikoli podružné síly kolem ní. Jdeme proto směrem k pravdě - směrem ke konečnému osvobození duše od vrozených i vštípených klamů a omylů. Nebudeme dělat záměrné odbočky k silám a jevům nižších duchovních světů, ba ani zastávky. Pro pravdu však neváháme nastoupit jakoukoli cestu, sebeodvážnější a sebeobtížnější, přes nebe či peklo.

Óm namó sarva Tathágata! Ať jsou pozdraveni všichni takto jdoucí!

Poklady jejich nauk nechť zazáří v našich srdcích jako živý, sám ze sebe zářící, nejčistší krystal!

Óm namó sarvat Tathágata!

Poslyšte učení objasňující samočinné zplození moudrosti současně zrozeného.

Moudrosti dosažené odvážnou tantrickou cestou ovládání vědomí a dechu:

Prastaré učení indicko-tibetské sestává ze dvou základních částí. Z nauky zvané jóga velikého symbolu, kterou jsme již poznali v minulém přednáškovém cyklu, a z dalších šesti tajných nauk tantrických..."