Půda planety Země

Knihy » Autoři » K » Kutílek Miroslav|Knihy » Kategorie » Ekologie|Knihy » Kategorie » Zahrada|Knihy » Nakladatelství » Academia

nedostupné
titul je vyprodaný
208 stran, vazba brožovaná,
formát: 200x140 mm, vydáno 2012
hodnocení:2.33, (1 min / 5 max), hlasů:3

Půda má rozhodující vliv na veškeré živé dění na Zemi a bez ní by nemohl existovat život na pevnině. Je prostředím, jež umožňuje zakořenění rostlin, je tedy jakýmsi kotvištěm pro vegetaci, která udržuje současné složení atmosféry z jednotlivých plynů, a bez této základní stability bychom nemohli existovat. Půda zadržuje vodu z dešťů do období bez srážek, a tím umožňuje rostlinám rovnoměrné zásobování vodou a zároveň je zásobárnou rostlinných živin rozpouštějících se v půdní vodě. Půda je domovem nesčetných mikroorganismů, které zajišťují zachycování dusíku z atmosféry, rozklad a přeměnu odumřelých organických látek, a tím také působí jako silně výkonný biologický filtr na prosakující vodu.

Rozmanitost biologických druhů (biodiverzita) je mnohem větší v půdě než u rostlin a živočichů žijících na zemském povrchu a nad ním. Bez tohoto oživení by nejen nemohla existovat vegetace, ale nemohli by žít ani býložravci, a bez nich bychom nemohli existovat ani my lidé, kteří patříme do rodiny predátorů.

Vědecký obor pedologie vznikl, aby nám umožnil lépe pochopit vznik a vývoj půd. Jeho cílem je také poznání těch změn faktorů a procesů, které mohou být ovlivněné lidmi a které se pak projeví změnami půd v příznivém smyslu pro lidskou populaci. A naopak se snaží zabránit zhoršení půdních vlastností až případně úplnému zničení půd v celých velkých oblastech. O tom všem je knížka Půda planety Země.

Obsah

Obyčejná hlína
Půda je pokožkou planety Země
Půda jako botanická a zoologická mikrozahrada
Jak se rodí půdy
Fyzikální zvětrávání
Chemické zvětrávání
Humifikace
Zvětratelnost
Nejmenší minerály
Písek nebo jíl
Drobí se chleba, drobí se i půdy
Karneval v půdních pórech
Jak se drží voda v půdě
Voda se drží, ale neudrží
Půda reguluje koloběh vody
Infiltrace vody do půdy
Výpar a evapotranspirace
Půda jako nárazník
Čím se živí rostliny
Nejlevnější filtr
Proměnná tvář půdy
Pedologický Darwin
Jak jsme pojmenovávali půdy
Česká taxonomie
Americká taxonomie
Cesty na jih
Zasolené půdy
Půdy vlhkých tropů
Půdy pouští
Půdy se mění
Choroby a smrt půd
Vodní eroze
Větrná eroze