O svatém Františku aneb zrození ducha novověku

Výprodej zboží|Zboží skladem|Knihy » Autoři » N » Neubauer Zdeněk|Knihy » Kategorie » Křesťanská mystika|Knihy » Kategorie » Křesťanství|Knihy » Nakladatelství » Malvern

Cena:179,-
doporučená cena: 250 Kč
SLEVA: 71 Kč
dostupnost: skladem (1 kus)
224 stran, vazba vázaná,
formát: 220x150 mm, vydáno 2006
hodnocení:4.00, (1 min / 5 max), hlasů:1

První část trilogie, která přináší celoživotní výsledek autorova hledání a tázání po kořenech vědy. Vypráví o Joachimu da Fiore, svatém Františku z Assisi a zrození ducha novověku na pozadí teologie.

Ukázka:

Vyprávění o vánočním zázraku sv. Františka je celá řada. A nevypravují příběh ledajaký: zanechal po sobě magické kouzlo našich Vánoc, jež dodnes, přes propast více než sedmi století, neztratilo nic na své účinnosti. Dojímá, oslňuje, podmaňuje si mysl většiny příslušníků naší kultury. Většina už nevěří ve skutečnost betlémské události. Skutečnost Vánoc však prožíváme všichni; nutkavě a samozřejmě se na tomto mysteriu podílíme - mnohdy dokonce proti své vůli.

Jisté je, že zvyk stavět "betlémy" a sloužit půlnoční mši svatou k oslavě Narození Páně "u jesliček" má svůj přímý či nepřímý původ v oné noci, kdy sv. František oslavil slavnost Narození Páně u jesliček, v horské jeskyni, zvláště k tomuto účelu vypravené jako chlév: telátko, oslík, krmelec a v něm seno (namísto slámy), aby zvířátka netrpěla hlady. Jde o počin tehdy zcela neobvyklý. Mše svaté byly slouženy výlučně v chrámových prostorách.

Tato událost je bezpečně historicky doložena. A pojí se k ní zázrak s dřevěnou soškou děťátka umístěnou v jeslích. Ve Františkově náruči prý figurína ožila. Takto to znázorňuje známý výjev na Giottově obraze.

(...) "Když otec Silvestr, čtoucí evangelium, přišel k místu »I porodila syna svého prvorozeného, a plenkami ho ovinula, a položila jej v jeslích,« namodralá záře se rozprostřela nad jeslemi a všichni jsme viděli Františka sklánějícího se a zvedajícího do výše nemluvně. Vesničané vykřikli a nepříčetně mávali loučemi. Všichni jsme padli na tvář, nemohli jsme snést pohled na ten zázrak. František zvolal:

»Bratři, hle, Spasitel světa!«

Všichni jsme se vrhli kupředu a chtěli se dotknout svatého dítěte. Ale modravá záře pohasla, jesle zahalila tma a František zmizel. Odešel a vzal s sebou i dítě.

Vesničané se vyhrnuli z jeskyně s rozsvícenými loučemi, hledali Františka v lese. Leč marně. Nebe bledlo, na východě tančila osamělá jitřenka, rodilo se světlo. Našel jsem Františka, klečícího před svou chatrčí s obličejem obráceným k Betlému."

Na tomto zpracování je nápadný důraz na světlo: modravá záře, pochodně, jitřenka-světlonoš, oznamující zrození světla. Světla, či světa? Podobnost obou slov prozrazuje příbuznost. Přijít na svět - spatřit světlo dne: sluneční světlo, dávající jak bytí, tak poznání. Různost světů lze vystihnout růzností světla, v němž skutečnost "vystupuje" - tj. vyvstává a zjevuje, nikoliv se pouze jeví. Uvidíme, že v novověkém světle, "z duchovního hlediska" obé splývá. Duch se zjevuje: v tom spočívá jeho bytí. Novověká skutečnost není tělesné, nýbrž duchovní povahy. Splývá se světlem. Zázrak v Grecciu - ať zjevení Dítěte, či oživení sošky, ať kolektivní zážitek, či soukromé vidění, je kosmologickým znamením Příštího Věku, kosmogonickou událostí Zrození Světa. A jako taková je vším tím zároveň a nerozlišeně. Podoba novověké skutečnosti se nedává jinak než jako vnitřní náhled - osobní zkušenost.

Se sluneční symbolikou se u svatého Františka setkáváme neustále - ve viděních i zázracích, v mnohotvárných projevech jeho úcty, víry a zbožnosti. Příznačně je nejznámější Františkovo dílo, Chvalozpěv stvoření - Cantico delle Creature, znám jako Zpěv na Bratra Slunce - Cantico del frate Sole, což lze přeložit též jako Zpěv Bratra Slunce. A to lze bezděčně přenést na jeho autora. Odtud název Zefirelliho filmu o svatém Františkovi a svaté Kláře Bratříček Slunce a sestřička Luna - Il fratello Sole e la sorella Luna.

Se sluncem je František spojován již v dobových pramenech. Světelností (nechci říkat jen světelnou symbolikou či metaforikou) je prodchnuta veškerá františkánská spiritualita: počínaje tou nejprostší a nejpokornější až k výsostným výkonům ducha. Ano ducha, neboť v budoucnu se religiozita - zbožnost bude nazývat spiritualitou-duchovností a bude zahrnovat také intelektualitu - vědění a rozumění. Zdá se to být vzdálené ideálům prostého chudáčka z Assisi. Zcela však v duchu (sic!) jeho spirituality, jak záhy pochopíme...
Obsah

Čtyři pohnutky aneb E pur si muove
Zrod středověku
Životopisný portrét Františkův
Zázrak v Grecciu: zjevení novověku z mysteria chudoby
Mysterium chudoby
Stigmatizace
Univerzita
Ubertino