Nové lidstvo v nás

Výprodej zboží|Zboží skladem|Knihy » Autoři » H » Hradil Radomil|Knihy » Kategorie » Společnost|Knihy » Kategorie » Transformace společnosti|Knihy » Kategorie » Transformace vědomí|Knihy » Nakladatelství » Fabula

Cena:159,-
doporučená cena: 238 Kč
SLEVA: 79 Kč
dostupnost: skladem (4 kusy)
248 stran, vazba brožovaná,
formát: 200x130 mm, vydáno 2012
hodnocení:3.00, (1 min / 5 max), hlasů:5

Průvodce na cestě k intuici

Stále více lidí vnímá, že se naše civilizace blíží k neblahým koncům. Drancujeme přírodu, vykořisťujeme jeden druhého, dochází k úpadku morálky, úplatní politici slouží zištným zájmům podnikatelů, korupce zasahuje zákonodárnou, výkonnou i soudní moc. V čem spočívají příčiny tohoto nedobrého stavu a existují východiska?

Svět kolem nás odráží naše vědomí, my sami vytváříme svou společenskou realitu. Příčiny tohoto systémového selhávání naší civilizace spočívají v našem pokřiveném obrazu světa, východisko v jeho narovnání a uzdravení. Naše intelektuální vědomí musí učinit rozhodný krok k vnímání duchovní reality, nemá-li naše civilizace skončit všeobecným úpadkem. Tato kniha podává srozumitelný návod, jak takové intuitivní vědomí rozvíjet a položit tím základy skutečně lidské společnosti.

Nový svět

Jak by mohla a měla vypadat ta jiná, nová, lepší společnost, která by vyhovovala potřebám člověka - těm skutečným. Jaká by byla společnost jedinců s probouzejícím se intuitivním vědomím, jedinců překonávajících intelektuální přístup ke světu?

Především je pro intelekt charakteristické to, co označujeme za mužské: mužský přístup spočívající v agresivním podmaňování si světa, lineární, kauzální, vylučující myšlení, konkurenční boj, soupeření. Intuice je mnohem ženštější, znamená otevření se, rozvíjení citových, srdečních sil, kruh místo přímky, souvislost místo jednotlivosti, vzájemnost místo individualismu. Podaří-li se nám rozvíjením intuice překonat egoismus, budeme své konání víc a víc pojímat jako službu druhým. osobní prospěch pro nás nebude podstatný, důležitý bude prospěch ostatních, prospěch celku, z něhož budeme mít v konečném důsledku prospěch i my sami, aniž bychom o to primárně usilovali. Jestliže budeme vedeni motivem služby, budeme si přirozeně klást otázku, jak posloužit co nejlépe - a díky intuici také budeme vědět, jak to udělat. A budeme-li přitom mít povědomí o duchovní podstatě světa a člověka - což v intuitivním vědomí ani jinak nejde - budeme se přirozeně snažit uspokojovat takové potřeby druhých, které povedou k jejich rozvoji jakožto lidí, které je budou přivádět k sobě samým, nikoli odvádět od sebe.

Chci tím říci, že rozvoj vědomí povede zcela přirozeně k nastolování zdravých společenských poměrů, realita bude odrážet zdravé, zdravě se vyvíjející vědomí. "Samy od sebe" se pak začnou upravovat nejen ekonomické, politické a kulturní poměry, ale také naše zacházení s přírodou a krajinou, a tedy životní prostředí...