Ginza - Gnostická bible nazarejců II.

Zboží skladem|Knihy » Kategorie » Gnosticismus|Knihy » Kategorie » Křesťanství|Knihy » Kategorie » Mýty a pověsti|Knihy » Kategorie » Posvátné spisy|Knihy » Nakladatelství » Bibliotheca gnostica

Cena:390,-
dostupnost: skladem
275 stran, vazba vázaná,
formát: 190x140 mm, vydáno 2008
hodnocení:2.50, (1 min / 5 max), hlasů:12

Kniha V,5 - XVIII

Celá nazarejská Ginza reprezentuje myšlení původního liturgického období lidských dějin, kdy lidé ještě měli povědomost o svém původu z horních světů, mandejsky "z nebeského Adakase", dokonalého Člověka. Tím se nazarejské svědectví podobá jak nejstarší literární památce světa - indické Védě - tak i nejstarším literárním dokladům všude ve světě.

Nazarejské vyprávění o Rúze a jejích podzemních silách proto také můžeme chápat jako konkrétní historické svědectví o působení těch spodních sil "nitra Země", které odstřihávají lidské vědomí od podvědomosti o tomto jeho světlém původu a tak otvírají volnou cestu k nadvládě materialismu se všemi jeho zkázonosnými důsledky.

Předkládaný II. Díl Ginzy obsahuje knihy V,5 až XVIII, tedy daleko více drobnějších spisů nežli I. Próza se zde proto také pestřeji střídá s texty veršovanými. Protože jednotlivé knihy nejsou na sebe jednotlivě vázány - ani chronologicky ani dějově - může je čtenář číst v pořadí podle svého vlastního výběru.

Obsah

Předmluva

V. KNIHA
Pátá kniha
Kniha Šilmaje

VI. KNIHA (Dínánúkht)

VII: KNIHA (Výroky Jana Křtitele)

VIII. KNIHA (Mandá d´Haije poučuje nazarejce)

IX. KNIHA
První část (Pád sedmi hvězd)
Brána Kevána (Saturn)
Brána Šamiše (Slunce)
Brána Libaty (Venuše)
Sedm svátostí Rúhy
Brána Béla (Jupiter)
Brána Sína (Měsíc)
Brána Neriga (Mars)
Druhá část (Kniha Záře)

X. KNIHA (Kniha Záře, která žhne v oběti)
Vznik říší Světla
Vznik synů Života
Stvoření hmotného světa a člověka Adama
Vznik Adamova rodu
Adakas Ziva (Dokonalý Člověk) promlouvá
Závěrečná výzva ke společenství s Domem Života
Pozdní přídavek k textu

XI. KNIHA (Kniha tajemství velkého Anoše)
Vznik králů světla
Poznání Života poučuje nazarejce
Poznání Života varuje před následováním Krista
Rúha se pokouší získat vládu nad světem
Zpověď Anošova
Anoš je poučován Poznáním Života

XII. KNIHA
První část (Anoš je poučován zářící Bytostí)
Druhá část (Hymnus oslavující pravdu)
Třetí část (Píseň probuzeného)
Čtvrtá část (Hymnus na oslavu Velkého Života)
Pátá část (Hymnus odsuzující židovskou víru)
Šestá část (Popis světa Temnoty a jejího krále)
Sedmá část (Poučení o podstatě severu)

XIII. KNIHA
Svědectví
Modlitba

XIV. KNIHA (Tajná kniha o Velkém Duchu)

XV. KNIHA (Kniha hymnů)
1. hymnus (Spasitel Anoš je vyslán do světa)
3. hymnus (Stížnost ŽHivé vody - "jordanu")
4. hymnus (O Měsíci a jeho vlivu na zemi) 5. hymnus (Velký Život vysílá Spasitelé do světa)
6. hymnus (Slovo Pravdy jde do světa)
7. hymnus (Poznání se šíří světem)
8. hymnus (Spasitel Hibil - Jávar - sestupuje do světa)
9. hymnus (Duše naříká ve světě)
10. hymnus (Duch rozmlouvá se svým obrazem)
11. hymnus (Židé budují Jeruzalém a Anoš zde vítězí)
12. hymnus (Život vysílá Spasitele na ochranu dobrých)
13. hymnus (Vyprávění o stvoření světa)
14. hymnus (Poznání Života sestupuje na zem)
15. hymnus (Hibil je vyslán za Druhým, Třetím a Čtvrtým Životem)
17. hymnus (Život vysílá Poznání do světa)
18. hymnus (Pobídky Velkého Života)
19. hymnus (Hůl Živé vody)
20. hymnus (Oslava Místa Světla)

XVI. KNIHA (Jedenáct starobylých hymnů)

XVII. KNIHA
První část (Poznání Života poučuje nazarejce)
Druhá část (Poselství o Velkém Životě)

XVIII. KNIHA
Vznik světa a příběh o potopě
Listina králů
Proroctví o posledním věku
Vláda převrácenosti
Vláda posledních králů
Konec světa Tibil

Rejstřík mandejských termínů
Seznam literatury