Úvod do filozofie a praxe jógy

Knihy » Autoři » S » Skarnitzl Rudolf|Knihy » Kategorie » Duchovní cesta|Knihy » Kategorie » Filozofie|Knihy » Kategorie » Jóga|Knihy » Nakladatelství » ONYX

nedostupné
titul je vyprodaný
254 stran, vazba vázaná,
formát: 210x150 mm, vydáno 2013
hodnocení:3.00, (1 min / 5 max), hlasů:4

Kniha se zabývá hinduistickou jógou, jejími klasickými cestami, které představují základní sloupy budující duchovní poznání. První část knihy pojednává o filozofii a na některých vybraných tématech se snaží osvětlit hlavní pojmy, které se v praxi běžně používají a bez jejichž pochopení není zvládnutí jógové filozofie a praxe možné. Vysvětlují se nejen názvy a výrazy, ale i zákony, kterým člověk vědomě či nevědomě podléhá. Druhý díl knihy se věnuje praxi, která rozlišuje přístupy a řešení určené vždy na příslušný temperament a založení tak, aby byly použitelné pro každý typ člověka - aspiranta jógy.

Filozofie a praxe jógy se zamýší nad životem člověka, jeho cílem a uskutečňováním. Spatřuje člověka takového jako je, a bere každého jako závodníka na trati s tím, že jednou musí dojít cíle. Zásadně odmítá jakýkoli pesimismus. Na základě pravidel (karmanový zákon, nauka o převtělování apod.) odhaluje šanci člověka v jeho současném životě a nasměrovává ho tak, aby měl konkrétní užitek. Filozofie a praxe jógy poskytuje každému, kdo se kní obrací, jasnou naději ve věcech příštích. Chápe a uznává velkou různorodost lidských povah a dovoluje každému plasticky uzpůsobit své životní cesty dle vlastního založení a temperamentu; respektuje různé typy lidských povah - člověka volního, člověka emotivního, člověka činnosti a dále člověka s převahou intelektu.

Jóga není věcí zdviženého prstu a není v ní místo pro jakékoli zastrašování. Nezatracuje hříšníka a nevylučuje ho z cesty, neboť říká, že Božství je základem každého člověka. Jóga prohlašuje, že se dopouštíme chyb, poklesků a omylů z důvodu nevědomosti, do které jsme zapleteni a pro kterou trpíme. Cílem filozofie a praxe jógy je vymanit člověka z tohoto objetí nevědomosti a uvést jej do souladu s poznáním božského základu, který je zároveň svrchovanou radostí a štěstím.

Obsah:

1. DÍL - FILOZOFIE JÓGY
Úvod
Co je jóga?
Co je védanta?
Guny - složky Přírody
Dvě cesty člověka
Zákon karmanu
Vtělená bytost - skladba člověka
Teorie o převtělování - reinkarnace, koloběh životů
Božství
Kdo je vhodný pro sádhanu?

2. DÍL - PRAXE JÓGY
Karmajóga
Rádžajóga
Bhaktijóga
Džňánajóga
Sebezkoumání

Doslov Seznam cizích odborných výrazů
Bibliografie
Poznámky