Příběhy dervišů

Knihy » Autoři » S » Shah Idries|Knihy » Kategorie » Islámská mystika|Knihy » Nakladatelství » Portál

nedostupné
titul je rozebraný
176 stran, vazba brožovaná,
formát: A5, vydáno 2001
hodnocení:2.50, (1 min / 5 max), hlasů:6

Tradiční příběhy súfijských mistrů

I přes časový a geografický odstup přitahují súfijské příběhy již po staletí pozornost čtenářů západní kultury. Súfismus, který je mystickou tradicí islámu, představuje méně známou tvář tohoto náboženství, která se vyznačuje duchovní hloubkou, otevřeností, tolerancí. Ve školách súfijských mistrů měly často při výchově žáků své pevné místo příběhy. Byly vyprávěny s podobným úmyslem jako například kóany v zenovém buddhismu. Měly totiž narušit navyklé strnulé způsoby vnímání a myšlení, poučit o často paradoxním charakteru reality, otevírat mysl pro hlubší smysl věcí.

Idries Shah uvádí řadu příběhů súfijských mistrů a ke každému z nich připojuje komentář, informace o autorovi a o smyslu příběhu. Kniha je určena čtenářům se zájmem o duchovní literaturu a s jistou otevřeností pro duchovní příklady jiných tradic.

ISÁ A POCHYBOVAČ

Mistr Džaláluddín Rúmí a další vypravují, že jednoho dne šel Ísá, syn Mirjam, pouští poblíž Jeruzalému s větším počtem lidí, kteří byli dost chamtiví. Prosili Ísu, aby jim prozradil tajné jméno, s jehož pomocí se navrací mrtvým život. Ísá řekl: "Když vám ho povím, zneužijete ho."

Odpověděli mu: "Jsme na takové přiznání připraveni, jsme schopni ho přijmout; a kromě toho posílí naši víru."

"Nevíte, co žádáte," řekl jim, ale tajné slovo jim prozradil.

Zanedlouho procházeli tito lidé opuštěným místem, kde zahlédli hromádku bílých kostí. "Vyzkoušejme to tajné slovo," řekli si a učinili tak.

Jakmile bylo slovo vysloveno, začaly se kosti obalovat masem a proměňovat v divoké zvíře, které je roztrhalo na kousky.

Obdaření rozumem pochopí. Nerozumní mohou získat studiem této úvahy.


Ísá z uvedeného příběhu je Ježíš, syn Mariin. Příběh obsahuje podobnou myšlenku jako Čarodějův učeň a vyskytuje se i v pracích Rúmího a potom znovu a znovu v ústním podání dervišských legend o Ježíšovi, jichž existuje veliké množství.

Prastarý příběh byl "opakován" jedním z prvních mužů, kteří nesli označení súfí: slavným Džabírem, synem al-Hajána, latinského Gebera, který také založil křesťanskou alchymii.

Zemřel kolem roku 790. Pocházel ze Sáby a podle západních autorů učinil důležité chemické objevy.

Související článek na Gnosis: Džaláluddín Rúmí: Mystické ódy