Zásady štěstí

Výprodej zboží|Zboží skladem||Knihy » Autoři » T » Tepperwein Kurt|Knihy » Kategorie » Duchovní cesta|Knihy » Kategorie » Šťastný život|Knihy » Nakladatelství » Eugenika

Cena:159,-
doporučená cena: 228 Kč
SLEVA: 69 Kč
dostupnost: skladem (4 kusy)
208 stran, vazba brožovaná,
formát: 200x130 mm, vydáno 2009
hodnocení:3.33, (1 min / 5 max), hlasů:9

Porozumět poselstvím života

Známý autor a motivační učitel Kurt Tepperwein se v této své nejosobnější knize zabývá otázkou, jak v životě dosáhnout toho, co si přejeme, a to s ohledem na svou vlastní životní cestu. Vypráví příběhy ze svého života, svěřuje se čtenářům se svými vlastními potížemi i bolestnými zkušenostmi. Tím otevírá bránu všem lidem, jež se právě nacházejí v podobných situacích.

Život nám často připadá jako boj. Bojovat znamená vzpouzet se, prožívat těžkosti a utrpení. Pokud ale budeme na život nahlížet jako na zrcadlo, pak se s naším životem sjednotíme. Prožijeme jeho lehkost, jeho krásu, jeho radost. Smíříme se snadno s tím, co právě je. Našli jsme tak sebe samé a... jsme šťastní.

Prostřednictvím Tepperweinových zkušeností a reflexí budou zákonitosti štěstí tak průhledné, že je každý čtenář bude moci spontánně sledovat. Rozdíly totiž nezpůsobují vnější okolnosti, nýbrž náš způsob vidění. Tedy nahlížíme-li na náš život jako na boj, nebo jako na napínavou hru.

Kdo doopravdy jsme?

Úplně na začátku se pokuste zastavit se na okamžik ve svém nitru a trochu bilancovat. Uvědomte si:

Kde se právě nacházím?
Čeho jsem až doposud dosáhl?
Kam chci směřovat?

SEDM ZÁKONŮ ŠTĚSTÍ

Všichni se nacházíme na společné cestě. Ale na cestě kam? Jsme na té správné cestě? A souhlasí také náš cíl? Protože než se vydám na svou cestu, měl bych již předem znát její cíl. Tak se dostáváme k prvnímu zákonu štěstí: Nacházím se na cestě k sobě samému. Jsem v souladu se svým myšlením, se svým cílem: až dospěji k opravdovému cíli mé cesty, budu u svého Já.

To nás hned přivede ke druhému zákonu štěstí: Jsem neustále u cíle. Neboť neumím opravdu nic jiného, než být sebou samým. A pokud jsem já sám svým cílem, pak jsem byl vždy u cíle, jsem u něj a vždy u svého cíle také budu.

Z této skutečnosti vyplývá třetí zákon štěstí: Cesta spočívá ve skutečnosti objevit, kdo jsem. To je ten největší objev, kterého můžu v tomto nebo v jiném životě dosáhnout - tedy objevit, kdo jsem. K poznávání mi slouží mé tělo, ale já tělo nejsem. Mám rozum, cit, ego… Ale toto všechno já nejsem. Pokud toto všechno ale nejsem, kdo potom jsem? Poznávám, jsem vědomí, individuum, nedílná součást onoho vědomí, které nazýváme Bůh. Z tohoto poznání pak můžeme odvodit veškerá životní poznání, všechny moudrosti. Jsem součástí oné síly, kterou nazýváme Bůh. Nemohu se ani narodit, zestárnout, ani onemocnět. Nemohu ani zemřít. Toto všechno jsou zkušenosti těla. Já ale jsem, vždy jsem byl a navždy budu. Pokud jsme to správně pochopili, pak toto všechno povede k hluboké úctě před sebou samým, tedy před tím, co doopravdy jsme.

