Život bez jídla

Knihy » Autoři » J » Jasmuheen|Knihy » Kategorie » Breathariánství|Knihy » Nakladatelství » Eugenika

nedostupné
titul je vyprodaný
144 stran, vazba brožovaná,
formát: 200x130 mm, vydání 2012
hodnocení:0, (1 min / 5 max), hlasů:0

Podrobný popis života bez jídla / Vzpomínky na minulé životy / Mediální skandály

"Všude na světě mi lidé neustále pokládají otázky 'proč' a 'kdy'. Proč jsem se rozhodla žít z prány a zvolila si ji jako zdroj výživy a kdy jsem s tím začala? Zdá se, že si někteří lidé myslí, že jsem se jednoho dne rozhodla a vyhlásila do světa, že lidé - včetně mě - se mohou osvobodit od potřeby fyzického jídla a žít pouze z prány. Prý byl můj poznatek motivován touhou získat pozornost, prodávat knihy, vydělávat peníze a celkově zneužívat lidskou naivitu. Tomu se mohu pouze zasmát. Pokud bych takový záměr měla, nikdy bych si nevybrala pránickou cestu výživy...

Nikdy v tomto životě nenastala chvíle, kdy bych se rozhodla, že mým přáním je přestat jíst fyzické jídlo. Nikdy mě to nezajímalo a ani jsem po tom vnitřně nijak netoužila, ale došlo k tomu. Tato schopnost či dar prostě přišel jako přirozený vedlejší produkt duchovního zasvěcení, kterým jsem prošla v roce 1993. Tímto duchovním zasvěcením jsem si přála projít z toho důvodu, že při něm mělo dojít k duchovnímu vzestupu, hlubokému splynutí a sjednocení s božskou esencí v nitru, k prožitku 'Buddhovy čisté země', 'Ježíšova království nebeského' v nás...

Následující stránky popisují můj osobní příběh a zkušenosti."

Ukázka z knihy:

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

Někdy uděláme něco, čím u ostatních lidí zmáčkneme knoflík uvědomění, a tím odhalíme omezující přesvědčení, kterých se všichni zde na Zemi držíme. Můžeme také zvolit jiný přístup - nic neříkat a přijmout společnost se všemi omezeními a svým jednáním a chováním nevybočovat ze společenské škatulky, ve které nás ostatní chtějí mít. Někteří si tento přístup přisvojí, zatímco ostatní takto žít nemohou, neboť něco v jejich nitru je velmi silně postrkuje jiným směrem.

Ještě i dnes občas myslím na tři lidi, kteří před deseti lety ve spojitosti s 21denním iniciačním procesem zemřeli. Tolik bych si přála, aby nezemřeli, ale nemohu nijak ovlivnit či změnit to, kdy a jak lidé zemřou. Či jaké vnitřní podněty je nutí k tomu, aby se pozvedli a zrušili omezující vzorce nebo vyslyšeli volání své duše, a byli tak součástí evoluční cesty, která se před námi prostírá. Tato cesta nás láká svou nesmírnou svobodou a velkolepostí a vyzývá nás, abychom poznali Boží podstatu ve veškerém stvoření a přijali její dary. Tyto věci nemohu nijak ovlivnit, neboť ani není vhodná doba pokoušet se někoho ovládat či ovlivňovat.

Nastává doba poznání a radosti. Lidé se začnou přiklánět na cestu lásky, moudrosti, úcty a vzájemného respektu a odmítnou strach, ignoranci, pohrdání a předsudky. V této době začneme hledat vzájemný soulad mezi sebou a řešit problémy tak, že z výsledku budeme mít prospěch všichni. Posadíme se s rodinou a přáteli a s láskou si budeme vyprávět o tom, co nám dělá starosti, dokud se problém nevyřeší ku prospěchu všech zúčastněných.

Nehledě na předsudky nezkušených pozorovatelů se naše práce ve světě ujala a rozvíjí se. Většina lidí, s kterými se setkávám, jsou chytří a inteligentní lidé. Nehledají žádného guru ani nejsou naivní, aby se nechali oklamat osobou s velkým charisma. Stejně jako já i mnoho ostatních lidí došlo ve svém životě do bodu, kdy se zeptali: "Přináší mi realita, kterou jsem stvořil, skutečný užitek, a může sloužit ku prospěchu všem na světě?" Pokud je odpověď záporná, vydají se hledat cesty, kterými změní svůj model reality. Pokud je odpověď kladná, pak se setkávají s ostatními, aby s nimi mohli sdílet a propojit energie, abychom se tak mohli společně radovat ze vzájemného souladu a harmonie, která pulzuje ve sjednocujícím rytmu lásky.

Většina lidí, kteří za námi přicházejí, je dobře informovaná, neboť si tito lidé mnoho věcí vyhledali sami prostřednictvím internetu a věří svému intuitivnímu vedení. V roce 2010 po uvedení filmu Na počátku bylo světlo do hlavních distribučních sítí kin celého světa se o tuto možnost začali lidé více zajímat, ale také přibylo skeptických reakcí. Nebudu se již vracet k nepříjemnostem s médii, ale ráda bych se nyní zaměřila na to, čeho přesně se nám za posledních 17 let podařilo dosáhnout.

V naší knize Využití prány jsem popsala svou roli následovně:

1. Objevit dary pránického způsobu života a všechny je na vlastní kůži prožít, abych tak sama sobě poskytla důkaz o tom, že tyto nekonečné možnosti, jak jsou popsány v našich knihách, existují. Na tuto cestu jsem se začala intuitivně připravovat už jako dítě. Vlastně by se dalo říct, že tato cesta začala podstatně dříve.

2. Toto téma podrobit výzkumu a bádání, psát o něm a co nejpragmatičtěji a nejjednodušeji předávat poznatky a vědomosti světu. Do tohoto bodu se započítává studium materiálů starodávných škol mystérií a převedení těchto informací do jednodušší, pochopitelné formy a také podstoupení osobních alchymických iniciací.

3. Být mostem, který spojí východní chápání a moje vlastní zkušenosti s pránou a v co největší míře ukázat Západu výhody zvýšeného pránického průtoku.

4. Najít a podpořit další představitele pránického života - Hira Ratan Manek, Zinaida Baranova, stavy Bigu v čchi-kungové tradici - a představit jejich metody v našich komunikačních prostředcích.

5. Jako mluvčí pránického způsobu žití promlouvat v médiích a za pomoci celostních vzdělávacích postupů využít média k tomu, aby ukotvila realitu pránického žití v morfogenetickém poli.

6. Nastavit komunikační systémy a internet tak, abychom mohli sdílet naše výzkumná data a hromadně o našich poznatcích a výsledcích výzkumu informovat prostřednictvím knih, přednášek, webových stránek a kanálu YouTube.

7. Představit pránický program a jeho přínos politickým představitelům. Formulovat efektivní program, v kterém bychom uveřejnili naše výzkumné poznatky a který bychom mohli propojit s již existujícími humanitárními a zásobovacími programy Organizace spojených národů a ostatních politických uskupení.

Za poslední desetiletí jsme s úspěchem dosáhli bodu jedna až sedm, neboť nás podporovala velká Milost, která je k dispozici pokaždé, když plníme přidělený úkol. K mému poslání nepatřilo rok či dva se osobně podrobit rozsáhlým lékařským a vědeckým vyšetřením, jak to udělal Hira Ratan Manek, který hledí do Slunce.

K mému poslání však patřilo, abych jako kosmická reportérka o výsledcích lékařských vyšetření Hiry informovala. Tyto výsledky zcela jasně dokázaly, že člověk může mít přístup k dostatečnému množství prány, používat ji jako alternativní formu výživy, a osvobodit se tak od potřeby fyzického jídla. Vzhledem ke všem dosaženým výsledkům je nyní vhodné přikročit k pragmatickým krokům v rámci programu Velvyslanectví míru. Je příjemné vědět, že lidé zažijí svobodu pránického žití, až nastane správný čas, kdy na něj budou naladěni a jejich srdce vůči němu otevřena.

Je to velmi uspokojující pocit, když radostně a s plným nasazením splníte úkoly, s kterými jste dopředu souhlasili, přestože někdy podléháte pokušení podívat se zpět a vidět jednoduší způsoby, jak se dal úkol splnit. Avšak vždy děláme to, co v daný moment umíme nejlépe. Ze všech zkušeností se učíme a postupujeme ve svém vývoji dále.
Obsah

Předmluva
1. Vhled - motivace médií a mučedníci
2. Vzpomínky na Kristovu dobu
3. Vzpomínky na dobu katarù
4. Vzpomínky - breatharián v Indii
5. Vhled - současná média
6. Vhled - mediální cirkus pokraèuje
7. Vhled - podpora publika - 60 minut
8. Vzpomínky - moje breathariánská minulost odhalena
9. Tvrdá fakta a dobré zprávy z médií
10. Vhled - Japonsko
11. Vhled - Indie - celosvìtový problém hladovění
12. Dosažené výsledky
13. Vdechování Boha
14. Časový harmonogram a novinky
15. Uvědomění a nové uspořádání
16. Období změn
17. Vedlejší účinky a návrat do minulosti
18. CyberTrone a využití biokybernetiky
19. Přesáhnout vše
20. Soucitné jednání
21. Jogínská jeskyně
22. Výzkum, který je potřeba udělat, a otázky, které je potřeba položit
23. Trénink pro pránický život
Dodatečné informace
O autorce
Životopis Jasmuheen

Související články na Gnosis: Jasmuheen - žití bez jídla (1.), Jasmuheen - žití bez jídla (2.)