Symbolismus lidského těla

Knihy » Autoři » S » Souzenelle Annick de|Knihy » Kategorie » Mýty a pověsti|Knihy » Kategorie » Zdraví|Knihy » Kategorie » Židovská mystika|Knihy » Nakladatelství » Malvern

nedostupné
titul je vyprodaný
418 stran, vazba brožovaná,
formát: 200x150 mm, vydáno 2010
hodnocení:3.00, (1 min / 5 max), hlasů:6

Tělo má svůj jazyk, jímž vyjadřuje radost či utrpení, ale toto tělo zároveň samo je jazykem, "knihou z masa a kostí". Naučit se "číst tělo" znamená nejen vyznat se v tvarech anatomického labyrintu, ale také porozumět tomu, co nám o jeho podstatě a funkci každého z jeho orgánů říkají velké mýty lidstva. Každý orgán, struktura, funkce či mechanismus je v určité rovině pouze vnějším projevem některého ze základních životních archetypů. Oddělit je od tohoto archetypu znamená zahradit cestu k jejich porozumění.

Naučme se tak jako Annick de Souzenelle opět číst v knihách předávajících tradici, ve svatých jazycích, v symbolech, rituálech a mýtech, abychom si posléze uvědomili, že vše už bylo řečeno. Stačí jen chtít opravdu číst, bez předsudků, bez klapeck na očích, a hlavně bez oné pýchy člověka 20. století, který se domnívá, že od dob vzniku lidské existence je to teprve on, kdo rozumí.

Tato kniha nám objevuje nový a zároveň prastarý vztah k druhým lidem i k sobě samému: dokonalé sebepoznání, vědomí, že existují dva zdroje poznání, mozek a srdce, pochopení, že svět i lidé nutně dosvědčují nezměrnost Božích možností.

Tato kniha je rovněž předobrazem nové, a přece starodávné medicíny; ostatně jak můžeme léčit, nevíme-li, z jakého archetypu vzniká nemocný orgán, či pomíjíme-li metafyzické kořeny nemoci i utrpení. Když zbavujíce člověka jako božské dimenze "klademe na stejnou úroveň psychologii s ontologií"? Jak léčit, jestliže lékař neví, že musí především každou bytost znovu začlenit do řádu světa, do svaté architektury vesmíru a života, když si neuvědomuje, že jakožto Jeho nástroj může být pouze spojencem Prozřetelností, kterou nejčastěji zcela přehlíží?

Obsah

Předmluva
Úvod

Kapitola I: "Mi" a "Ma" aneb nitro a povrch věcí
Kapitola II: Symbolický aspekt hebrejského jazyka
Kapitola III: Od Meče ke Stromu Života. Dobro a zlo
Kapitola IV: Od Stromu Života ke stromu sefirot
Kapitola V: Od Stromu sefirot k tělesnému schématu
Kapitola VI: Dvě strany těla. Páteř
Kapitola VII: Malchut I. - Chodidla
Kapitola VIII: Malchut II
Kapitola IX: Jesod. Sexualita - obřízka
Kapitola X: Trojúhelník Hod-Necach-Jesod neboli urogenitální systém
Kapitola XI: Průchod "Branou Lidí"
Kapitola XII: Po průchodu "Branou Lidí": život těla ve čtyřúhelníku Din-Chesed-Hod-Necach
Kapitola XIII: Velké Dílo: realizace sňatků se zemí-matkou aneb Dílo v Černém
Kapitola XIV: Průchod Branou bohů: Dílo v Bílém
Kapitola XV: Cesta k hornímu trojúhelníku Keter-Chochma-Bina
Krk - sedm krčních obratlů a devět andělských kůrů
Štítná žláza - prodloužená mícha
Kapitola XVI: Uši a jazyk. Sluch a Slovo. Dílo v Červeném
Kapitola XVII: Zuby
Kapitola XVIII: Nos a líce
Kapitola XIX: Oči
Kspitola XX: Lebka
Kapitola XXI: Mandorla

Závěr
Po třiceti letech
Doslov překladatele
Poznámky
Rejstřík