Tomek Václav Vladivoj

Knihy » Autoři » T » Tomek Václav Vladivoj

Václav Vladivoj Tomek JUDr. Václav Vladivoj Tomek (1818-1905) byl významný český historik a politik. Od roku 1850 byl profesorem na Universitě Karlo-Ferdinandově (Univerzita Karlova) v Praze. V letech 1861 až 1870 byl poslancem českého sněmu, účastnil se také politických jednání ve Vídni. Od roku 1885 byl členem panské sněmovny Říšské rady, v roce 1898 byl povýšen do rytířského stavu. Jeho nejrozsáhlejším dílem je dvanáctisvazkový Dějepis města Prahy. Z dalšího díla: Novější dějepis rakouský, Krátká mluvnice česká, Děje království českého, Jan Žižka, Ze života českých poustevníků.

Řadit podle||
Zobrazit všechno | Stránky:
Zobrazit všechno | Stránky: