Intimní splynutí

Knihy » Autoři » D » Deida David|Knihy » Kategorie » Partnerské vztahy|Knihy » Kategorie » Sexualita|Knihy » Nakladatelství » Synergie

Cena:300,-
dostupnost: 1-6 dnů
284 stran, vazba vázaná,
formát: 210x130 mm, vydáno 2014
hodnocení:3.00, (1 min / 5 max), hlasů:14

Cesta za hranice rovnováhy

Moderní muži a ženy zjistili, že rovnost sama o sobě nevytváří vášnivé a rozvíjející se vztahy. Co ale s tím? Určitě bychom se neměli vracet ke zraňujícím a dnes už překonaným vztahům založeným na závislosti typu žena hospodyně, muž macho. Jenže pokud jsme nespokojeni s bezpečnou, ale poněkud nudnou vzájemnou nezávislostí, typickou pro "vyvážený" vztah, a zároveň nás neuspokojují vztahy, založené na nerovnosti sexuálních rolí, kam jinam bychom měli směřovat?

Intimní splynutí, druh partnerského vztahu popsaný v této knize, se zcela odlišuje od těch dřívějších. Není založen na starých sexuálních rolích ani na moderním ideálu "rovnosti", kdy jsou základní mužské a ženské energie často popírány stejně jako rozdíly mezi nimi.

Kniha je o otvírání našich srdcí a o jedinečných vlohách, které jsou uloženy hluboko v naší sexuální, emoční i duchovní podstatě. Nechť je vám dobrým průvodcem na cestě za hranice rovnováhy.

Ukázka:

Všichni asi budou souhlasit s tím, že "vyvážené" nebo "rovnovážné" vztahy představovaly pozitivní osvobozující krok vpřed od starších rolí odvozených ze vzájemné závislosti, jak tomu bylo v prvním stadiu. Problém je v tom, že mnohé moderní ženy pak musely nějak skrývat jedinečné a přirozené "vyzařování ženskosti", aby uspěly v současném světě ekonomiky orientované na muže. A mnozí moderní muži, kteří zůstali někde na půl cesty mezi starým modelem a novou identitou, se stali rozpolcenými v samém svém nitru, neschopní plně se projevit a věřit si v partnerských vztazích a v životě vůbec.

I když bylo úsilí o sociální a ekonomickou rovnost obou pohlaví zjevně potřebné a neobyčejně přínosné, zdá se, že zároveň vyvolalo neplánované vedlejší důsledky. Muži i ženy se kvůli němu nevyhnutelně stávali čím dál víc "sexuálně neutrálními", takže nebyli schopní poskytovat jeden druhému to, po čem skutečně v intimitě toužili. Omezili jsme tak plné působení mužské a ženské energie, které v sobě máme. Místo abychom se radovali z atraktivních rozdílů mezi našimi mužskými a ženskými kvalitami (které vedou v první řadě k intimním svazkům), někteří z nás začali popírat, že vůbec nějaké rozdíly existují. Tito lidé zřejmě věří, že pokud jde o podstatu mužské i ženské energie, všichni lidé jsou vlastně stejní.

Mezi námi jsou samozřejmě aspoň nějaké rozdíly, které cítíme, jinak bychom ani neměli sexuální preference. Na druhou stranu většina z nás ví, po jakém obecném typu sexuálního partnera touží. Nezávisle na tom, jestli jsme heterosexuální, homosexuální nebo bisexuální, většina z nás preferuje milence buď více mužské, nebo více ženské povahy.

Třebaže plně podporuji sociální, ekonomickou i politickou rovnost obou pohlaví, jako personální poradce a pedagog chci zároveň upozornit na zásadní stížnosti, které dnes muži i ženy vznášejí v otázkách intimity.

Ženy si stěžují, že muži jsou čím dál slabší, méně oddaní intimitě a se životem si zřejmě neumějí moc poradit. Ženy se zkrátka často ptají, proč jsou dnes muži takové "bačkory".

Muži si zase stěžují, že ženy jsou čím dál silnější, odolnější a nezávislejší, a to až do té míry, že přestávají muže skutečně přitahovat. Muži se prostě ptají, proč jsou dnes ženy takové "mužatky".

Moderní muži a ženy zjistili, že rovnost sama o sobě nevytváří vášnivé a rozvíjející se vztahy. Takže kam bychom měli vlastně směřovat? Určitě bychom se neměli vracet ke zraňujícím a překonaným vztahům prvního stadia, založeným na závislosti. Jenže pokud jsme nespokojeni s bezpečnou, ale poněkud nudnou vzájemnou nezávislostí, typickou pro stadium "vyváženého" vztahu a zároveň nás neuspokojilo první stadium vztahů, založené na nerovnosti sexuál ních rolí, kam jinam bychom měli směřovat?

Intimní splynutí, druh partnerského vztahu popsaný v této knize, se zcela odlišuje od těch dřívějších. Není založeno na starých sexuál ních rolích ani na moderním ideálu "rovnosti", kdy jsou základní mužské a ženské energie často popírány stejně jako atraktivní rozdíly mezi nimi. Intimní splynutí je o otvírání našich srdcí a o jedinečných vlohách, které jsou uloženy hluboko v naší sexuál ní, emoční i duchovní podstatě.

Ve jménu ekonomické jistoty i citového bezpečí se však mnozí z nás obrnili ochranným štítem, který brání projevům našich vrozených vloh. Kvůli strachu z toho, že budeme příliš zranitelní nebo závislí, mnozí z nás ztratili důvěru v ženské pojetí vztahu a dávají přednost agresivnějším a nezávislejším životním postojům. A kvůli obavám z toho, že budeme příliš "macho" a necitelní, další z nás zase přestali důvěřovat mužskému pojetí vztahu. Ztrácíme tím kontakt s reálným směřováním našich životů a bojíme se zaujímat pevné postoje jak v intimních vztazích, tak ve světě vůbec.

Poté, co jsem hovořil s tisícovkami mužů a žen o jejich skutečných touhách v intimním svazku, musím uvést následující:

Když milenci dospějí do stadia "rovnovážného" vztahu, většinou zjistí, že chtějí partnera s výraznějším vyzařováním mužské nebo ženské podstaty. Moje rozhovory ukázaly, že muži a ženy v sobě skrývají úžasné přirozené vlohy, které se ovšem bojí s někým sdílet, a že také váhají plně projevit své skutečné potřeby v intimním životě: své sexuál ní, emociální a duchovní touhy.

Abychom dorostli do třetího stadia intimity, musíme se vyrovnat se svými hlubokými touhami dávat i přijímat dary sexuál ní, emoční i duchovní povahy. Můžeme přitom zjistit, že některé ze svých skutečných tužeb skrýváme, v domnění že jsou příliš "neslušné" nebo "tabu". Než se naučíme, jak lásku dávat i přijímat, ať už něžně, či vášnivě, musíme porozumět tomu, proč vůbec často milování "šidíme" a jak můžeme uvolnit mystické síly lásky dlící v našich srdcích.
Obsah

1 Co je Intimní splynutí?
Úvod
Cesta za hranice "rovnováhy"
Intimní splynutí?

2 Rozplétání lásky
Tři způsoby "milování"

3 Vytváříme sexuál ní polaritu
Mužská a ženská energie není založená na pohlaví
Vztah je u konce, když zmizí polarita
Posílení polarity
Neutralizace polarity
Obrácení polarity
Struktury mužského a ženského elementu
Mužští a ženští partneři jeden druhého vyvažují
Spojujeme vnitřní rozdělení

4 Jak rozumět své sexuální esenci
Co je sexuální esence?
Test sexuální esence
Průzkum: Co muži a ženy opravdu chtějí?
Společenská rovnost a sexuální vášeň
Blokované a zakrývané sexuální esence
Přitahujeme vhodného partnera
"Vyvážený" vztah potlačuje naši sexuální esenci

5 Tři stadia intimity
Na jaké stadium jste připraveni?
Intimita na tři způsoby
Příběh Paula a Ley
Budujeme vztah 50/50 a jdeme za něj
Celistvý člověk nemusí být člověk neutrální
Odevzdat se jako "otrok" nebo jako milenec
Jak Intimní splynutí vypadá?
Riziko spontánní lásky

6 Hledání lásky a svobody
Hledání
Jak roste mužská energie
Jak roste ženská energie
Dary mužského a ženského milování

7 Použití a zneužití sexuál ních náhražek
Sexuální náhražky
Sexuální zeměpis
Vztah s mužským nebo ženským místem
Sexuální náhražky mohou oslabit vaši esenci
Ženské sexuální náhražky
Mužské sexuální náhražky
Ve společnosti muže a ženy
Důsledky sexuálního zeměpisu
Další sexuální náhražky
Povznášíme se nad sexuální náhražky
Vzdor vůči sexuální energii
Jak se stát uvědomělým a důvěryhodným milencem

8 Cesta mužství
Jádrem mužství je cílevědomost
Prioritou mužství je poslání
Mužství funguje v režimech
Mužství vyhledává potíže
Mužství vyhledává vysvobození
Mužství si užívá, když o něco jde
Ne-moc moderního muže
Stadia zacílenosti
Krize středního věku a hledání vize
Variace mužských triček
Svatý Bogart
Mužnost, čistota a smrt
Meze muž ství se v jednotlivých stadiích posouvají

9 Cesta ženství
Ženství je silou života
Jádrem ženství je záře
Ženství je síla přitažlivosti a okouzlení
Proč si ženství přeje, abychom si ho všímali
Ženská záře u mužů
Ženství, mužství a tělo
Ženskou prioritou jsou vztahy
Ženství zůstává příliš dlouho, mužství příliš brzy odchází
Mužské a ženské podoby závislosti
Mužství, ženství a depolarizace
Mužství pronáší slova, ženství vnímá náladu a tón
Ženství plyne, mužství kráčí
Ženské plynutí je placeno méně než mužské kráčení za cílem
Mužství a ženství v politice
Ženství je síla stvoření a zániku
Ženství není vždy oceňováno
Popírání ženského jádra
Proč se skrývat?
Krize ženství: od druhého stadia ke třetímu
Obnova ženského daru
Důvěra v životní sílu
Pokročilá polarita
Dva mužské elementy polaritu nevytvářejí
Výběr správného partnera
Změny stadií, proměny fantazie
Když chci pryč
Kdy mužství oceňuje ženské dary?
Mužství a ženství se vzájemně vyvažují
Když se mužství nedostává
Mužství ve službě ženství
Praxe sexuál ní polarity

11 Praxe lásky
Polarita a láska
Jak cvičit lásku v Intimním splynutí
Láska proudí tehdy, když ji sami poskytujete
Její "stížnosti" jsou ve skutečnosti dary
Mužské rozhodnutí pro lásku a sňatek

12 Přijetí tabu
Umilování ženy k smrti
Naše základní pohnutka je vplynout do stavu štěstí
Odchylky mužského srdce
Odchylky ženského srdce
Sex a smrt
Odevzdání lásce
Ženská sexuál ní převaha
Konečné hledání
Přijetí tabu

O autorovi