O pokladu v srdci Evropy

Výprodej zboží|Zboží skladem|Knihy » Autoři » N » Neubauer Zdeněk|Knihy » Kategorie » Historie českých zemí|Knihy » Kategorie » Křesťanství|Knihy » Nakladatelství » Malvern

Cena:279,-
doporučená cena: 390 Kč
SLEVA: 111 Kč
dostupnost: skladem (1 kus)
144 stran, vazba vázaná,
formát: 286x212 mm, vydáno 2011
hodnocení:3.00, (1 min / 5 max), hlasů:5

Jedna z cest k duchovnímu bohatství obrazů Vyšebrodského oltáře

Výklad filosofa a biologa Zdeňka Neubauera směřuje především k osvojení symbolické řeči obrazů tohoto slavného oltářního cyklu, vyjadřujícího pochopení sakrální skutečnosti doby, která stále představuje duchovní základy naší současnosti. Knihu provázejíí barevné celostránkové ilustrace.

Obrazy Vyšebrodského cyklu jsou odkazem doby, která věcně, přirozeně věřila v obsah křesťanské zvěsti, s jejím důrazem na stvoření, vtělení a zmrtvýchvstání. To vše se týkalo hmoty a těla. Tato víra určila oné době svůj tvar. Byla to však víra, nikoliv vědění. A proto byl její obsah tajemstvím, ne naukou či samozřejmostí.

Středověcí lidé dramaticky zápasili o jeho uchopení, často i drastickými a násilnými prostředky. Připadají nám dnes intolerantní; zapomínáme, že naše dnešní tolerance, kterou se tolik honosíme, pramení spíše z lhostejnosti vůči konkrétnosti, hmotnosti a tělesnosti zjeveného než z pravé úcty k hloubce pravdy, k její nevyčerpatelnosti lidskými představami, pojmy, názory. Proto si můžeme dovolit být "velkorysí" k jejím projevům, ježto je chápeme jako pouhé ilustrace individuálních či dobových představ, tedy jako cosi jen psychologicky a historicky významného. Degradujeme velká svědectví o pochopení a sebepochopení skutečnosti na "umělecké předměty" a "kulturní památky". V naší oprávněné touze po bezprostřednosti je pomíjíme jako zprostředkování. A nenapadne nás, že to, co zprostředkovávají, je právě bezprostřednost.

Době, která nám odkázala díla, jako je cyklus Vyšebrodského oltáře, však na tvaru a podobě vyjádření věcí nejvyšších nesmírně záleželo - do nejmenších podrobností. Věděla, že jsou to vstupní brány, místa setkání. Setkání s tím, s čím, či lépe s Kým jsme stále vnitřně intimně spojeni...

Tento zázrak - proniknutí k tomu, co je za zrakem, za horizontem viděného - musí zažít každý sám. nelze ho vynutit žádným vnějším výkladem typu "tohle značí to a to zas tohle". Symbolika obrazu promlouvá o skutečnosti. Je to však přesto svého druhu řeč, "řeč obrazů". Tato řeč je odlišná od té, na kterou je naladěn sluch - obrací se k zraku; je to jiný způsob porozumění. Dnešní člověk ji pozapomenul: v důsledku gramotnosti a následkem výchovy opřené o mluvené slovo propůjčujeme i naše zrakové chápání do služeb řeči slov.

Náš výklad Vyšebrodského cyklu má proto být především cestou k osvojení si této řeči, a to na zvláště vhodném příkladu: Nejedná se o jediný obraz - jakoby úryvek vytržený z kontextu - nýbrž o celistvé, uzavřené dílo, ve kterém nalezla jistá historická doba své sebepochopení a sakrální skutečnost své vyjádření. A to nikoliv jakákoliv skutečnost, nýbrž skutečnost křesťanská, která nám, každému z nás, "koluje v žilách"; byť i vymizela z naší osobní paměti, je stále přítomna v naší paměti kulturní. A nezná-li ji naše myšlení slovní, naše myšlení obrazné si na ni jistě vzpomene, když ji přivedeme k životu. A nejde také o jakoukoliv epochu, nýbrž o naši vlastní minulost, nejde zde o nic menšího než o samotné duchovní základy našeho zde-a-nyní.

Obsah

PRELUDIUM
K metodě výkladu
Historický úvod
Několik slov o obecných vyjadřovacích prostředcích
O prostoru
Zlatá opona
Světy
PERAS A APEIRON neboli o oblacích a půdě
Andělé
Struktury
Čas
Barvy
Trojitost stupňů
Tři a čtyři
O realismu

VÝKLAD OBRAZŮ
I. Zvěstování / Annuntiatio
II. Narození / Nativitas (L 2,1-20)
II. Klanění králů / Adoratio
IV. Olivetská hora / Getsemanae
V. Ukřižování / Crucifixio
Dodatek: O znamení kříže
VI. Oplakávání / Pietas, Thrénos
VII. Zmrtvýchvstání / Resurrectio, Anastasis
VIII. Nanebevstoupení / Ascensio, Analépsis
IX. Seslání Ducha svatého / Letnice, Pentecostes

OD OBRAZŮ SKUTEČNOSTI KE SKUTEČNOSTI OBRAZŮ
AUTOR-BIOGRAFICKÝ DOSLOV K POCTĚ MISTRA
My
Od neskutečnosti ke skutečnosti
Setkání s mistrem - místo a děj
Disipace a informace
Kámen úrazu - živelnost
Učitel a učedník
Gramatické světy
Světy lidí a bezsvětí přírody
Vedení a následování
Initium iniciace
Elementární zasvěcení
Svatyně v bezsvětí
Moudrost zakoušení aneb o chuti a poznání
Communio
Skutečnost obrazů a obrazy skutečnosti
Závěrem: o úctě k podobám skutečnosti a zázraku událostí

Poděkování