Súfismus - Dějiny islámské mystiky

Výprodej zboží|Zboží skladem|Knihy » Autoři » K » Kropáček Luboš|Knihy » Kategorie » Islámská mystika|Knihy » Nakladatelství » Vyšehrad

Cena:250,-
doporučená cena: 348 Kč
SLEVA: 98 Kč
dostupnost: skladem (1 kus)
336 stran, vazba vázaná,
formát 130x200 mm, vydáno 2008
hodnocení:0, (1 min / 5 max), hlasů:0

Dlouho očekávané dílo předního českého arabisty, autora řady čtenářsky i odborně úspěšných publikací o dějinách a kultuře islámských zemí, přináší ucelený pohled na téma mystiky v islámu: téma považované právě tak za bohaté a podnětné jako někdy za kontroverzní. V šesti větších oddílech rozkrývá autor fenomén islámské mystiky v jeho dějinném, myšlenkovém i geografickém kontextu, předkládá portréty nejvýznačnějších postav súfismu a jejich názorů, zkoumá vývoj a rozdíly spirituality hlavních směrů či škol (tzv. „taríq“). Závěrečné části se věnují islámské mystice v okrajových oblastech islámského světa (Číně, Indonésii, subsaharské Africe, Evropě), jakož i postavení a úloze súfismu v dnešním světě.

Rámec knihy, kterou oživuje množství pramenných citací, je v podstatě chronologický, počíná se výkladem zrodu a dějin islámské mystiky i jejího zasazení v samotném islámu a vrcholí dneškem. Jednotlivé oddíly však usilují zároveň o systematické prozkoumání uvnitř daného okruhu (velká témata, představy, činy velkých osobností, taríqy); autorův historicko-ideový popis největších taríq, které jsou závažnou součástí duchovního i politického života muslimského světa, je v češtině zřejmě prvním soustavnějším počinem tohoto druhu.

Luboš Kropáček ukazuje některé společná východiska a témata islámské mystiky a křesťanské spirituality (Ježíš, srdce, duše, světci…), jakož i jejich rozdílnosti. Upozorňuje na možné vlivy středověké islámské mystiky, jež byla často sama napájena z evropských (zvl. novoplatónských) zdrojů, na tehdejší evropský duchovní život a myšlení, a zabývá se rovněž evropským vnímáním súfismu, jak na úrovni akademické, tak ve sférách lidovějších.

Svazek je doplněn barevnou a černobílou přílohou, slovníčkem pojmů, soupisem literatury a obsáhlým rejstříkem.

Přehled kapitol:

I. Mystická tradice v islámu.
Co je súfismus - Etymologická hra - Súfismus v evropském pohledu - Místo v islámu - Domácí a cizí zdroje - Kdo je súfí? - Snahy o typologické rozčlenění.

II. Dějiny.
Prameny a periodizace - Súfismus rané doby - Zlatý abbásovský věk - Systemizace - Suhrawardí a íránská teosofie - Hvězdný čas poezie - Ibn Arabí - Súfismus v Indii - Uspořádaná zbožnost taríq - Na prahu reforem.

III. Velká témata a činy.
Korán - Jedinost Boží (tawhíd) - Láska - Srdce - Ježíš - Duše a duch - Tělesnost, zdraví a eros - Zázraky súfíjských světců - Poezie - Architektura a výtvarné umění - Hudba a tanec.

IV. Spiritualita a zvláštnosti.
významných taríq - Qádiríja, Naqšbandíja, Bektášíja, Chalwatíja, Mawlawíja, Tidžáníja, Aktivistické řády 19. století - Nové řády 20. století.

V. Súfismus v periferních oblastech islámu.
Čína - Indonésie - Subsaharská Afrika - Evropa

VI. Súfismus v moderním světě.
Reformní islám útočí - Gellnerova teze na vahách - Nová společnost, ideje a působení - Súfismus na prahu 21. století. Bibliografie. Jmenný a věcný rejstřík.