Slabikář hermetické symboliky a čítanka tarotu

Výprodej zboží|Zboží skladem||Knihy » Autoři » N » Neubauer Zdeněk|Knihy » Kategorie » Alchymie|Knihy » Kategorie » Encyklopedie|Knihy » Nakladatelství » Malvern

Cena:269,-
doporučená cena: 280 Kč
SLEVA: 11 Kč
dostupnost: skladem (1 kus)
320 stran, vazba vázaná, formát: 210x150 mm, vydáno 2003
hodnocení:0, (1 min / 5 max), hlasů:0

Stručné a přehledné podání základních prvků hermetické symboliky, sloužící coby úvod k netradiční hermeneutice tarotových arkán na pozadí kabaly a kosmologie. Účelem této "abecedy" je poskytnout první vhled do hermetické symboliky a otevřít vnímání universalitě (nikoli všeobecnosti) jejího sdělení. Je třeba mít na zřeteli, že použití symbolického jazyka v alchymii má hlavně a jednoznačně iniciační charakter. Symbolika alchymie, která si je mallarméovsky vědoma, že "vyslovit znamená zradit, ale tlumočit znamená utajit", slouží především ke zdokonalení člověka a to nikoli ve vágním (humanisticko-vzdělávacím) slova smyslu, nýbrž v radikálně metafyzickém.

Předmluva

(...)

Účelem této „abecedy“ je poskytnout první vhled do hermetické symboliky a otevřít vnímání universalitě (nikoli všeobecnosti) jejího sdělení. Je třeba mít na zřeteli, že použití symbolického jazyka v alchymii má hlavně a jednoznačně iniciační charakter. Francouzský historik vědy René Alleau praví: Čtenář může pochopit užití jistého slova v určité pasáži jen tehdy, rekonstruuje-li postupně starou mentální architekturu. Mu-sí tedy probudit ztemnělé oblasti vědomí. A na jiném místě: Současná věda transmutovala rtuť ve zlato, avšak nerealizovala starý sen alchymistů, kteří chtěli především změnit lidskou opici v opravdového člověka. (...) To samé světlo, to samé „spirituální zlato“, prostřednictvím kterého se znovuzrozuje vědomí „nového člověka“ z popela bývalých iluzí „starého Adama“, je také „učiněno pravým a smysly vnímatelným tělem“ díky zmrtvýchvstání velebené materie, oděné císařským nachem, díky Zemi posvěcené Slovem, tedy trojitým klíčem, který otevírá adeptovi přístup do Ráje, o němž nikdy nebylo řečeno, že by měl být defi nitivně ztracen.

Symbolika alchymie, která si je mallarméovsky vědoma, že „vyslovit znamená zradit, ale tlumočit znamená utajit“, slouží především ke zdokonalení člověka a to nikoli ve vágním (humanisticko-vzdělávacím) slova smyslu, nýbrž v radikálně metafyzickém. Příslovečnou temnotu symbolického jazyka a její vztah ke zkušenosti komentuje Michal Maier ve svém díle Atalanta fugiens následovně: Autoři hovoří ve svých spisech natolik rozličným způsobem, že hledači pravdy o cíli umění musejí takřka ztrácet naději v jeho objevení. Vždyť alegorické promluvy jsou samy o sobě ob-tížně pochopitelné a jsou příčinou mnoha zbloudění, a to obzvláště tehdy, pokud tatáž slova použijeme pro rozličné věci a různá slova pro tutéž věc. Pokud z nich chce někdo najít východisko, musí mít buď božské nadání, aby nalezl skrytou pravdu v takových temnotách, anebo musí mít nevyčerpatelnou píli a prostředky, aby na základě vlastní zkušenosti objevil, co je pravda a co nikoli. Ale fi losofové tvrdí, že jedno bez druhého nestačí, to jest bystrý rozum bez práce rukou, stejně jako teorie bez praxe, anebo naopak. Nikdo totiž není vybaven tak pronikavým rozumem, aby se vyhnul statisícům oklik, zbloudění a podvržených slov, kontradikcí a nejasností a vytrval na pravé cestě přírody. Proto praví filosofové, že ti, kdo nikdy nezbloudili, nikdy nezačali a chyby jsou jejich učitelé, kteří říkají, co je a co není třeba udělat. Dále zdůrazňují, že předtím, než by došli k pravdě pouze na základě zkušenosti, museli by strávit celý svůj život opakovanými destilacemi, a to byť by žili tisíc let. (...) Aby se nikdo nevysílil přílišným studiem, které je jako nevyčerpatelné a širé moře, a aby nespotřeboval a neumenšil své síly, tělesné zdraví, prostředky a schopnosti, při snaze všechnu četbu, byť by byla v souladu s jinými, uvést (marně) do praxe, fi losofové emblematicky praví, že má být Latona zbělena a knihy roztrhány, aby nebyla roztrhána jejich srdce. Většina knih je totiž napsána tak temně, že jim rozumí pouze jejich autoři. Mnoho knih totiž bylo napsáno ze závisti, aby ostatní svedly z cest a zdržely je, aby cíle nebylo dosaženo tak snad-no a aby byly zatemněny dříve napsané knihy. Co tedy znamená zbělit Latonu? To znamená poznat dílo a práci.

Závěrem ještě několik slov ke vzniku a uspořádání této knihy. Části věnované popisu základních obrazců a symbolice pentaklů vznikaly původně v návaznosti na Wirtha (viz „Apokryfní dodatky“), ovšem prošly mnohou redakční změnou, při níž se kladl důraz na interpretaci „obecně alchymickou“. Část o hebrejské symbolice čísel a písmen je ovšem v celkovém náhledu plně autorskou záležitostí Zdeňka Neubauera. Výklad velkých arkán tarotu pak vznikl z větší části ze záznamů výkladů a diskusí probíhajících v rámci „zarathustrovských seminářů“. Kéž bude čtenáře (coby svědka našich užasnutí) tento dialog s obrazy inspirovat k dalším vlastním otázkám.

Jakub Hlaváček