Hledání nové spirituality

Výprodej zboží|Zboží skladem|Nejlevnější knihy|Knihy » Autoři » J » Johnston William|Knihy » Kategorie » Buddhismus|Knihy » Kategorie » Křesťanství|Knihy » Nakladatelství » Portál

Cena:49,-
doporučená cena: 109 Kč
SLEVA: 60 Kč
dostupnost: skladem (1 kus)
133 stran, vazba brožovaná,
formát: 200x130 mm, vydáno 1997
hodnocení:2.71, (1 min / 5 max), hlasů:7

Setkání křesťanství a buddhismu v dopisech misionáře v Japonsku

Čtenáře se zájmem o východní mystiku a mezináboženský dialog osloví tato kniha dopisů W. Johnstona jeho přátelům z různých koutů světa. Tato korespondence zve k novému, niternému vnímání Boha, k objevení nové mystiky, jež je vyjádřena současným jazykem a ovlivněna moudrostí východních náboženství. Kromě jiného se autor dotýká témat jako kontemplativní život pro lidi v manželství, láska a intimita, modlitba a probuzení, hnutí New Age, otázka misií, alternativy nenásilí.

Ukázka z knihy:

... Jak víš, jsme součástí velkého dialogu mezi náboženstvími, který se šíří po celém světě a který všude ústí v nadějná setkání a vyvolává provokující sympozia - od Havaje po Kolín nad Rýnem a od Berkley až po Bangkok. Věřící i vědci se setkávají v atmosféře otevřenosti: mistr Eckhart se tu seznamuje se zenovým mistrem Dogenem, Ramana Maharši se svatým Janem od Kříže a - co je nejdůležitější - evangelium se tu setkává s dharmou. Kam to vše povede, nevím. Přesto věřím, že jsme na celém světě svědky ohromné duchovní revoluce.

Já sám přistupuji k buddhismu z hlediska solidního dialogu. Jinými slovy - zapouštím své kořeny stále hlouběji a hlouběji do bible a křesťanské tradice a zároveň zůstávám otevřený vůči dharmě a moudrosti východních učitelů. Současně si přeji dělit se o poklady evangelia s kýmkoli, kdo je ochoten naslouchat.

V tom všem vidím vzrušující vývoj, totiž - probuzení nové mystické školy uvnitř křesťanství. Pomalu, ale jistě se rodí nová mystická kontemplace. Ta se liší od středověké křesťanské mystiky, o níž jsem se učil v noviciátě, ale také se liší od tradiční mystiky buddhistické a hinduistické. Je to cosi třetího, jakési tertium quid, které rok od roku roste.

Abych neprovokoval tvoje zbožné uši, rád bych ti připomněl, že ta nová mystika není ve vývoji křesťanství žádnou úchylkou.

Základním a nejdůležitějším vzorem mystiky je sám Ježíš, po něm následovali Jan a Pavel. Celý Nový zákon je skutečná pokladnice mystické moudrosti, která vede čtenáře k vyššímu vědomí. Když se však křesťanství setkalo s novoplatonismem, zrodilo se cosi nového. Pod dynamickým vlivem Božího Ducha vznikla tak zvaná apofatická škola temné mystiky, která se k nám v plné síle dostala se spisy svatého Řehoře z Nyssy, s proslulou Mystickou teologií pseudo-Dionysiovou a také prostřednictvím životopisů a spisů osvícených mystiků západního světa. Nemusím snad mluvit o Eckhartovi, Taulerovi, Susovi, o anonymním autorovi Oblaku nevědění, o svatém Janu od Kříže, o sv. Terezii z Lisieux a jiných. Mystika temné noci i nadále inspiruje životy tisíců lidí po celém světě. Tato mystika nikdy nevymře.

Zároveň s tím vznikaly jiné mystické školy, spjaté s velkými náboženskými řády, jejichž zakladatelé byli vzácně osvícení mužové a ženy. Mystika benediktinská, františkánská, dominikánská, jezuitská, karmelitánská - všechny mají své kořeny v evangeliu, a přece má každá svou zvláštní vůni, své vlastní symboly a svůj jazyk.

Dnes říkám, že se začíná rodit nová mystická škola díky pokračujícímu dialogu s buddhismem, taoismem a hinduismem. Křesťané, kteří přišli do styku s těmito náboženstvími, vědí, jak jsou hluboce mystická, vědí, jaký důraz kladou na meditaci a jak učí cestě k osvobození, jak vedou člověka k proměně a k osvícení. Víme, že tato náboženství zrodila některé mimořádné světce tohoto světa. A když se s námi setkalo křesťanství, vzniklo nové provokativní hnutí, spojené s takovými jmény, jako je Abhishiktananda v Indii, Enomiya-Lassalle v Japonsku, Thomas Merton v Americe. To jsou průkopníci, ale od jejich doby se připojilo k hledání mnoho dalších mužů a žen. Já sám se skromně snažím vstoupit do stop těchto duchovních velikánů s nadějí, že zasvětím své zbývající dny (ať už jich bude mnoho, nebo málo, ať už je strávím tady, nebo jinde) této nové mystice. Kdyby ses i ty chtěl připojit k tomuto hledání, přijď se podívat, co se děje...
Obsah

Předmluva

Nová křesťanská mystika
A co Ježíš?
Kážeme evangelium?
Mystika pro lidi v manželství
Duchovní rozměr dialogu
Láska a intimita
Dialog a hnutí New Age
Modlitba a probuzení
Já a ne-já
Ježíš v Asii
Obrácení a osvícení
Kontemplativní život, Západ a Východ
Mučedníci z Nagasaki
Alternativy nenásilí
Evangelium v Číně