Krize našeho světa

Výprodej zboží|Zboží skladem|Knihy » Autoři » K » Krišnamurtí Jiddu|Knihy » Kategorie » Kolapsy|Knihy » Kategorie » Společnost|Knihy » Kategorie » Transformace společnosti|Knihy » Nakladatelství » Santal

Cena:189,-
doporučená cena: 259 Kč
SLEVA: 70 Kč
dostupnost: skladem (1 kus)
148 stran, vazba vázaná,
formát: 210x150 mm, vydáno 2014
hodnocení:2.83, (1 min / 5 max), hlasů:6

V průběhu svých dějin lidstvo nejspíš ještě nebylo svědkem tak obrovské, složité krize, přivádějící svět na samý pokraj celoplanetární katastrofy. Důsledek této krize lze vidět na každém kroku. Vyznačuje se erozí hodnot, rozpadem náboženství, ideologií a tradic, roztříštěním mezilidských vztahů a bezohledným ničením Země. Přes všechny výdobytky naší doby, které přináší digitální revoluce a prudký rozvoj vědy a techniky, nelze popřít, že řešení nejzákladnějších problémů v podobě hladomorů, zločinnosti, válek, vykořisťování a bezpráví je stále v nedohlednu. Stále větší propojení jednotlivých lidských společenství navíc způsobuje, že se tato krize dostává bez rozdílu a bez možnosti úniku před každý práh - váš i můj.

Krishnamurti, svědek dramatických událostí 20. století, si tento vývoj uvědomil už před téměř sto lety a svou schopností jasnozřivého vhledu do mechanismu společenských dějů jedinečně osvětlil příčiny vypuklé celosvětové krize. Cílem této publikace, jejíž editorem je nadace Krishnamurti Foundation India, je podělit se o Krishnamurtiho náhled do podstaty této krize.

Ukázka:

Ta krize je ve vás

Stojíme před obrovskou krizí, kterou nevyřeší žádní politici. Východisko z ní neznají vědci, ekonomové ani bankéři. Bod obratu neleží v politice, v náboženství ani ve vědě, ale v našem vědomí. (The Network of Thought)

Všechny vnější změny způsobené válkami, revolucemi, reformami, zákonodárstvím a ideologiemi zásadně selhaly ve snaze změnit základní přirozenost člověka a s ním i společnost. Jako lidé žijící v takto ohavném, monstrózním světě se tedy ptejme: Mohou ze světa zmizet společenství založená na vzájemném potírání, brutalitě a strachu? Ne v představách a tužbách, ale fakticky, aby tu prostřednictvím nové, čiré, nevinné mysli vyvstal naprosto odlišný svět. Myslím, že k tomu může dojít jen tehdy, pokud všichni přijmeme základní skutečnost, že jako osoby a lidské bytosti, ať už jsme se narodili kdekoliv, jsme za stav světa plně odpovědní. (Freedom from the Known)

Závisí to jen a jen na nás. Zdá se ovšem, že si to neuvědomujeme. Kdybychom za své jednání cítili opravdu zodpovědnost, s válkami a se vší tou hrůznou bídou bychom rychle skoncovali. Je tu ovšem naše lhostejnost. Máme třikrát denně své jídlo, práci a menší či větší bankovní konto, a tak si říkáme: Proboha, nerušte nás, nechte nás v klidu…(The First and Last Freedom)

Otázka: Mé individuální úsilí nemůže přece zastavit krutost a násilí světa. Nebude trvat nekonečně dlouho, než se změní všichni ostatní?
Krishnamurti: Ti všichni ostatní jste vy. Vaše otázka pramení z touhy vyhnout se vlastní okamžité proměně. Jinými slovy říkáte: Co je platná změna ve mně, když se nezmění druzí? Dojít daleko znamená začít velmi blízko. Jenže vy se změnit nechcete. Přejete si, aby věci zůstaly tak, jak jsou. Zejména když se člověk nachází někde nahoře, řekne, že potrvá nekonečně dlouho, než se proměnou každého jednotlivce změní celý svět. Ten svět jste vy, vy jste jeho problém, který od vás nelze oddělit. Svět je vaše zhmotnělá projekce a nezmění se bez vás. (Commentaries on Living II)

Mluvím vždy k jednotlivci, a to proto, že změnit se může pouze on, a ne dav. V tom je obrovský význam každého z nás. Všechny opravdové činy – všechna důležitá rozhodnutí, veškeré hledání svobody a zkoumání pravdy – mohou vzejít pouze z chápajícího jedince. (The Collected Works)

Radikální proměnou lidské bytosti, vás, dojde k radikální proměně v povaze a struktuře lidské společnosti. Změna nemůže začít navenek, ale uvnitř. (Talks with American Students)

Nechci po vás, abyste mi věřili. Nestavím se do pozice autority. Nemám nic, co bych vás učil – žádný nový filosofický systém, žádný novátorský přístup ke skutečnosti. Vy musíte být svým vlastním učitelem a svým vlastním žákem. Je třeba pochybovat o všem, co lidé považují za drahocenné a nezbytné.

Budeme zkoumat sami sebe společně, a ne způsobem, že jeden vysvětluje a druhý naslouchá a potom souhlasí nebo nesouhlasí s použitými slovy. Vydáme se na společnou pouť, na výzkumnou cestu do tajných koutů lidské mysli. Na takovou cestu je třeba vyjít nalehko, bez zátěže názorů, předsudků a závěrů - toho starého harampádí posbíraného za poslední dva nebo čtyři tisíce let. Zapomeňme, co o sobě víme. Začněme, jako bychom nevěděli nic.

Dnes v noci pršelo a nyní se obloha začíná jasnit. Je nový svěží den. Vyjděme mu vstříc, jako by byl jediný. Vyjděme na společnou cestu tak, že všechny připomínky včerejška necháme za sebou – a začněme si konečně rozumět. (Freedom from the Known)
Obsah

Úvod
Ta krize je ve vás
Válka jako brutální projekce nás samých
Výchova k násilí
Zákon rozdělení a konfliktu
Není bůh pouhý výmysl?
Proč věříte?
Náboženský cirkus
Očista lidských vztahů
Lidé z druhé ruky
To obrovské lidské utrpení
Se smrtí se nevyjednává
Nerovný svět
V pasti zábavy
To, čemu říkáte láska
Hovory o svobodě
Bezdechá nádhera Země
Krishnamurti k mladým lidem
Zapomenutá krása Země
Podívali jste se někdy na svůj strach?
Iluze pokroku
Takzvané vzdělávání
Vizionář kráčející o samotě
"Jak s tím naložíte?"

Související článek na Gnosis: Bez lásky bude vaše srdce prázdné