Betlémská hvězda

Bonusy

Cena:0,-
dostupnost: skladem (3 kusy)
220 stran, vazba vázaná,
formát: 130x200 mm, vydáno 2006
hodnocení:2.60, (1 min / 5 max), hlasů:15

Kniha je zdarma při objednávce nad 1000,- Kč. Ke každé objednávce nad 1000,- Kč si můžete vybrat jeden bonus zdarma.

Odkaz mudrců

Po dvě tisíciletí vědci marně prohledávali oblohu, aby našli astronomické vysvětlení pro betlémskou hvězdu. Nad obrázkem berana ohlížejícího se za hvězdou, který našel na posledním přírůstku své sbírky mincí, Michael Molnar spekuluje a domnívá se, že se můžeme ještě něco dozvědět o teoriích dávných astrologů. Tvrdí, že beran ohlížející se po hvězdě je spojen s astrologickou podstatou víry tří králů, tří mudrců, a může nám mnohé napovědět o vznešeném zázraku. V čase Ježíšova narození byl beran symbolem Judeje. Dávní astrologové, jakými byli tři králové, věřili, že nový král se narodí, až Měsíc předstoupí před Jupiter a jeho zatmění zvěstuje příchod spasitele. Mohla být mince vydána v reakci na předzvěst velkého zázraku, betlémskou hvězdu?

Molnar spojuje svou astronomickou praxi se znalostí astrologie a dochází k závěru, že betlémská hvězda se mohla objevit jen ve chvíli, kdy byl Jupiter "na východě". Moderní počítačová kouzla mu umožnila zmapovat zatmění Jupiteru v Beranu 17. dubna roku 6 př.n.l., v den, kdy byl Jupiter skutečně na východě, což potvrzuje tuto teorii. Také další objevy tuto teorii podpořily. Jistý římský astrolog tento den charakterizoval jako příhodný ke zrození "božské a nesmrtelné" osoby. Molnar spřádá poutavý, vědecky podložený, ale zároveň detektivně napínavý příběh s pomocí astrologických, astronomických a historických vodítek a pokouší se vyřešit jednu z největších záhad světa: Co přivedlo tři krále do Betléma?

"Když se pak narodil Ježíš v Betlémě Judově za dnů Heródesa krále, aj, mudrci od východu slunce vypravili se do Jeruzaléma, řkouce: Kde jest ten narozený král Židovský? Nebo viděli jsme hvězdu jeho na východu slunce, a vypravili jsme se, abychom se klaněli jemu." (Matouš 2, 1-2)

Co vlastně spatřili tři králové? Teď známe odpověď.

Ohlasy na knihu:

"Molnarova Betlémská hvězda je facinujícím příspěvkem k množství knih pokoušejících se vypořádat s vánoční hvězdou zmiňovanou v evangeliu svatého Matouše. Podle mého názoru je tato kniha nejpůvodnějším významným příspěvkem celého dvacátého stolení k ožehavé otázce, jak vykládat zaznamenanou událost." (Owen Gingerich, Harvardsko-smithsonské centrum pro astrofyziku)

"Tato kniha, se svým ohromujícím a novým pohledem a přístupem, konečně poskytuje přesvědčivou odpověď na otázku, která všchny křesťany po celé věky fascinuje." (Bradley E. Schaefer, Yaleská univerzita)

"Aby podpořil nový výklad komety, shromáždil Molnar působivé množství astrologických a numismatických údajů, z nichž mnohé budou nové i pro odborníky." (Virginia Trimble, autorka knihy Návštěva v malém vesmíru)