Psychologie budoucnosti

Knihy » Autoři » G » Grof Stanislav|Knihy » Kategorie » Psychologie|Knihy » Kategorie » Transformace společnosti|Knihy » Kategorie » Transformace vědomí|Knihy » Nakladatelství » Argo

Cena:390,-
dostupnost: 1-6 dnů
392 stran, vazba brožovaná,
formát: 230x160 mm, vydáno 2014
hodnocení:2.90, (1 min / 5 max), hlasů:10

Poznatky a poučení z moderního výzkumu vědomí

Tento čtenářsky přístupný a ucelený přehled díla Stanislava Grofa, jednoho ze zakladatelů transpersonální psychologie, byl sestaven se záměrem, aby se s jeho prací mohla seznámit i širší veřejnost. Tato kniha nejenže sumarizuje jeho profesní dráhu a předchozí díla, ale také potvrzuje Grofův neocenitelný přínos pro moderní psychiatrii a psychologii, zejména jeho ústřední pojetí holotropního zážitku, v němž slovo holotropní znamená "směřující k celistvosti". Grof neustále poukazuje, že stávající základní předpoklady a hypotézy současné psychologie a psychiatrie si žádají radikální revizi, která se zakládá na intenzivním a systematickém zkoumání holotropních zážitků.

Předkládá názor, že radikální vnitřní transformace lidstva a jeho pozvednutí na vyšší úroveň vědomí může být naší jedinou šancí do budoucna.

Ohlasy na knihu:

"Autorem této knihy je průkopník a génius v oblasti výzkumu vědomí. Kniha zahrnuje celé spektrum Grofových myšlenek, od jeho počátečního výzkumu prostřednictvím LSD terapie, přes klinickou práci s lidmi, kteří čelili blížící se smrti, a pozdější terapeutickou činnost v oblasti holotropního dýchání, až po jeho poslední úvahy o kosmologických důsledcích výzkumu vědomí a vyhlídkách na řešení současné planetární krize. Grof vždy patřil mezi nejoriginálnější myslitele v oblasti transpersonální psychologie a jeho tvořivost se dokonale snoubí s vyzrálostí celkové vize, kterou předkládá." (Michael Washburn, autor díla Transpersonální psychologie v psychoanalytické perspektivě)
Ukazka z knihy:

Jakmile se mi podařilo překonat počáteční koncepční šok i pochybnosti o vlastním duševním zdraví, začal jsem si uvědomovat, že problém netkví v mých pozorovacích schopnostech či kritickém úsudku, nýbrž v omezeních, která klade současná psychologická a psychiatrická teorie a monisticko-materialistické paradigma současné vědy.

(...)

V průběhu let mé počátečné pochybnosti o neadekvátnosti akademických teorií ve vztahu k vědomí a lidské psychice postupně uzrály v jistotu, kterou podporují výsledky tisíců klinických pozorování i osobních zážitků.

(...)

Pozorování z výzkumu vědomí rozptyluje současný mýtus materialistické vědy, že vědomí je průvodní projev (epifenomén) hmoty, tedy produkt neurofyziologických procesů v mozku. Ukazují, že vědomí je prvotní podstatou vlastností bytí, a že je schopno mnoha různých činností, jichž lidský mozek není schopen.

(...)

Jeden z nejzávažnějších důsledků nového nazíraní na rozměry lidské psyché spočívá v uvědomění si skutečnosti, že mnohé stavy, které moderní psychiatrie považuje za chorobné a léčí je potlačujícími léky, jsou v podstatě psychospirituální krize, které správně chápány mají léčivou a transformativní schopnost.

(...)

Výsledky pozorování získané z holotropních stavů závažným způsobem podkopávají základ materialistického myšlení, tedy víru v prvotnost hmoty a v nepřítomnost duchovního rozměru ve struktuře bytí. Přinášejí přímé zážitkové i empirické důkazy, že spiritualita je zásadní, zcela oprávněnou a podstatnou vlastností lidské psychiky i univerzálního řadu věcí. Tomuto důležitému tématu věnuji v knize zvláštní pozornost. Argumentuji, že spiritualita a věda, správně chápany, nejsou a nemohou být ve vzájemném konfliktu, ale naopak vyjadřují dva vzájemně se doplňující (komplementární) přístupy k bytí.

(...)

V tom okamžiku jsem měl pocit, že se můj zážitek prohlubuje a uvědomil jsem si, že to, co jsem s otevřenýma očima vnímal jako zážitek vírového onemocnění dospělého jedince, se nyní proměnilo v reálnou situaci plodu, jenž trpí záhadnou otravou během svého nitroděložního života.

Mé tělo se výrazně zmenšilo, přičemž hlavu jsem měl mnohem větší než zbytek těla a končetin. Ocitl jsem se ve vodním prostředí a skrze pupeční oblast jsem cítil jak mi do těla proudí nějaké škodlivé chemikálie. Pomocí neznámých receptorů jsem zjistil, že tyto látky jsou pro můj organismus zhoubné a škodlivé. V průběhu celé situace jsem věděl, že tyto toxické "útoky" mají něco společného se stavem a činnosti mateřského organismu. V určitých chvílích jsem byl schopen rozlišit ony škodlivé vlivy byly způsobeny požitím alkoholu, nevhodnou stravou, nebo kouřením. Jinou příčinou disharmonie byly pravděpodobně chemické změny provázející matčiny emoce - úzkost, nervozita, nervozita, hněv a rozporuplné pocity k těhotenství.