Pyramidy, obři a zaniklé vyspělé civilizace u nás

Výprodej zboží|Zboží skladem||Knihy » Autoři » B » Blochová Hana|Knihy » Autoři » R » Růžička Jaroslav|Knihy » Kategorie » Historické záhady|Knihy » Kategorie » Historie českých zemí|Knihy » Kategorie » Megality|Knihy » Nakladatelství » SAR

Cena:269,-
doporučená cena: 370 Kč
SLEVA: 101 Kč
dostupnost: skladem (1 kus)
304 stran, vazba vázaná,
formát: 242x170 mm, vydáno 2015
hodnocení:3.00, (1 min / 5 max), hlasů:17

3. doplněné vydání

Kniha nabízí zcela jiný pohled na vývoj člověka a naší civilizace na Zemi, a tak naleptává vědecká východiska mnoha oborů. Autoři, RNDr. Mgr. Hana Blochová, specialistka na průzkumy památek, autorka uznávaných publikací z doby vzniku křesťanství, a ing. Jaroslav Růžička, objevitel nové nedestruktivní detekční metody pro archeologii, prokazují existenci desítek pyramidálních i dalších monumentálních staveb na území ČR i jejich stavitelů - inteligentních obrů, kteří žili na naší planetě společně s veleještěry i ostatními živočišnými druhy již od prvohor a v několika etapách vymřeli. Vystřídala se zde celá řada vyspělých civilizací, jež zanikaly při katastrofách, avšak ruiny jejich staveb se na Zemi dosud nacházejí…

Jaký podíl má člověk na utváření povrchu Země? Jak stará je naše planeta, jak vznikly horniny zemského pláště a jaké civilizace tu žily před námi? Geologové, historici i archeologové jako jedni z mála mají poměrně ujasněnou představu a hájí ji s velkou důležitostí i ostražitostí. Ale jak dlouho jsou ještě udržitelné teorie, že našimi prapředky byli lidoopi či jsme vznikli převalováním bílkovin v prastarých mořích a od té doby procházíme nerušeným evolučním vývojem? Do kdy budou platné zastaralé učební osnovy přírodních věd na našich školách a kdy nové objevy konečně prolomí netečnost vědců a ti uznají, že se vše odehrávalo zřejmě podle zcela jiného scénáře? Dávno překonaný darwinismus stále tvoří východisko moderní evoluční biologie, archeologové i nadále datují zaniklé kultury podle předmětů do staveb druhotně vnesených a geologové trvají na milionech let nutných pro vznik pohoří a přehlížejí, že současné datovací metody naprosto selhávají a že se přímo v horninách občas nacházejí i předměty vyrobené prokazatelně lidskou rukou s použitím neznámých technologií.

I když byly vykopány hmotné pozůstatky velmi starých zaniklých civilizací, je jisté, že naše datování je věrohodné a že archeologové nepřestali kopat příliš brzy? Proč jsou v naší dávné historii taková dlouhá prázdna, díky nimž to vypadá, jako by naši předci byli primitivy, zatímco jinde na Zemi se stavěly velkolepé chrámy a pozoruhodná města? Proč nás nenapadlo již dříve přemýšlet i o tom, že vyspělé civilizace zde mohly zaniknout téměř beze stopy i se všemi písemnými záznamy? A co když zanechaly po sobě vzkazy, a to i ve hmotné podobě, a my jsme je přesto nedokázali přečíst ani objevit? Byli jsme slepí a důvěřiví, když jsme přehlíželi všechny záhadné pozůstatky - opracované kameny a ruiny staveb, jejichž původ jsme z neznalosti spojovali s mimozemšťany nebo přisuzovali lidem na nižším stupni civilizačního vývoje. Vědci, kteří se dosud vysmívají všem těmto zjištěním, tyto četné nálezy na naší planetě z bezradnosti vždy raději přehlíželi a dosud přehlížejí.

Sdělení, jež tato kniha přináší, je netradiční, a to hned z několika hledisek: jednak otevírá možnost nahlédnout do dávné minulosti naší Země plné kosmických a přírodních katastrof a setkat se v ní např. i s lidmi obřích rozměrů nebo se staviteli pyramid či podzemních měst na celé Zemi, a jednak seznamuje s možností nedestruktivního průzkumu staveb nacházejících se dnes v ruinách pod zemí. Pomocí interaktivní detekce s mentálním napojením se do informačního tak lze vyměřit i půdorysy staveb, které již zcela zanikly a nebo leží dosud uloženy hluboko v zemi. Tato metoda byla v praxi mnohokrát ověřena při zjišťování podzemních dutin a chodeb. Velmi dobře se osvědčila právě při těchto průzkumech, neboť umožňuje zachytit energetický otisk hmotného objektu i po jeho úplném zániku. Nově objevené stavby na našem území tak přinášejí zcela nový pohled na naše rané dějiny, který se pokusíme v této knize plnohodnotně obhájit.