Z toho lze odvodit čtvrtý zákon štěstí: Svoji cestu si mohu vychutnat, protože ve svém vlastním cíli se nemohu nikdy zmýlit. Jestliže jsem já samotný cílem, jsem tak neustále u cíle a nemohu si splést cestu. Poté poznám také tuto skutečnost: hledající je zároveň hledaným. Toto poznání musí změnit celý můj život, neboť právě nyní rozpoznám, že všechno ostatní jsou pouze cíle domnělé. Jediným platným cílem jsem já sám.

To nás zavede k pátému zákonu štěstí: Cesta vede od majetku k bytí a od zdánlivého ke skutečnému. Pokud jsme tomuto zákonu porozuměli, potom víme: všechno, co člověk může mít, ho neučiní šťastným. Nemůže ho to učinit šťastným, i když tomu stále znovu věříme.

Začíná to již v nejranějším věku. Už jako malé děti se domníváme: "Když přijdu poprvé do školky a budu si moci celý den hrát s ostatními dětmi, pak budu šťastný." Když jsme potom opravdu ve školce, pak sníme o následujícím: "Až vyrostu, tak budu chodit do školy." Jednoho dne jsme dostatečně velcí na to, abychom mohli jít do školy. Po několika letech si řekneme: "Až budu mít konečně jednou tuhle hloupou školu za sebou, pak teprve začne opravdový život." Čas plyne, školní docházka končí, jdeme studovat nebo se něčím vyučit a opět říkáme: "Až dokončím studia nebo až se vyučím, pak budu šťastný." Jednoho dne se nám splní i tento sen a my si myslíme: "Jakmile začnu pracovat, až budu úspěšný, to potom budu teprve šťastný." A opět uplyne několik let; jsme v zaměstnání úspěšní a říkáme si: "Jestliže se mi teď podaří najít někoho, nějakého partnera, s nímž budu moci sdílet své úspěchy, pak budu šťastný." Jednoho dne si najdeme i partnera a říkáme: "Teď už nám chybí jenom dítě, něco, co vzešlo z nás dvou, pak budeme šťastni." A přijde jedno nebo dvě děti, které jsou stále hlasitější a hlasitější a my si myslíme: "Kdybychom teď tak měli ještě vlastní domeček, pak bychom nemuseli brát ohledy na naše sousedy, to bychom byli šťastní." A člověk šetří, léta plynou a člověk má svůj vlastní domeček a říká si: "Kdyby tak ty naše děti už trochu vyrostly, staly se z nich řádní lidé a my si žili zase jen sami pro sebe, to bychom byli šťastní." A zase uplyne několik let, děti vyrostou, vyučí se něčemu pořádnému, ožení se, jednoho dne opustí dům a my si myslíme: "Kdybychom tak už měli splacenu hypotéku, nemuseli si dělat starosti a mohli opět volně dýchat, to bychom byli šťastni." Opět uběhne několik let a domeček je splacen. Člověk šťastný není, pouze starý a život je pryč.

Celou dobu jsme jenom čekali na to, až budeme něco mít, a když jsme to konečně měli, tak jsme zjistili, že ještě stále nejsme úplně šťastni. Spokojeni sice jsme, ale šťastni? Ne. Proto bychom měli tuto hru ukončit a měli bychom se snažit poznat, jak je člověk opravdu šťastný. Nejprve poznáním: nic z toho, co mohu mít, mě nemůže učinit šťastným. Ani partner, ani děti, ani dům, ani úspěch. Jakmile si to uvědomím, už tam své štěstí nebudu hledat. Když už tam své štěstí ale nemusím hledat, kde je potom hledat budu? A jsme opět u sebe samých. Jediný, kdo mě může v životě učinit šťastným, jsem já sám.

