Modlitba žáby - 1. díl

Knihy » Autoři » M » Mello Anthony de|Knihy » Kategorie » Beletrie|Knihy » Kategorie » Humor|Knihy » Kategorie » Křesťanství|Knihy » Nakladatelství » CESTA

nedostupné
titul je rozebraný
296 stran, vazba brožovaná,
formát: 190x110 mm, vydáno 1995
hodnocení:3.00, (1 min / 5 max), hlasů:8

Kniha meditací v povídkách

V této knize jsou obsaženy příběhy, které čerpají z bezedné studnice humoru lidí celého světa a náležejí k našemu duchovnímu dědictví. Autor, jezuitský kněz Anthony de Mello, vybíral z bohatství rozmanitých nábožených tradic a kulturních okruhů. Mnohé příběhy vycházejí z křesťanství, další jsou ovlivněné moudrostí zenového buddhismu, taoismu, hinduismu, jógy či islámské a židovské mystiky. Mello nashromážděné střípky sestavil v pestrou mozaiku. Stal se tkalcem a barvičem látek, aniž by si chtěl přivlastnit zásluhu na bavlně a přízi. Příběhy jsou rozdělené do kategorií podle zaměření (o modlitbě, o bdělé mysli, o náboženství, o boží milosti, o světcích, o lidském já, o lásce) a můžete je číst jen tak pro zábavu nebo se jimi můžete nechat inspirovat a pokud budete připraveni, mohou být i impulsem k osvícení.

Varování

Lidské srdce touží po Pravdě, která je osvobozuje a činí šťastným. Přesto je velkou záhadou, proč bezprostřední reakce člověka na Pravdu je nepřátelská a ustrašená.

Proto takoví duchovní učitelé, poslové lidskosti jako byli Buddha nebo Ježíš, našli způsob, jak překonat odmítavý postoj svých posluchačů: vyprávět příběh. Věděli, že nejpřitažlivější slova "Byl jednou jeden..." či "Za onoho času...". Odmítat pravdu je běžné, ale není možné popírat to, co se už stalo. Vjása - autor Mahábharáty - říká, že budete-li příběhu naslouchat pozorně, navždy vás změní. Příběh vnikne do vašeho srdce a překoná překážky bránící vstupu Božího ducha. Dokonce i kdybyste příběhy v této knize četli jen pro potěšení, není záruka, že sem tam nějaký příběh neproklouzne mezi strážemi, zahánějícími dobyvatele, a pak v nečekaném okamžiku neožije ve vaších srdcích znovu. Takže - Varoval jsem vás!

Máš-li tedy čtenáři dost odvahy v srdci přiblížet se osvícení, navrhuji ti:

a) Příběh si zanes do své mysli a ve volných chvílích si s ním pohrávej. Bude tak moc působit na tvoje podvědomí a vyjevit skryté významy. Možná totiž budeš překvapen, až k tobě přijde, znenadání a neočekávaně, zrovna ve chvíli, kdy zatoužíš porozumět nějaké situaci či události.

Umožní ti vhled a dosažení vnitřní rovnováhy. A pak si uvědomíš, že ses stal "posluchačem" kurzu osvícení vlastně jen tím, že ses těmto příběhům otevřel. A jediným guruem v tomto kurzu jsi ty sám.

b) Každý z těchto příběhů je vyjevením Pravdy, a jelikož Pravda s velým P značí pravdu o tobě, je důležité, abys v každém příběhu cíleně hledal hlubší pochopení sebe sama. Tak jako čteme o nemoci v lékařské knize, abychom zjistili, zda nemíme uvedené příznaky. Nikoli jako bychom četli v psychologické příručce a snažili se odhalit, čím to vlastně trpí naši přátelé. Pokud podlehnete pokušení zkoumat druhé, příběhy vám spíš ublíží.

Tak vášnivá byla Nasredinova láska k pravdě, že cestoval do nejvzdálenějších míst, vyhledával učitele Koránu a vtahoval bez zábran do debat o pravdách své víry i nevěřící na bazarech.

Jednoho dne mu manželka řekla, že se k ní chová nespravedlivě - a zjistila, že o tento druh Pravdy se její manžel nezajímá.

A přitom o tento druh jde nejvíc, samozřejmě. Náš svět by vskutku vypadal jinak, kdyby vědci a ideologové, ať už na církevní či světské úrovni prahli po sebepoznání se stejnou intenzitou jako po svých teoriích a dogmatech.

"Znamenité kázání," zhodnotila jistá paní, když nadšeně potřásala rukou faráři. "Všechno, co jste říkal, se nějak hodí na některého z mých známých."

Vidíte?