THOVT - projekt lidstvo

Výprodej zboží|Zboží skladem|Knihy » Autoři » S » Simoné Kerstin|Knihy » Kategorie » Channeling|Knihy » Kategorie » Osobní rozvoj|Knihy » Kategorie » Starověký Egypt|Knihy » Kategorie » Transformace vědomí|Knihy » Nakladatelství » ANCH BOOKS

Cena:249,-
doporučená cena: 350 Kč
SLEVA: 101 Kč
dostupnost: skladem (1 kus)
352 stran, vazba brožovaná,
formát: 200x140 mm, vydáno 2013
hodnocení:3.02, (1 min / 5 max), hlasů:50

Thovt, egyptský bůh moudrosti, praotec magie, astrologie a univerzálních umění, je opředen mnoha tajemstvími. Kerstin Simoné tlumočí ve svých knihách jeho jasná poselství. Thovt mluví o mimozemských aktivitách ve vesmíru, o jeho složení a o změnách, které se nyní odehrávají. Láskyplně a důrazně se věnuje i našemu každodennímu životu a odhaluje pravdy a moudrost, které byly v minulosti výsadou jen přísně tajných učení.

Naší úlohou je převzít zodpovědnost za sebe, za svůj život i za život našich dětí. Síla myšlenky je nejmocnější energií v Universu - a tento potenciál nosí každá lidská bytost ve svém nitru. Našeho božského dědictví však nevyužíváme, neboť jsme "zajati" v labyrintu falešných pravd, názorů a realit, které cíleně vytvářejí "opravdově mocní" na Zemi proto, aby nás zde udrželi v nevědomém a otrockém stavu.

Skutečná změna a duchovní vývoj se mohou rozvinout pouze z jediného místa - z našich srdcí. Smrt, jíž se většina lidí tolik obává, je rovněž iluzorní. Informace o smrti je uložena v našich buňkách jen od jistých dob, kdy došlo k manipulaci a následné degeneraci lidské DNA. Člověk je nesmrtelný tvor; jeho tělesná schránka je schopna žít stovky let. Stárnutí a očekávání smrti těla je pouze manipulovaná informace vložená do našich buněk. Toto "naprogramování" však můžeme změnit.

Kniha zprostředkovává dávné okultní učení přenesené jedním z největších učitelů lidstva do dnešních dob a oděno do nového šatu - je to kvantová fyzika s návodem, jak odkrýt své dřímající schopnosti a božskost imanentní všem lidem.

 

Kerstin Simoné - THOVT - projekt lidstvo, záložka
Ke každé knize jedna záložka.

1. KAPITOLA - Kdo je Thovt?

Bytost Thovt (též Thóth, Thoth, Thot) má na planetě Terra (= Země) nejrůznější významy a je připisována různým, historicky známým, osobám. Zosobňovala pro vás Třikrát Velkého Herma Trismegista, Mistra mistrů, na úsvitu lidského pokolení a v dobách, kdy na Zemi přebývali Isis (= Eset) a Osiris (= Usir), učence bohů starého Egypta. Je původcem a zakladatelem nauky hermetismu, otcem okultní moudrosti a astrologie, objevitelem alchymie. Popsali jste tuto bytost rozmanitými způsoby a rozšířili zprávy o jejích činech a zázracích, které prováděla. Bytost Thovt měla schopnost přetrvávat na Zemi celá staletí v těle z masa a kostí bez jakýchkoliv známek stáří či smrti. Mnohokrát se vracel Thovt na planetu Terra a šířil zde pravdu, moudrost a lásku. Jeho učení a spisy měly podpořit vývoj lidstva a napomoci mu vzestoupit do vyšších úrovní bytí. Tato učení se zpřístupňují pouze moudrým adeptům.

Když se duch otevře pravdě,
a uši jsou připraveny naslouchat,
uslyší slova, která jej naplní moudrostí.


Mnozí se pokoušeli vyložit relikty (= pozůstatky) dávných dob, ale od podání k podání se ztrácelo stále více důležitých součástí. A tak byla napříč časem zkreslena nejedna moudrost; a její pravý význam se vytratil. Svým trojrozměrným náhledem není lidský rozum schopen vysvětlit relikty starých časů. Lidská řeč opomíjí důležité složky, tudíž ani nemohl být zprostředkován pravý smysl spisů a reliktů. Dávná učení byla z epochy na epochu deformována, zkreslena a prosáknuta trojrozměrným myšlením lidské rasy. Thovt se kdysi inkarnoval na planetě Terra, aby zde učil bytosti vesmírné moudrosti.

Jeho cílem je až do konce věků podporovat svou nekonečnou láskou a vědomostmi lidskou rasu a bytosti zde inkarnované, ba nepřetržitě je vést k pravé moudrosti. Na této úrovni bytí, uprostřed husté hmoty, má každá bytost možnost vyvinout se a rozvinout své vědomí. Zde na planetě Terra se nacházejí brány a pečeti propojující různé úrovně bytí. Je to místo, kde každá bytost může zvýšit svoji vibrační frekvenci a proniknout branami do vyšších sfér. Prostřednictvím slov, jež vám tlumočím v této knize, dokážete postupně - stále lépe a lépe - chápat souhru okolností, událostí i jevů. Otázky, které přitom vyvstanou, budou všechny - jedna za druhou - detailně zodpovězeny, díky čemuž nakonec vyvstane jasný obraz. A jakmile má slova dosáhnou vašich srdcí, naroste vaše vědomí a otevře se vám možnost nového chápání.

Pravda je jednoduchá a jasná. Není k ní třeba složitých meditačních cvičení či pravidel. Kosmická moudrost je čistá a zářivá. Avšak pochopení těchto moudrostí vyžaduje čistého a jasného ducha, a ochotu otevřít se oněm učením, aniž byste k tomu na poradu přibírali lidský rozum. Ať tato slova osloví vaše srdce a naplní vašeho ducha. Ať vás moudrost, již zde najdete, osvobodí z pout této roviny bytí a umožní vám vystoupit do vyšších sfér.

Ať se tak stane!

V hluboké lásce

Thovt

Obsah

Předslov

1. Kdo je Thovt?
2. Jak vše započalo
3. Časy svobody
4. Všezahrnující úroveň bytí, Galaktická federace
5. Mimozemšťané a pravda o bytostech obývajících vesmír
6. Sedm pečetí a sedm bran
7. Sedm tvůrčích božstev cyklů a úrovní
8. Prvotní zdroj
9. Funkce a význam Květu života
10. Aktivace klíče k poznání, jež je hluboko v každém z vás
11. Proč planeta Terra začíná v oblasti pólů pukat
12. Polární světla
13. Změna magnetické struktury a její vliv na živé tvory
14. Procesy, které se odehrávají v nitru vaší domovské planety
15. Dimenze
16. Co jsou černé díry?
17. Co se nyní odehrává na planetě Terra
18. Globální změny na planetě Terra - poselství Gaii, Matky Země
19. Globální změny na planetě Terra - Thovtovo poselství
20. Hologram a jeho význam
21. Skutečný význam času
22. Síla myšlenky
23. Jak správně manifestovat
24. Lidské tělo, nemoci a aura
25. Indigové děti
26. Účinky vysokofrekvenčního záření na lidské tělo
27. Význam stravy pro lidstvo
28. Světelná potrava a její význam v současnosti
29. Zvířata a utrpení jejich duší
30. Kdo jsou "doopravdy mocní" vaší úrovně bytí?

Doslov
Můj krátký příběh o tsunami