Uvědomte si: jediné, co se počítá, je bytí. Na veškerý majetek můžete zapomenout. Neškodí něco vlastnit, pokud vy vlastníte věci, a není tomu naopak. Pokud vám majetek slouží, jestliže vám pomáhá vychutnat si cestu, pak toto vlastnictví našlo to správné místo.

Na tuto skutečnost navazuje šestý zákon štěstí: Můj život je moje individuální slavnostní cesta. Ona sama mne dovede k sobě samému. Potřebuji se tedy nechat vést pouze svým vlastním životem, musím se rozpomínat na svůj život - upomenout se na sebe sama a na fakt, že mám žít v souladu s tímto pravdivým sebeuvědoměním. Že mám dělat to, co je potřeba dělat. Na svůj život se tedy můžete spolehnout: "Váš život je v harmonii. Je to oblek, který vám padne jako ulitý v každé situaci, je přesný a správný, v každém okamžiku. Nemusí být pokaždé příjemný, avšak zavede vás vždycky přesně tam, kde byste být měli."

Tak se dostáváme k sedmému zákonu štěstí: Z toho, kdo hledá, se změním na toho, kdo našel. Přestaňte hledat. Tolik lidí právě něco hledá: jedni smysl života, jiní osvícení, další nějakého mistra, téměř každý hledá něco. Hledající hledají věčně, ti, kdo nalézají, nalézají neustále. Jestliže jsem ale hledal, a to jediné, co tu k nalezení je, jsem já sám, pak je mé hledání u konce. Pak už nemusím nic hledat ani tady, neboť se tak já sám dostanu k cíli. Potřebujeme si pouze vzpomenout na tuto skutečnost.

Ať už nás poznání obohacují a naplňují jakkoliv, v životě nejde jenom o poznání, jde tu také o to, postoupit od vědění k činům a od činů dospět až k samotnému bytí. Bytí pochází z pravdivého sebeuvědomění.

SHRNUTÍ SEDMI ZÁKONŮ ŠTĚSTÍ

1. Nacházím se na cestě k sobě samému
2. Jsem neustále u cíle
3. Cesta spočívá ve skutečnosti objevit, kdo jsem
4. Svoji cestuji mohu vychutnat, protože ve svém vlastním cíli se nemohu nikdy zmýlit
5. Cesta vede od majetku k bytí a od zdánlivého ke skutečnému
6. Můj život je moje individuální slavnostní cesta
7. Z toho, kdo hledá, se změním na toho, kdo našel

Žít šťastně není vůbec nic složitého. A já vám nyní tajemství štěstí rád prozradím. Spočívá v tom, že budete svůj život přijímat takový, jaký je. V okamžiku, kdy tak učiníte, budete doopravdy šťastní. To ale neznamená, že život už takový musí zůstat. Můžete jej přece každým okamžikem měnit. Ale nejdříve byste ho měli bezvýhradně přijmout. V každém okamžiku. Právě tehdy jste našli štěstí. To, co člověk může mít, jsou pouze hrátky života. Bez nich jste na tento svět přišli, a bez nich z něj také odejdete. Všechno zde zůstane pro další hráče, kteří vstoupí do hry života. Pokud si to tedy můžete dovolit, pak jezděte výhradně první třídou, protože vaši dědici to tak budou dělat určitě. Žijte prvotřídní život - a vychutnávejte si ho!
Obsah

O knize
O autorovi
Předmluva

1 Kdo doopravdy jsme
Sedm zákonů štěstí
2 Vědomí znamená být uvědomělý
3 Delfská věštba
4 Všichni jsme součástí celku
5 Charisma a osobnost
6 Objevit mistrovské vědomí
7 Láska a partnerství
8 Být dobře informován prostřednictvím sladěného bytí
9 Vnímání
10 Žijte podle vlastního rytmu
11 Procházet životem s lehkostí
12 Víra a názory
13 Duchovní bodybuilding
14 Žít v souladu, být v souladu
15 Život s učením Tao a podle zákonů štěstí
16 Meditace