Cesta k opravdovému spříznění náboženských tradic

Knihy » Autoři » D » Dalajlama|Knihy » Kategorie » Buddhismus|Knihy » Kategorie » Tibet|Knihy » Nakladatelství » Maitrea

Cena:270,-
dostupnost: 1-6 dnů
174 stran, vazba brožovaná,
formát: 210x147 mm, vydáno 2015
hodnocení:2.00, (1 min / 5 max), hlasů:3

Jak se mohou světová náboženství sblížit

Nikdo - žádná země, žádná kultura, žádný člověk - dnes není nedotčen tím, co se děje ve zbytku světa, a postupující globalizace před nás staví mnoho nových výzev. Nejdůležitějším úkolem lidstva jednadvacátého století je podle dalajlámy snaha o mírumilovné soužití. Jeho Svatost v této knize dokazuje, že i v dnešním globalizovaném světě k sobě mohou národy, kultury a jednotlivci nacházet cestu. Všechny náboženské tradice vyzdvihují soucit jako ústřední princip, jímž se máme řídit, chceme-li vést dobrý život. A povinností všech, kdo usilují o duchovní zdokonalení, je uznat nezastupitelnou hodnotu ostatních náboženství. Jedině z tohoto základu může vyrůstat skutečný vzájemný respekt a spolupráce.

Cesta k opravdovému spříznění náboženských tradic nabízí optimistický, a přesto realistický pohled na možnosti lidstva na jeho cestě k harmoničtější budoucnosti.

Z úvodu

Dějiny náboženství jsou plné neshod, vzájemné nedůvěry a ideologických střetů způsobených bigotností a exkluzivismem (názorem, že moje vlastní víra je ta jediná pravá). Příčiny těchto odvěkých konfliktů přitom podle mého názoru nemají žádný obhajitelný základ. Výzvou, která před námi stojí a kterou vnímám jako velmi naléhavou, je překonat tuto minulost a dospět k harmonickému, ze soucitu pramenícímu porozumění.

Přestože se tato kniha zabývá velkými světovými náboženstvími, příběh, který líčí, se týká zkušenosti a osobního úsilí jednoho člověka. Nedělám si iluze, že to, co zde píši, vystihuje podstatu každého jednotlivého náboženství či učení tak, jak mu rozumějí jeho vlastní stoupenci. Přesto však upřímně doufám, že příběh, který vyprávím - příběh buddhistického mnicha a jeho cesty k světovým náboženstvím -, druhé povzbudí a možná inspiruje k tomu, aby hluboce vnímali i jiné tradice než jen tu svou...

Mým přáním je, aby tato kniha pomohla rozvíjet skutečné porozumění mezi velkými světovými náboženstvími a hlubokou vzájemnou úctu mezi všemi lidmi.
Obsah

Předmluva
Úvod

1. Odchod ze zóny bezpečí
2. Život v náboženské pluralitě
3. Hïnduismus: Na březích Gangy
4. Kristus a ideál Bódhisattvy
5. Islám: Odevzdání se Bohu
6. Judaismus: Víra v exilu
7. Soucit: Styčný bod světových náboženství
8. Program mezináboženského porozumění
9. Problém exkluzivismu
10. Výzva budoucnosti

Závěr
Poděkování