RNDr. Mgr. Hana Sar Blochová
Předmluva ke 2. rozšířenému vydání knihy
Obsah

I. ÚVOD
Jak to všechno začalo a bude dále pokračovat?

II. KATASTROFICKÝ SCÉNÁŘ
Současné metody datování
Katastrofický scénář pro geologii
Doklady katastrof na Zemi
Geologický vývoj planety Země

III. LIDÉ A KATASTROFY
Katastrofy na Zemi
Naši předkové a hvězdné cykly
Lidé a světové katastrofy
Podzemní města po katastrofě
Kamenná knihovna z Icy

IV. ZANIKLÉ VYSPĚLÉ CIVILIZACE NA ZEMI
Odkaz Atlantidy je živý v mýtech
Předpotopní Egypt, Platón a zánik Atlantidy
Zaniklé civilizace ve Střední a Jižní Americe
Zaniklé civilizace na území Mexika
Zaniklé civilizace na území Peru a Bolívie
Výzkumy pyramid v Tibetu a prostup do paralelních světů
Říše mrtvých, temná strana existence a svět zkoušek

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 1

V. ZANIKLÉ VYSPĚLÉ CIVILIZACE U NÁS
Civilizační vývoj na Zemi a v Evropě
Co víme o Velké Moravě
Stáří nálezů na Velké Moravě
Náhlý zánik velkomoravských staveb
Ničivá zemětřesení v naší historii
Desítky pyramid u nás
Obři byli na počátku našeho vývoje
Mimozemské dynastie a podzemní města
Technické stavby "atlantského typu" a tajemné rondely u nás
Monumentální sloupové síně s kruhovými objekty

VI. ZJIŠŤOVÁNÍ ZANIKLÝCH STAVEB (Jaroslav Růžička)
Nedestruktivní průzkum zaniklých památek a civilizací
Gravitačně-interakční detekce
Živá a neživá příroda
Historie mého poznání - nové metody průzkumu
Objevy zaniklých staveb na Znojemsku
Pyramidy a jejich tvar, konstrukce, funkce a energie

IX. PYRAMIDY A OBŘI U NÁS
Starší a mladší pyramidy na Znojemsku
Výzkumy pyramid a dalších zaniklých staveb v Evropě
Stavební typologie pyramid na Znojemsku
Stavební konstrukce a prvky pyramid
Stavební typologie mladších pyramid na Znojemsku
Kostry obrů a pohřební krypty Stavební technologie pyramid u nás

VIII. ROTUNDY, LABYRINTY A ZÁHADNÉ PODZEMÍ
Rondely a podzemní labyrinty
Znojemská rotunda je mnohem starší
Záhada podzemní krypty znojemské rotundy
Záhada znojemského podzemí
Labyrinty a kruhové objekty - nálezy
Zaniklé podzemní stavby na našem území

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 2

IX. PODZEMNÍ MĚSTA A TECHNICKÉ STAVBY
Znojemské podzemí a technické nadzemní stavby
Podzemní chodby a oktogonální zóny v centru Znojma
Vlčí jáma na Králově stolci
Zóny oktogonů na Znojemsku a velká zavolžská stěna

XI. VÍCELODNÍ SLOUPOVÉ SÍNĚ
Neznámé sloupové stavby s kruhovými věžemi a Velká Morava
Půdorysy sloupových síní
Nálezy na Znojemsku: kostel sv. Jana Křtitele v Řešicích
Fragmenty zaniklých sloupových síní
Havraníky
Hnánice, Plenkovice

XII. OBJEVY ZANIKLÝCH STAVEB V ČR
Objevy zaniklých staveb na našem území a v Evropě
Zřícenina hradu Nový Hrádek v Podyjí a středomořské stavby
Jizerské hory, Šumava, Beskydy a zánik Atlantidy
Stavební technologie zaniklých staveb u nás
Hrad Karlštejn stojí na zaniklé pyramidě
Králův stolec a slovanské runy
Nálezy zaniklých vyspělých staveb ve Znojmě
Kostel sv. Mikuláše
Klášter v Louce
Kraví hora
Nálezy zaniklých vyspělých staveb v dalších lokalitách ČR

XII. RESUMÉ

XIII. SUMMARY

XIV. LITERATURA