Učení

Knihy » Autoři » M » Maharši Ramana|Knihy » Autoři » N » Navrátil Jiří|Knihy » Kategorie » Duchovní cesta|Knihy » Kategorie » Jóga|Knihy » Kategorie » Meditace|Knihy » Nakladatelství » Avatar

nedostupné
titul je vyprodaný
245 stran, vazba vázaná,
formát: 205x135 mm, vydáno 2005
hodnocení:3.11, (1 min / 5 max), hlasů:9

Vybrané výroky Šrí Ramana Maharšiho / Uspořádal, přeložil a průvodními texty opatřil Jiří Navrátil

Šrí Ramana Maharši byl jedním z největších mudrců a současně i jedním z největších duchovních učitelů v dějinách. Publikace je výborem Maharšiho výroků a duchovních rozhovorů. Zárukou kvality je její překladatel a autor průvodního slova Jiří Navrátil, který jednotlivé texty přehledně tematicky uspořádal - formálně tím dílo získalo encyklopedický rozměr.

Poznání sebe sama není výsadou jedinců, nýbrž možností každého opravdového zájemce. Maharšiho učení o jednotě, jako jeden z nepochybných vrcholů lidského ducha, nejenže k tomuto poznání vede, ale přímo k němu vyzývá. Záleží jen na nás, zda tuto výzvu vyslyšíme.

Jen cítíš-li se upoután, platí pro tebe myšlenka upoutanosti a osvobození. Soustřeď se na sebe a pátrej: "Kdo je upoután?", a myšlenka upoutanosti bude rozptýlena.

Nic není tak prosté jako být sebou. Nevyžaduje to žádného úsilí, žádného pomocného prostředku. Je pouze třeba zanechat chybného ztotožňování a být - ve svém věčném, přirozeném stavu.

Pátrání vede přímo k "seberealizaci" tím, že odstraňuje překážky způsobující, že si myslíte, že nejvlastnější "Já" není realizováno.

Meditace vyžaduje předmět, o němž se medituje, zatímco v pátrání po nejvlastnějším "Já" je pouze subjekt a žádný objekt. To je právě rozdíl mezi nimi.

Vyšel jste z téhož zdroje, v němž jste byl v hlubokém spánku. Ale během spánku jste nemohl vědět, kam jste vstoupil. Proto musíte pátrat v bdělém stavu.
Obsah

Úvodní poznámka
Poděkování
Život Šrí Ramany
Filosofické pozadí

UČENÍ

1. Potřeba sebepoznání
2. Ego a átman
3. Neobjektivovatelnost átmana
4. Absolutní bezprostřednost átmana
5. "Neskutečnost" jedince a světa
6. Nondualita
7. Pošetilost a moudrost
8. Mysl
9. Srdce
10. Subjekt, objekt a jejich překročení
11. Tři stavy a jejich překročení
12. Dynamická síla a nepohnuté bytí
13. Rozlišující "pátrání" po átmanu
14. Sebeodevzdání
15. Milost a učitel
16. Pohroužení
17. Zřeknutí
18. Jóga v činnosti
19. Oddanost a poznání
20. Koncentrační praxe, její některé druhy a cíl
21. Potřeba úsilí a jeho konec
22. "Zničení mysli"
23. "Roztětí uzlu"
24. Osvěcující poznání - džňána
25. Džňánin a svět
26. Upoutanost a osvobození
27. Karma a znovuvtělování
28. Postoj k nadnormálním silám
29. Mlčení
30. Několik doplňujících bodů

Použitá literatura