Nahá přítomnost

Výprodej zboží|Zboží skladem|Knihy » Autoři » R » Rohr Richard|Knihy » Kategorie » Duchovní cesta|Knihy » Kategorie » Křesťanská mystika|Knihy » Kategorie » Křesťanství|Knihy » Nakladatelství » CESTA

Cena:129,-
doporučená cena: 178 Kč
SLEVA: 49 Kč
dostupnost: skladem (1 kus)
172 stran, vazba brožovaná,
formát: 200x130 mm, vydáno 2013
hodnocení:0, (1 min / 5 max), hlasů:0

Mystici to vidí jinak

V této knize nás chce americký františkán a autor mnoha knih, Richard Rohr, skrze příběhy, meditace a svoji zkušenost, opřenou i o vlastní neúspěchy a chyby na duchovní cestě, vést k tomu, abychom v sobě probudili větší touhu po Bohu, abychom se osvobodili od všech strachů a obav, které nás mnohdy paralyzují, abychom se otevřeli proměně a tím inspirovali i druhé, abychom se naučili vidět jako vidí mystikové. K tomu všemu můžeme dojít, když se naučíme žít v nahotě přítomného okamžiku. "Dokážete-li žít v přítomnosti, poznáte Toho, který je skutečně přítomný." 22 krátkých kapitol není třeba číst popořadě, autor radí, abychom použili k meditaci nejprve ty, jejichž téma je nám bližší.

Z předmluvy - Proč píšu tuto knihu:

Byl jsem formován americkou kulturou dvacátého století, a to v dobrém i ve zlém, dále katolickou teologií, a to v dobrém i ve zlém, a tradiční moudrostí přírodních a světových náboženství - zvláště františkánstvím, a to bylo převážně dobré. V této knize chci nastínit to, co Aldous Huxley nazýval "filozofií věků", a využít přitom poznatků vývojové psychologie, teologie, filozofie, historie, mystiky všech náboženství, zkušeností s budováním komunit a s poskytováním i přijímáním duchovního vedení.

V prvé řadě se zde zabývám tím, proč lidé moc dobře nerozumějí světu kolem sebe - a jak bychom snad mohli správného poznání dosáhnout. Co nám lidem brání poznávat skutečnost pravdivě, pokorně a s užitkem? Proč jsme, jak se zdá, uvězněni v sobě samých - a to včetně osob na nejvyšších úrovních církve, vzdělávacího systému a státu? Proč vlastně všechna náboženství přestala duchovně přetvářet lidi a kultury, což bylo vždy jejich posláním? Proč jsme lidem říkali, že musejí v Boha "věřit", aby jej poznali, když Bůh je zjevně u díla a činí mnohé, co "oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo" (1K 2,9)?

(...) S výsledky své cesty za poznáním vás budu seznamovat mnoha různými způsoby - nabízím vám úvahy, příběhy, výroky moudrých, výklady Bible - posvátného textu židů i křesťanů, a nakonec i konkrétní pokyny pro praxi. Tuto knihu můžete číst od začátku do konce, ale můžete si též přečíst vždy jen jeden oddíl a srovnat jeho obsah s vaším vlastním pohledem na svět...

Hlavním sdělením mé knihy jsou tyto závěry, k nimž jsem dospěl při řešení všech výše nastíněných problémů:

Vše vyřčené musí být vyváženo nevyřčeným a všechno vědění musí být pokořeno nevěděním. Bez této rovnováhy se náboženství nevyhnutelně stává povýšeným, elitářským, ba dokonce agresivním.

Všechno světlo musí vzejít ze tmy a všechno štěstí a úspěch z bolesti a utrpení. Svatý Jan z Kříže to nazýval "nocí zářivou", svatý Augustin velikonočním tajemstvím nebo nezbytným přechodem ze smrti do života a katolíci to hlásají jako samotné tajemství víry při každém slavení eucharistie. Zřídkakdy však tomuto principu dovolíme, aby stál v centru našeho života.

Primitivní vzorec dualistického myšlení, který nám byl vštípen, nám nedovolí jít dál; proto vyspělejší úrovně všech náboženství objevily jiný "software", s jehož pomocí se lze zabývat skutečně významnými otázkami, jako je smrt, láska, nekonečno, utrpení a Bůh. Mnozí z nás tento přístup nazýváme "kontemplací". Je to nedualistický způsob vnímání přítomné chvíle. Původně jsme tomu říkali prostě "modlitba".

Znamená to žít přítomnost, přijímat "svátost přítomné chvíle". Takto se naučíme, žít přítomnost v nahé přítomnosti, jak skutečně prožívat to, co zakoušíme, ať je to dobré, zlé, či nepříjemné, a jak se můžeme nechat těmito zkušenostmi proměnit. Slova sama o sobě tuto chvíli vždy rozdělují; ryzí přítomnost jí dovoluje být takovou, jaká je. Když dokážete být přítomni, poznáte skutečnou Přítomnost. To vám slibuji. A je to opravdu prosté.
Ohlasy na knihu:

"Nahá přítomnost je osvěžující závan čerstvého vzduchu. Richard Rohr nás všechny zve, abychom zpomalili své životní tempo a nalezli Boha - nebo jím byli nalezení - všude tam, kde by nás dříve nenapadlo hledat." (Jim Wallis, autor knihy The Great Awakening, předseda komunity Sojourners)

"Tato kniha je cenná pro všechny, kdo se zajímají o kontemplativní křesťanství, zvláště pak pro katolíky, kteří mají vztah ke své vlastní tradici." (Publishers Weekly)