Mária Magdaléna - bohyňa z evanjelií

Výprodej zboží|Zboží skladem|Knihy » Autoři » S » Starbird Margaret|Ve slovenském jazyce|Knihy » Kategorie » Křesťanství|Knihy » Kategorie » Marie Magdaléna|Knihy » Nakladatelství » Remedium

Cena:219,-
doporučená cena: 298 Kč
SLEVA: 79 Kč
dostupnost: skladem (1 kus)
240 stran, vazba pevná, formát: 210x135 mm, jazyk slovenský, vydáno 2007
hodnocení:2.95, (1 min / 5 max), hlasů:20

Hľadanie svätej ženy

Na začiatku 21. storočia, keď sa znovu pociťuje potreba vážne sa zaoberať postavením ženy v spoločnosti, vyniká spisovateľkine odvážne hľadanie príčin pohŕdania ženským princípom, ale aj zavrhovania ženskosti v západnej náboženskej tradícii. Toto bádanie nastolilo otázky, na ktoré sa odpovedá rôzne, ba až protichodne. Starbirdovej hľadanie prináša presvedčivé dôkazy o spojení Ježiša Krista s Máriou Magdalénou - o "posvätnom sobáši" a nachádza ich v samotných evanjeliách.

Margaret Leonard Starbirdová, ktorá napísala knihy Žena s alabastrovou nádobou, Mária Magdaléna - Nevesta v exile či Magdalénin straterný odkaz, sa vo svojej tvorbe venuje problému uznania posvätného ženského principu ako aj partnerskej paradigmy, ktoré boli kedysi kresťanstvu vlastné.

Ale prihlásenie sa k zväzku Ježiša a Márie Magdalény znamenalo pre katolícku bádateľku hlbokú osobnú krízu. Preto jej kniha Mária Magdaléna - bohyňa z evanjelií zaujme nielen nápaditými racionálnymi argumentmi, ale nemenej pôsobivou citovou výpoveďou hlboko veriacej ženy o tom, ako sa vyrovnala s novými faktmi a pochybnosťami, s ktorými sa stretla b historickom výzkume, a ako ju neuveriteľné reťazce synchronizácií stimulovali pri štúdiu Nového testamentu a gematrie - numerického kódovania hebrejskej abecedy. Ako sama hovorí, bolo to práve toto zkradlenie a prelínanie vnútorných a vonkajších svetov, ktoré odhalilo posvätný sobáš mužskosti a ženskosti, hierogamiu, a doviedlo ju k spáse, k novej osobnostnej integrite.

Obsah

Poďakovanie
Úvod
Bohyňa z evenjelií

Matke Božej
I. KAPITOLA - Púť do Provensálska
II. KAPITOLA - Zviazané na zemi
III. KAPITOLA - Tmavá nevesta
IV. KAPITOLA - Komunita Emmanuel
V. KAPITOLA - Hora skazy
VI. KAPITOLA - Naša pani, ktorú hľadáme
VII. KAPITOLA - Skaza Bybylonu
VIII. KAPITOLA - Pekelná trýzeň
IX. KAPITOLA - Magdalénin odkaz
X. KAPITOLA - Pán rýb
XI. KAPITOLA - Nová pieseň
XII. KAPITOLA - Posvätné znovuspojenie

1. dodatok
2. dodatek
3. dodatok
4. dodatok
Poznámky
Výberová bibliografia
Index